PROGRAM 2018 – GIMNAZJUM – LICEUM – PROFESJONALNA

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA – SESJE GIMNAZJUM. LICEUM I PROFESJONALNA

TERMIN: 6.04.2018

ORGANIZATOR:  FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

MIEJSCE KONFERENCJI: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a (wjazd od ul.Sienkiewicza)

UWAGA PROGRAM MOŻE ULEC DROBNYM ZMIANOM

8.00 OTWARCIE KONFERENCJI

SALA KONFERNCYJNA (PARTER)

8.10 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Emila Grzęda. Jądro przykomorowe podwzgórza jako dyrygent autonomicznej orkiestry. Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie i Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. R. Strzałkowskiego w Poznaniu

8.30 SESJA JUNIOR – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

8.30 GIMNAZJUM

1. Bidzińska Julia, Kwosek Marek. Biofeedback. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Opiekun pracy: Marek Wydra.

2. Wąsacz Miłosz, Stasiura Kajetan, Gałęziak Jan. Zastosowanie robotów w medycynie. Prywatna Szkoła Podstawowa „Amicus”. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

3. Jasiński Ksawery, Łukasik Wojtek. Elektromiografia. Miejska szkoła podstawowa nr.6 w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

4. Deska Jacek. Dieta według grupy krwi. Miejska Szkoła Podstawowa nr. 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

5. Papis Wojciech, Jakubaszek Adrian. Tak jak babcia uczyła – analiza domowych metod leczenia. Miejska Szkoła Podstawowa nr.9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

6. Pichura Ewa, Kłosek Natalia. Czy kończy się era antybiotyków?. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

9.40 PRZERWA NA KAWĘ

9.50 LICEUM

1. Marchewka Karolina. Apteka w ogródku, czyli o zastosowaniu składników aktywnych pochodzenia naturalnego w farmaceutyce. Publiczne Liceum Językowo-Informatyczne im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. Opiekun pracy: dr Emilia Grzęda.

2. Sajdak Magda, Plewniok Julia, Depta Dominika. Ryzyko ekspozycji ludzi na roztocze alergenne na wybranych powierzchniach przestrzeni mieszkalnych. Prywatne liceum im. Melchiora Wańkowicza, Akademia Młodych Biologów Lykeon. Opiekun pracy: mgr Artur Szymanek.

3. Wrzeska Izabela. Stres – Dozwolone od lat 18? Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

4. Oto Aleksandra. Znaczenie naczyń kolateralnych serca pobudzanych terapia genową w leczeniu choroby wieńcowej. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Izabela Płotka.

5. Ugrynowicz Zofia Marta. Komórki macierzyste – czym są i jakie dają możliwości? Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego. Opiekun pracy: Emilia Grzęda.

6. Kawicka Marta. Zastosowanie druku 3D w medycynie weterynaryjnej. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Opiekun pracy: Joanna Maszybrocka.

7. Słupski Jan. Szczepienia, biotechnologia u zarania dziejów. III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach; stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Joanna Koloch.

8. Osiewalska Hanna. Choroby średniowiecza atakują. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Opiekun pracy: Urszula Chmura.

9. Dutczak Radosław. Rola białka HuR w przebiegu chorób przewlekłych. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.Opiekun pracy: Marita Pietrucha, Adrian Smędowski.

10. Kurzelowski Paweł1,2, Kasprzycka Kamila2,3, Kantor Zuzanna2,4. Zastosowanie druku przestrzennego w leczeniu schorzeń układu kostnego. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu, 2 Akademia Młodych Biologów „Lykeion”. 3 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, 4 Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Opiekun pracy: dr hab. Małgorzata Karolus, dr Joanna Maszybrocka

12.00 – 13.00 LUNCH/Kawa

13.00 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Czuba Zenon. Obalamy mity – szczepienia ochronne. Śląski Uniwersytet Medyczny

13.20 ROZDANIE NAGRÓD SESJI GIMNAZJUM I LICEUM

13.40 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Morawiec Tadeusz. Współczesne techniki rekonstrukcji wyrostka zębodołowego w leczeniu implantologiczym. Śląski Uniwersytet Medyczny.

14.00 SESJA PROFESJONALNA 1 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

1. Rój Rafał, Kasperski Jacek. Zastosowanie systemów komputerowych w diagnostyce narządu żucia. Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. Duś-Szachniewicz Kamila. Identyfikacja patologicznych limfocytów B w oparciu o różnice we właściwościach adhezyjnych komórek. Mikromanipulacje optyczne. Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

3. Fortunka Kamila. Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy. Uniwersytet Jana Kochanowsksiego w Kielcach.

4. Bialas Oktawian, Żmudzki Jarosław. Badania symulacyjne stanu naprężenia w poliuretanowej zastawce aortalnej serca w fazie otwierania. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

5. Młynarek Katarzyna, Żmudzki Jarosław. Wpływ zastosowania porowatego tantalu w śródkostnej części implantu zębowego na rozkład naprężeń w otaczającej tkance kostnej. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach.

15.00 SESJA PROFESJONALNA 2 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

6. Wyleżoł Marek. Wirtualne modelowanie implantów kranioplastycznych z użyciem metod hybrydowych. Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn.

