REFERATY ARCHIWUM 2011 – DOKTOR

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2011

Referaty zgłoszone do sesji DOKTOR:

1. Róża Trzcińska, Alicja Utrata-Wesołek, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak, Jerzy Silberring. Koniugaty polimer-peptyd na powierzchni. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze.

2. Dawid Szweda, Alicja Utrata-Wesołek, Agnieszka Kowalczuk, Andrzej Dworak. Synteza i charakterystyka termoczułych poli [metakrylanów glikoli oligoetylenowych. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Polska Akademia Nauk Zabrze.

3. I. Romanowska*, G. Adamus*, M. M. Kowalczuk* we współpracy z: W. J. Kowalski**, P. Rychter** oraz A. Siłowiecki***. Oligomery alifatycznych poliestrów w systemach kontrolowanego uwalniania pestycydów. *Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze, **Akademia im. Jana Długosza, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Częstochowa, ***Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice, Sośnicowice.

4. Michał Kwiecień, Grażyna Adamus, Marek Kowalczuk. Kontrolowana depolimeryzacja biopoliestrów alifatycznych dla zastosowań analitycznych i biotechnologicznych. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze.

5. M. Michalak**, A. A. Marek**, P. Kurcok*, J. Zawadiak**. Nowe makromonomery oligo-3-hydroksymaślanowe. *Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, Polska, **Politechnika Śląska, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Gliwice, Polska.

6. Andrzej Buszman. Resorbowalny system kontrolowanego uwalniania radiouczulacza do zastosowania w terapii glejaka. Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, Polska.

7. Marta Kurpet. Badania nad syntezą wybranych N-arylo-C-nitroazoli – związków o potencjalnym działaniu antybakteryjnym i antypierwotniakowym. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach.

8. Katarzyna Maksymow*, Juergen M. Lackner**, Marek Sanak***, Bogusław Major*. Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia. * Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków. Polska. ** JOANNEUM RESEARCH Forschungs-GmbH, MATERIALS – Functional Surfaces, Austria. *** Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska.

9. Marcin Basiaga, Zbigniew Paszenda. Badania doświadczalne wierteł chirurgicznych stosowanych w zabiegach osteosyntezy. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

10. Marta Kiel, Jan Marciniak. Wpływ obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-4V. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

11. Katarzyna Szymborska-Małek*, Małgorzata Komorowska**,, Anna Czarny***, Ewa Zaczyńska***. Promieniowanie NIR jako czynnik bakteriobójczy. *Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska, ** Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, *** Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.

12. Magdalena Kościelniak-Ziemniak. Wolne rodniki w wybranych lekach glikokortykosteroidowych sterylizowanych termicznie. Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, SUM w Katowicach, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

13. Aleksandra Sambor. Badanie rozkładu składników chemicznych w wybranych frakcjach popiołu lotnego. Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Ochrony Atmosfery.

14. Alicja Kost*, Daniela Kasprowska**. Autofagia w niedokrwieniu mózgu. *Zakład Histologii, **Zakład Farmakologii, Śląski Uniwersytet Medyczny.

15. Marek Mrzyczek. Zastosowanie aromatycznych 1,3-diketonów jako środków ochrony skóry. Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska.

16. Artur Zajkowicz. Badanie mechanizmów cytostatycznego działania rezweratrolu. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.

17. Anna Kulczycka. Opracowanie metody badania proliferacji komórek hodowanych na biodegradowalnych nośnikach polimerowych. Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

18. Anna Kopytyńska-Kasperczyk. Opracowanie wewnątrzustnego biodegradowalnego systemu miejscowego uwalniania leków do leczenia chorób przyzębia. Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego , Katedra i Zakład Biofarmacji ŚUM.

19. Paduszyński Piotr. Ocena procesu chondrogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z Galarety Whartona sznura pępowinowego w oparciu o aktywność transkrypcyjną wybranych genów. Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

 

Brak możliwości komentowania.