PROGRAM 2018- STUDENT

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA – SESJA STUDENT

TERMIN: 6.04.2018

ORGANIZATOR: FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

PARTNER: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MIEJSCE KONFERENCJI: Budynek Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a (wjazd od ul.Sienkiewicza)

UWAGA PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANOM

8.00 OTWARCIE KONFERENCJI

SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

8.10 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

dr n. med. Emilia Grzęda. Jądro przykomorowe podwzgórza jako dyrygent autonomicznej orkiestry. Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie i Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. R. Strzałkowskiego w Poznaniu.

8.40 SESJA STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

8.40 SESJA JUNIOR STUDENT 1, SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

1. Kurpanik Roksana, Sarraj Sara. Odporność korozyjna wybranych stopów magnezu AZ31 i WE43 stosowanych na stenty naczyniowe. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr hab. inż. Witold Walke.

2. Zorychta Magdalena. Wpływ technologii selektywnego topnienia laserowego – SLM w inżynierii materiałowej. Politechnika Śląska, wydz. Mechaniczny Technologiczny, Gliwice.

3. Grabowski Mateusz, Jabłońska Konstancja, Barski Jarosław. Odczuwanie bólu neuropatycznego u myszy z wyłączoną ekspresją kalbindyny D-28k i parwalbuminy. Centrum Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jarosław Barski.

4. Grabowski Mateusz1, Jabłońska Konstancja1, Kuca Dagmara2, Barski Jarosław1. Wpływ diety ketogennej na mikroflorę jelitową u szczura linii Long Evans. 1 Centrum Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jarosław Barski.

5. Tyran Ewelina, Stefański Juliusz. Termoobrazowanie jako nieinwazyjna metoda oceny wpływu nanocząstek TiO2 na aparat fotosyntetyczny Arabidopsis thaliana. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska.

9.40 SESJA JUNIOR STUDENT 2, SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

6. Bielecka Wiktoria. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym w oddziale intensywnej terapii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

7. Fortunka Kamila. Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

8.  ODWOŁANY Kajewska Joanna1, Cholewka Armand1, Stanek Agata2. Przewlekła niewydolność żylna – propozycja nowej metody diagnostycznej. 1 Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 2 Katedra i Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet w Katowicach. Opiekun pracy: dr hab. Armand Cholewka

9. Lisoń Julia. Ocena własności wytrzymałościowych siatek chirurgicznych stosowanych w leczeniu operacyjnym przepuklin. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Marcin Basiaga

10. Śliwińska Paulina, Włoczka Stefania. Warianty anatomiczne żył kończyn dolnych a diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonografu i Dopplera spektralnego lub kolorowego oraz nowoczesne sposoby leczenia. Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo – Techniczny, Uniwersytet Opolski. Opiekun pracy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Marian Simka.

11. Juszczyk Magda1, Aleksandra Orzechowska1, Trtílek Martin2. Zastosowanie termo-obrazowania do oceny efektywności wybranych preparatów chłodzących i rozgrzewających o działaniu miejscowym. 1 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2 Photon Systems Instruments, Drásov, Czech Republic. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska

10.40 SESJA JUNIOR STUDENT 3, SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

12. Łatacz Mateusz. Analiza przepływu krwi w elemencie stanowiska do badań naczyń stentowanych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: dr hab. Wojciech Wolański prof. Politechniki Śląskiej.

13. Sutor Karolina. Opracowanie postaci konstrukcyjnej preparatora do krtani. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA”, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Marcin Basiaga.

14. Szydlak Renata. Adhezja i proliferacja komórek kostnych na biodegradowalnych powierzchniach polimerowych. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków.

15. Kotowska Agata1, Kuzan Aleksandra2. Kalcyfikacja a glikacja w tętnicach. 1 Wydział Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: Aleksandra Kuzan.

16. Binięda Maciej, Żuraw Anna. Projekt protezy bionicznej ręki w oparciu o czujnik EMG. Politechnika Lubelska. Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Zubrzycki.

