REJESTRACJA WARSZTATY RATOWNICZE

REJESTRACJA NA WARSZTATY RATOWNICZE (WARSZTATY BEZPŁATNE)

UWAGA prosimy uważnie przeczytać regulamin:

Miejsce: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Data wydarzenia: 6 czerwca 2020 r., godz. 9.00 – 14.00.

Ilość miejsc: 60

WARSZTATY RATOWNICZE. Ratować każdy może! Ratować każdy musi!

Warsztaty skierowane są do młodzieży zainteresowanych medycyną i studentów.

Zasady rejestracji i regulamin:

1. Rejestracja na warsztaty odbywa się elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Zapisy do udziału w warsztatach są indywidualne – nie istnieje możliwość rejestracji grup.

3. Rejestracja na warsztaty rozpoczyna się 27.04.2020, o godz. 15.30 i będzie aktywna do wyczerpania miejsc.

4. Rejestracja główna zostanie zamknięta w momencie wyczerpania się dostępnych  60 miejsc, następnie zostanie uruchomiona rejestracja na listę rezerwową.

5. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowość podanych przy rejestracji danych. Prosimy o sprawne i dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika, jego miejsce udostępnione zostanie kolejnej osobie z listy rezerwowej.

7. Na podany w formularzu jeden adres mailowy może zarejestrować się tylko jedna osoba. Kolejne osoby rejestrujące się na użyty już adres mailowy nie zostaną zarejestrowane.

8. O kwalifikacji decyduje pozytywna weryfikacja zgłoszenia. Informacja o udziale osoby zakwalifikowanej zostanie wysłana na podany przez nią w trakcie rejestracji adres mailowy, dlatego prosimy o dokładne wpisanie go w formularzu rejestracyjnym.

10. Osoby, które w dniu rejestracji nie ukończyły 18 lat, zobowiązane są w dniu warsztatów okazać organizatorowi podpisany formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział. Formularz dostępny jest pod adresem biomedtech.eu/doc/formularz_zgody.pdf.

11. Każdy uczestnik warsztatów musi potwierdzić swoją obecność dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód, legitymacja szkolna, prawo jazdy). Po potwierdzeniu tożsamości uczestnik otrzyma opaskę na rękę, która umożliwia uczestnictwo tylko w jednej turze warsztatów.

12. Link do formularza rejestracyjnego:

Formularz aktywuje się 27 kwietnia 2020 o godzinie 15.30.

WARSZTATY RATUNKOWE (godzina 9.00-14.00) – REJESTRACJA

UWAGA!!!
Osoby rezygnujące z warsztatów proszone są o pilne zgłoszenie tego faktu pod adresem mailowym: biomedtechsilesia@gmail.com. Dzięki tej informacji Państwa miejsce zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rezerwowej. Rezygnacja uczestnika bez wiedzy organizatora warsztatów skutkuje całkowitym zakazem udziału w kolejnych warsztatach. Restrykcja ta spowodowana jest troską i dbałością o maksymalne wykorzystanie dostępnych miejsc, w obliczu ogromnego zainteresowania, jakim cieszą się warsztaty.

Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na warsztatach.

dr hab. Zbigniew Nawrat

Brak możliwości komentowania.