REFERATY ARCHIWUM 2016 – INTERNATIONAL

Referaty zgłoszone do konferencji BioMedTech SILESIA 2016:

SESJA INTERNATIONAL

1. Michał Paluszek1, Sebastian Sowada1, Kamil Rohr2. Aspekty prawne i technologiczne tele-sterowania robotem. 1 3S S.A., 2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. STRESZCZENIE

2. Olga Michel1, Jolanta Saczko1, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Anna Zielichowska2. Synergiczny efekt wykorzystania folinianu wapnia i elektroporacji w terapii raka trzustki. 1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wrocław, Polska, 2Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wrocław, Polska. Opiekun pracy: prof. nadzw. Jolanta Saczko. STRESZCZENIE

3. Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz. Midostaurin – przełom w terapii ostrej białaczki szpikowej zaadoptowanej do czynników ryzyka?. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków. Opiekun pracy: Walentyna Balwierz. STRESZCZENIE

4. Damian Nakonieczny1, Zbigniew Paszenda1, Tomasz Radko2, Sabina Drewniak3, Wojciech Bogacz4, Justyna Majewska. Koloidalne otrzymywanie proszków ZrO2-CeO2-Al2O3 i ich wykorzystanie w protetyce stomatologicznej. 1Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, 2Instytu Chemicznej Przróbki Węgla, Zabrze; Politechnika Śląska, 3Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska, 4Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, 5Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda. STRESZCZENIE

5. Katarzyna Nowakowska1, Robert Michnik1, Andrzej Myśliwiec2, Jacek Jurkojć1, Michał Burkacki1, Sławomir Suchoń1. Ocena obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Wydział Fizjoterapii, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach. STRESZCZENIE

6. Grzegorz Ilewicz, Lucyna Leniowska. Dynamika robota medycznego z otwartym łańcuchem kinematycznym w stanach nieustalonych z zastosowaniem metody elementów skończonych. Katedra Mechatroniki i Automatyki, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski. STRESZCZENIE

7. Sylwia Sulik-Gajda. Zastosowanie Andrastentów w przezskórnym poszerzaniu zwężeń naczyniowych- kliniczna ocena stentów kobaltowo-chromowych. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Opiekun pracy: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szkutnik. STRESZCZENIE

8. Sylwia Jarco, Barbara Pilawa, Paweł Ramos. Spektroskopia EPR modelowych wolnych rodników w badaniach wpływu promieniowania UV na oddziaływania substancji leczniczych z wolnymi rodnikami. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec. STRESZCZENIE

9. Leszek Pstraś, Jacek Waniewski. Kompleksowy model reakcji układu sercowo-naczyniowego na zabieg hemodializy. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk. STRESZCZENIE

10. Justyna Piłat, Olga Michel, dr Anna Choromańska, dr Julita Kulbacka, dr hab Jolanta Saczko. Elektrochemioterapia in vitro ludzkich komórek nowotworowych – cytotoksyczność oraz wpływ na ekspresję białek szoku cieplnego. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. Opiekun pracy: dr hab Jolanta Saczko. STRESZCZENIE

11. Aldona Mzyk, Roman Major, Klaudia Trembecka-Wójciga, Bogusław Major. Hemozgodność wielowarstwowych powłok polielektrolitowych modyfikowanych nanocząstkami nieorganicznymi. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk, Kraków. STRESZCZENIE

12. Katarzyna Bieżuńska- Kusiak1, Jolanta Saczko1, Julita Kulbacka1, Olga Michel1, Anna Choromańska1, Joanna Weżgowiec2. Ocena apoptozy oraz przeżywalności w ludzkich liniach komórkowych gruczolakoraka piersi- wrażliwej (MCF-7/WT) i opornej (MCF-7/DX) na doksorubicynę po zastosowaniu elektroporacji z wapniem. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Katedra Protetyki Stomatologicznej, Zakład Materiałoznawstwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Opiekun pracy: prof. dr hab. Jolanta Saczko. STRESZCZENIE

13. Teresa Kasprzyk1, Grzegorz Onik2, Katarzyna Knapik2, Karolina Sieroń-Stołtny2, Agata Stanek3, Armand Cholewka1. Jakościowa analiza termiczna w manualnej terapii punktów spustowych. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: dr hab Armand Cholewka. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.