PROGRAM 2017 PROFESJONALNA

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA 

TERMIN: 07.04.2017

ORGANIZATOR:  FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

MIEJSCE KONFERENCJI: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a (wjazd od ul.Sienkiewicza)

9.00. OTWARCIE

9.10. WYKŁAD OTWIERAJĄCY 1

Jarosław Wasilewski. Naprężenia ścinające istotny czynnik w powstawaniu zmian miażdzycowych. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

9.30. SESJA LAUREATÓW BMT SILESIA JUNIOR

Laureat sesji gimnazjalistów

1. Martyna Niedźwiedź, Julia Niedźwiedź. Bliźnięta wciąż odkrywane na nowo. Zespół Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

2. Aleksandra Noga, Karol Knicz, Bartosz Dryja-Gołębiowski. Zastosowanie robota do operacji mózgu. Wykonanie modelu fizycznego. Gimnazjum nr 2 w Chorzowie. Opiekun pracy: Żaneta Panek

Laureat sesji licealistów

1. Marta Kawicka. Terapia FED metodą bezoperacyjnego leczenia skolioz. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

2. Magda Sajdak, Julia Plewniok. Ryzyko narażenia Borrelią burgodorferi sensu lato, Anaplasmą phagocytophiulum i Rickettsią helvetica na wybranych terenach rekreacyjnych miasta Mysłowice. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Mysłowicach. Opiekun pracy: mgr Artur Szymanek.

Laureat sesji studentów

1. Adam Mokshaha-Zarzycki, Justyna Wilińska, Aleksandra Borecka, Barbara Łasut, Bartłomiej Mosurek. Zastosowane terpolimeru L-laktyd-ko-glikolid-ko-trimetylenowęglan do otrzymywania prętów uwalniających 17-β-estradiol. Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun: dr n. farm. Artur Turek.

2. Justyna Straub1, Martijn Riool2, Leonie de Boer2, Sebastian Jan Zaat2, Roman Major. Zastosowanie wielowarstwowych powłok polielektrolitowych w profilaktyce kolonizacji bakteryjnej wyrobów medycznych. 1Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2Academic Medical Center Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia, 3Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Opiekun pracy: dr Aldona Mzyk.

10.45.  SESJA PROFESJONALNA

10.45. SESJA 1 – SERCE

1.    Katarzyna Jesionek, Marcin Kostur. Modelowanie wpływu nadciśnienia i naprężenia ścinającego na transport lipoprotein LDL w ścianie tętnicy. Zakład Fizyki Teoretycznej US w Katowicach.

2.    Roman Kustosz, Maciej Gawlikowski, Maciej Głowacki, Maciej Darłak, Ievgenii Altyntsev, Małgorzata Gonsior. Główne czynniki ryzyka długoterminowego stosowania wirowych pomp wspomagania serca a możliwości technologiczne ich ograniczenia. Pracownia Sztucznego Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

11.15. SESJA 2 – NERKA

1.    Leszek Pstraś, Jacek Waniewski. Monitorowanie zmian objętości krwi podczas hemodializy – ocena stosowanych metod na podstawie modelu matematycznego. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk.

11.30. SESJA 3 – ROBOTY MEDYCZNE

1.    Zbigniew Nawrat1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2, Krzysztof Lehrich2, Kamil Rohr1, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek1, Wiesław Zinka3, János Radó4 , Peter Fürjes4, Grzegorz Religa5. Postępy polskiego robota Robin Heart 2017 – pierwszy model robota wyposażony w narzędzia Robin INCITE i przygotowania do wdrożenia Robin Heart PVA. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 2Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, 3Meden-Inmed, Koszalin, 4Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary, 5 Oddział Kardiochirurgiczny w Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Łodzi.

2.    Karolina Kroczek. Analiza dostępność robotów w wybranych państwach w aspekcie demograficznym. Studium Doktoranckie, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

12.00. PRZERWA KAWOWA

12.15.  SESJA 4 – FARMACJA

1.    Justyna Wilińska1, Aleksandra Borecka1,2, Artur Turek1,2, Janusz Kasperczyk1,2. Optymalizacja uwalniania ryperydonuz terpolimerowych nośników leków. 1Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, 2Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze.

2.    Arkadiusz Goede1, Tomasz Wandtke1, Edyta Simińska2. Minikoliste cząsteczki nośnikowe jako nowe oraz wysoce efektywne wektory w niewirusowych metodach wprowadzania genów do komórek. 1Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

3.    Małgorzata Lasota1,2, Walentyna Balwierz1. Perspektywy zastosowania dasatinibu w potencjalnej farmakoterapii celowanej ostrej białaczki szpikowej. 1Klinika Onkologii  i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków.

4.   Aldona Mzyk1, Klaudia Trembecka-Wójciga1, Marek Sanak2, Piotr Wilczek3, Juergen M. Lackner4, Roman Major1. Regulacja kinetyki uwalniania leku przeciwzakrzepowego z Polielektrolitowych Kompleksów Micelarnych. 1Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński,  Collegium Medicum, Kraków, Polska, 3Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, Zabrze, Polska, 4Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, Austria.

13.15. SESJA 5 – BIOFIZYKA I BIOTECHNOLOGIA

1.    Teresa Kasprzyk1, Magdalena Wójcik1, Karolina Sieroń-Stołtny2, Agata Stanek3, Armand Cholewka1. Zastosowanie obrazowania termicznego w analizie sportowych koszulek termoaktywnych. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2.    Marta Sobkowiak1, Wojciech Wolański1, Wojciech Kaspera2. Wpływ morfologii naczynia na czynniki hemodynamiczne przepływu krwi w środkowej tętnicy mózgowej. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej,  Politechnika Śląska, 2Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec.

3.    Arkadiusz Goede1, Tomasz Wandtke1, Edyta Simińska2. Zmienne pole elektryczne o niskiej intensywności i pośredniej częstotliwości w leczeniu nowotworów złośliwych. 1Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

4.    Małgorzata Morenc1, Piotr Wilczek1, Aneta Samotus1, Aleksandra Niemiec-Cyganek1, Katarzyna Jesse1, Barbara Kubin1, Nicolas Marinval2, Hanna Hlawaty2. Modyfikacja tkanek kolagenowych przy użyciu naturalnych polisacharydów, jako innowacyjna metoda obniżania trombogenności i kalcyfikacji. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi  w Zabrzu, 2Université Paris 13 Nord, Villetaneuse, Francja.

5.    Ilona Karpiel, Katarzyna Brzęcka, Zofia Drzazga. Analiza potencjałów wywołanych w procesie rozumienia mowy w języku polskim i angielskim. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów.

6.    Agnieszka Gawlas-Mucha1, Łukasz Mucha2. Resorbowalne stopy magnezu. 1Politechnika Śląska w Gliwicach, wydział Mechaniczno-Technologiczny, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, Zabrze.

14.45. SESJA 6 – ORTOPEDIA

1.    Paula Stępień, Marcin Rudzki, Jacek Kawa. System czujników inercyjnych w długoterminowej analizie aktywności ruchowej seniorów. Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach.

2.    Miłosz  Chrzan, Katarzyna Nowakowska, Robert Michnik. Przykłady  wykorzystania identyfikacji obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego do oceny układu ruchu. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska.

3.    Andrzej Bieniek1, Katarzyna Jochymczyk-Woźniak1, Kamil Joszko1, Marek Gzik1, Aleksandra Panuś2. Wpływ geometrii ortezy na jej wybrane własności mechaniczne oraz użytkowe. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze, 2Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki „Biokreatywni”.

15.30. DYSKUSJA PRZY KAWIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Brak możliwości komentowania.