7. Kotyra Łukasz1, Królewicz Emilia1, Kuzan Aleksandra1, Kustrzeba-Wójcicka Irena1, Gamian Andrzej1, Kaliszewski Krzysztof2, Domosławski Paweł2, Nowakowska Karolina3. Rola receptorów zmiatających SRA i SRB w powstawaniu zmian patologicznych gruczołu tarczowego – badania pilotażowe. 1 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 3 Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

8. Golińska Joanna1, Wędrowska Ewelina1, Goede Arkadiusz1, Kaszyński Krzysztof2, Kopiński Piotr1. Znaczenie płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage BAL) w chorobach płuc. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

9. Wędrowska Ewelina1, Kaszyński Krzysztof2, Golińska Joanna1, Goede Arkadiusz1, Chmielarski Maciej1, Szabłowska Karina1. Wirusowy transfer genów jako obiecująca alternatywa dla klasycznej terapii RZS? 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz.

10. Wędrowska Ewelina1, Chmielarski Maciej1, Golińska Joanna1, Goede Arkadiusz1, Libura Marek3, Kaszyński Krzysztof2, Szabłowska Karina1. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian stawowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 3 Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Szpitala Samodzielnego ZOZ MSW w Krakowie.

16.00 SESJA PROFESJONALNA 3 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

11. Golińska Joanna1, Szabłowska Karina1, Wędrowska Ewelina1, Goede Arkadiusz1, Kaszyński Krzysztof2, Chmielarski Maciej2. Aktualny stan wiedzy na temat etiopatogenezy sarkoidozy. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

12. Bieniek Andrzej, Chrzan Miłosz, Wodarski Piotr. Określenie wpływu pozycji w trakcie podnoszenia na reakcje w stawach. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska.

13. Mazgaj Patrycja1, Drzazga Zofia1, Giec-Lorenz Aldona2. Rola analiz wolumetrycznych danych MRI u osób cierpiących na choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego. 1 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Zakład Fizyki Medycznej, Chorzów, 2 Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Katowice.

14. Chrzan Miłosz, Michnik Robert, Bieniek Andrzej, Wodarski Piotr, Nowakowska Katarzyna. Wykorzystanie badań biomechanicznych w procesie analizy bezpieczeństwa mebli specjalnego użytku na przykładzie krzesła z ruchomym siedziskiem. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska.

15. Imbir Gabriela1, Lackner Juergen2, Wilczek Piotr3, Jasek-Gajda Ewa4, Major Roman1. Interdyscyplinarne metody tworzenia tkanki acellularnej i jej modyfikacja powierzchniowa. 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, PL, 2 Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, 3 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Pracownia Sztucznego Serca, Zabrze, PL, 4 Uniwersytet Jagielloński Colegium Medicum Katedra i Zakład Histologii, Kraków.

17.00 SESJA PROFESJONALNA 4 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

16. Szczerba Dominik1, Wasilewski Jarosław2. Platforma obliczeniowa Cardio4D. 1 Future Processing, Gliwice, 2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

17. Karpiel Ilona1,2, Uwe Klose3, Drzazga Zofia1,2. Optymalizacja parametrów w metodzie Seed Corelation Analysis (SCA) w móżdżku. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska. 2 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, Polska. 3 Zakład Diagnostyki i Neuroradiologii, Szpital w Tuebingen, Niemcy.

18. Lasota Małgorzata, Trojan Sonia, Kinga Kocemba. Efekt działania selektywnego inhibitora kinazy tyrozynowej receptora płytko-pochodnego czynnika wzrostu na komórki czerniaka. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

19. Sobkowiak Marta1, Wolański Wojciech1, Kaspera Wojciech2. Wpływ kąta bifurkacji na parametry hemodynamiczne przepływu krwi przez środkową tętnicę mózgu. 1 Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2 Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec.

20. Sonia Trojan, Kinga Kocemba-Pilarczyk, Małgorzata Lasota, Barbara Ostrowska, Joanna Dulińska-Litewka. Wpływ 17-AAG na proces selekcji komórek szpiczaka mnogiego w cyklicznej hipoksji. Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

18.00 SESJA PROFESJONALNA 5 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

21. Starzec Aneta, Nowicka Agnieszka, Fecka Izabela. Właściwości prozdrowotne Cistus x incanus L. (czystka szarego). Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

22. Goede Arkadiusz, Wędrowska Ewelina, Golińska Joanna, Chmielarski Maciej, Kaszyński Krzysztof, Szabłowska Karina. Analiza krzywych topnień DNA o wysokiej rozdzielczości w biomedycynie. Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii, Bydgoszcz.

23. Goede Arkadiusz, Golińska Joanna, Wędrowska Ewelina, Chmielarski Maciej, Kaszyński Krzysztof, Szabłowska Karina. Aptamery – potencjalna alternatywa dla przeciwciał monoklonalnych. Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii, Bydgoszcz.

24. Leszek Pstraś, Jacek Waniewski. Trójporowy model transportu wody przez ściany kapilar podczas hemodializy. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk.

18. 50 ZAKOŃCZENIE SESJI PROFESJONALNEJ I KONFERENCJI

Brak możliwości komentowania.