17. Sarraj Sara, Rogowska Patrycja. Ocena własności fizykochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo biomateriałów tytanowych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr Anna Ziębowicz.

18. Gieracka Katarzyna1, Pawlik Mateusz2. Badane trwałości połączeń gwintowych, wytworzonych z wykorzystaniem techniki przyrostowej SLS. 1 Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, 2 CABIOMEDE Sp. z o. o., Kielce. Opiekun Pracy: dr inż. Wojciech Kajzer.

12.00-13.00 LUNCH – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

13.00. WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

Prof dr.hab.n.med. Zenon Czuba. Obalamy mity – szczepienia ochronne. Śląski Uniwersytet Medyczny.

13.30 SESJA JUNIOR STUDENT 3 – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

19. Smoczok Michał 1, Starszak Krzysztof 1,2, Sojka Maciek 1, Leonik Szymon 1. Czy warto się szczepić? – badania ankietowe. 1. SKN Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej im prof. Religi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2. SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

20. Dudek Daria1, Orzechowska Aleksandra2, Trtilek Martin3. Nieinwazyjne termoobrazowanie w podczerwieni jako metoda przydatna w ocenie funkcji ochronnej dermokosmetyków przeciwsłonecznych z filtrem 40-50. 1 Fizyka Medyczna, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2 Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 3 Photon Systems Instruments, Drásov, Czechy. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska.

21. Smoczok Michał 1, Starszak Krzysztof 1,2. Robotyka w endoskopii – wizualizacja w postaci modelu fizycznego. 1 SKN Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej im prof. Religi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2 SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

22. Pawelak Agnieszka1, Winograd Kinga2, Siddarth Agrawal1, Martuszewski Adrian1. Ocena ekspresji osteopontyny A w nowotworach nerek. 1 SKN Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2 Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: dr n. med. Marta Woźniak

23. Pietrzykowska Katarzyna, Sielawa Aleksandra. Dystraktor do kości długich przegląd i propozycja rozwiązania własnego. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Opiekun: dr inż. Piotr Borkowski.

14.30 SESJA JUNIOR STUDENT 4 – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

24. Winograd Kinga. Witamina D jako czynnik wspomagający leczenie nowotworów piersi. Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: Dagmara Kłopotowska.

25. Aleksandra Drewienkiewicz1, Lackner Juergen2, Gonsior Małgorzata3, Kustosz Roman3, Plutecka Hanna4, Major Roman1. Modyfikacja powierzchniowa materiałów polimerowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z krwią. 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, PL, 2 Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, 3 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Pracownia Sztucznego Serca, Zabrze, PL, 4 II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków.

26. Rech Jakub1, Czech Magdalena1, Woźniak Barbara1, Wilińska Justyna2. Development of release profile of IDA from biodegradable wafers. 1 Student Science Club Remedium, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Chair and Department of Biopharmacy, 2 School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Katowice, Chair and Department of Biopharmacy. Opiekun pracy: pharm. D. Artur Turek.

27. Jodłowska Joanna, Głowacki Marcin, Zaborowska Magdalena. Techniki skanowania trójwymiarowego w planowaniu przedoperacyjnym – problematyka i przykłady praktyczne. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna.

28. Dunisławska Agata1, Gniadek Maciej1, Śmigiel Sandra2. Wizualizacje trójwymiarowe medycznych badań obrazowych, wykorzystywane w planowaniu przedoperacyjnym – problematyka i przykłady praktyczne. 1Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, 2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Inżynierii Biomedycznej.

29. Gniadek Maciej. Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania ze szczególnym uwzględnieniem metod przyrostowych i obróbki skrawaniem w planowaniu przedoperacyjnym i przygotowaniu przedoperacyjnym pacjenta. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny.

15.50 ZAKOŃCZENIE SESJI JUNIOR STUDENT – GŁOSOWANIE

16.00 PRZERWA NA LICZENIE GŁOSÓW

16.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Brak możliwości komentowania.