REJESTRACJA WARSZTATY

REJESTRACJA NA WARSZTATY CHIRURGICZNE (WARSZTATY BEZPŁATNE)

UWAGA prosimy uważnie przeczytać regulamin:

Miejsce: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Data wydarzenia: 30 maja 2020 r., godz. 9.00 – 18, z podziałem na III tury:

* I tura – godz. 9.00-12.00

* II tura – godz. 12.00-15.00

* III tura – godz. 15.00-18.00

Warsztaty Chirurgiczne BioMedTech Silesia, przeznaczone są wyłącznie dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów.

Zasady rejestracji i regulamin:

1. Rejestracja na warsztaty chirurgiczne odbywa się elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod odpowiednim dla każdej tury linkiem.

2. Zapisy do udziału w warsztatach są indywidualne – nie istnieje możliwość rejestracji grup.

3. Rejestracja na warsztaty rozpoczyna się 24.04.2020, o godz. 15.30 i będzie aktywna do wyczerpania miejsc (liczba miejsc jest ograniczona).

4. Warsztaty będą podzielone na 3 tury – każda z nich liczyć będzie 60 uczestników. Rejestracja główna zostanie zamknięta w momencie, gdy na każdą z tur zarejestruje się 60 osób, następnie zostanie uruchomiona rejestracja na listę rezerwową.

5. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowość podanych przy rejestracji danych. Prosimy o sprawne i dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika, jego miejsce udostępnione zostanie kolejnej osobie z listy rezerwowej.

7. Zapisywać się można tylko na 1 z III tur. Zapisanie się na więcej niż 1 turę skutkuje wykreśleniem z listy uczestników – na zwolnione miejsce wprowadzana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

8. Na podany w formularzu jeden adres mailowy może zarejestrować się tylko jedna osoba. Kolejne osoby rejestrujące się na użyty już adres mailowy nie zostaną zarejestrowane.

9. O kwalifikacji decyduje pozytywna weryfikacja zgłoszenia. Informacja o udziale osoby zakwalifikowanej zostanie wysłana na podany przez nią w trakcie rejestracji adres mailowy, dlatego prosimy o dokładne wpisanie go w formularzu rejestracyjnym.

10. Osoby, które w dniu rejestracji nie ukończyły 18 lat, zobowiązane są w dniu warsztatów okazać organizatorowi podpisany formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział. Formularz dostępny jest pod adresem biomedtech.eu/doc/formularz_zgody.pdf.

11. Każdy uczestnik warsztatów musi potwierdzić swoją obecność dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód, legitymacja szkolna, prawo jazdy). Po potwierdzeniu tożsamości uczestnik otrzyma opaskę na rękę, która umożliwia uczestnictwo tylko w jednej turze warsztatów.

12. Linki do formularzy rejestracyjnych:

Formularze aktywują się 24 kwietnia 2020 o godzinie 15.30.

TURA 1 (godzina 9.00-12.00) – REJESTRACJA

TURA 2 (godzina 12.00-15.00) – REJESTRACJA

TURA 3 (godzina 15.00-18.00) – REJESTRACJA

UWAGA!!!
Osoby rezygnujące z warsztatów proszone są o pilne zgłoszenie tego faktu pod adresem mailowym: biomedtechsilesia@gmail.com. Dzięki tej informacji Państwa miejsce zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rezerwowej. Rezygnacja uczestnika bez wiedzy organizatora warsztatów skutkuje całkowitym zakazem udziału w kolejnych warsztatach. Restrykcja ta spowodowana jest troską i dbałością o maksymalne wykorzystanie dostępnych miejsc, w obliczu ogromnego zainteresowania, jakim cieszą się warsztaty.

Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na warsztatach.

dr hab. Zbigniew Nawrat

Brak możliwości komentowania.