REFERATY ARCHIWUM 2016

Referaty zgłoszone do konferencji BioMedTech SILESIA 2016:

SESJA JUNIOR

01. Wiktoria Sobieraj. Problematyka transplantologii w prawie medycznym. ZSO nr 13 w Zabrzu. Opiekun pracy: mgr Lucyna Żelińska. STRESZCZENIE

02. Aleksandra Domin. Życie ziemniaka. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach. Opiekun: Tomasz Sieradzan. STRESZCZENIE

03. Paulina Śliwińska, Monika Tobiszowska. Mózg jako tabula rasa, dzięki, któremu myślimy, że myślimy. Doświadczenie badające skuteczność zapamiętywania podczas snu. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Opiekun: mgr Bolesław Brych. STRESZCZENIE

04. Jan Słupski. Terapia genowa – Nowa Nadzieja. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: Agnieszka Kowalczyk. STRESZCZENIE

05. Szymon Bogdani, Marcin Rybok, Michael Grynkiewicz. Wspomagany Exo Szkielet ręki. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun: Marta Skwarek. STRESZCZENIE

06. Kinga Czapla. Zastosowanie terapii protonowej w leczeniu nowotworów. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: Aleksandra Kluza. STRESZCZENIE

08. Marta Kawicka. Medycyna spersonalizowana – sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w terapii nowotworów. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. STRESZCZENIE

09. Szymon Sieciński. Opracowanie środowiska wspomagania diagnostyki zaburzeń rytmu pracy serca typu migotania przedsionków. Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. Opiekun: dr inż. Paweł Kostka. STRESZCZENIE

10. Przemysław Pikosz, Wojciech Pudło. Komórki glejowe ratunkiem dla sparaliżowanych. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

11. Błażej Bęben, Kamil Kowalczyk. Egzoszkielet wspomaga

Brak możliwości komentowania