REFERATY ARCHIWUM 2017 – INTERNATIONAL

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2017

Referaty zgłoszone do sesji INTERNATIONAL:

1. Paula Stępień, Marcin Rudzki, Jacek Kawa. System czujników inercyjnych w długoterminowej analizie aktywności ruchowej seniorów. Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach. STRESZCZENIE

2. Teresa Kasprzyk1, Magdalena Wójcik1, Karolina Sieroń-Stołtny2, Agata Stanek3, Armand Cholewka1. Zastosowanie obrazowania termicznego w analizie sportowych koszulek termoaktywnych. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

3. Marta Sobkowiak1, Wojciech Wolański1, Wojciech Kaspera2. Wpływ morfologii naczynia na czynniki hemodynamiczne przepływu krwi w środkowej tętnicy mózgowej. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej,  Politechnika Śląska, 2Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec. STRESZCZENIE

4. Ilona Karpiel, Katarzyna Brzęcka, Zofia Drzazga. Analiza potencjałów wywołanych w procesie rozumienia mowy w języku poslkim i angielskim. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych, Chorzów. STRESZCZENIE

5. Leszek Pstraś, Jacek Waniewski. Monitorowanie zmian objętości krwi podczas hemodializy – ocena stosowanych metod na podstawie modelu matematycznego. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk. STRESZCZENIE

6. Miłosz Chrzan, Katarzyna Nowakowska, Robert Michnik. Przykłady wykorzystania identyfikacji obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego do oceny układu ruchu. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. STRESZCZENIE

7. Justyna Wilińska1, Aleksandra Borecka1,2, Artur Turek1,2, Janusz Kasperczyk1,2. Optymalizacja uwalniania ryperydonu z terpolimerowych nośników leków. 1Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze. STRESZCZENIE

8. Arkadiusz Goede1, Tomasz Wandtke1, Edyta Simińska2. Zmienne pole elektryczne o niskiej intensywności i pośredniej częstotliwości w leczeniu nowotworów złośliwych. 1Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

9. Arkadiusz Goede1, Tomasz Wandtke1,  Edyta Simińska2. Minikoliste cząsteczki nośnikowe jako nowe oraz wysoce efektywne wektory w niewirusowych metodach wprowadzania genów do komórek. 1Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

10. Małgorzata Lasota1,2, Walentyna Balwierz1. Perspektywy zastosowania dasatinibu w potencjalnej farmakoterapii celowanej ostrej białaczki szpikowej. 1Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2 Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków. STRESZCZENIE

11. Andrzej Bieniek1, Katarzyna Jochymczyk-Woźniak1, Kamil Joszko1, Marek Gzik1, Aleksandra Panuś2. Wpływ geometrii ortezy na jej wybrane własności mechaniczne oraz użytkowe. 1Katedra Biomechatroniki Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki „Biokreatywni”. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.