PROGRAM 2019- GIMNAZJUM, LICEUM, PROFESJONALNA

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA – SESJA GIMNAZJUM, LICEUM, PROFESJONALNA

TERMIN: 5.04.2019

ORGANIZATOR: FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

PARTNER: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MIEJSCE KONFERENCJI: Budynek Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a (wjazd od ul.Sienkiewicza)

UWAGA: PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANOM.

9.00 OTWARCIE KONFERENCJI – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

9.10 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

dr n. med. Emilia Grzęda. Neuromity w edukacji. Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie, Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. R. Strzałkowskiego w Poznaniu, „HARMONIA” Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Poznaniu.

9.30 SESJA 1, GIMNAZJUM – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

UWAGA: Czas przeznaczony na prezentację w sesji GIMNAZJUM to maksymalnie 10-12 min.

1. Maria Małkowska, Zuzanna Grzęda, Patrycja Radomska. Agresywny mózg. Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia w Poznaniu. Opiekun pracy: Emilia Grzęda.

2. Aleksandra Suchanek, Emilia Krupicz. Używki XXI wieku – złudny obraz dobrej zabawy. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

3. Agata Nowosielska, Agnieszka Kobiałko. Co siedzi w głowie człowieka? Depresja – czyli choroba XXI w. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

4. Magdalena Ociepa, Magdalena Majewska. Dyskretny niszczyciel, czyli telefony komórkowe w XXI wieku. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

5. Anita Kroczek, Wiktoria Pilanz. Głęboka stymulacja mózgu. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

6. Daria Kiełpikowska. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Serce a reumatoidalne zapalenie stawów. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Zabrze. Opiekun pracy: mgr Lucyna Żelińska.

7. Jacek Deska. Glifosat i jego powinowactwa w organizmie. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

8. Nikodem Barona, Patrycja Gilner. CRISPR-Cas9 Czy można ,,edytować” człowieka? Miejska Szkoła podstawowa nr 9 i. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

9. Julia Majchrzak, Julia Bidzińska. Muzykoterapia. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Karola Miarki w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

11.30 SESJA 2, LICEUM, SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

UWAGA: Czas przeznaczony na prezentację w sesji LICEUM to maksymalnie 10 min.

1. Patrycja Jerzyńska. W poszukiwaniu przyjemności – układ nagrody i kary. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Imienia Romka Strzałkowskiego w Poznaniu.

2. Zofia Niciecka, Zuzanna Marczenia. Czy marihuana może być lekiem? Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego Poznań. Opiekun pracy: Emilia Grzęda.

3. Magda Sajdak, Julia Plewniok, Dominika Depta. Występowanie nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) w społeczności wybranej placówki oświatowej. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza. Opiekun pracy: Artur Szymanek.

4. Wiktoria Kaczmarska. Czynniki zwiększające ryzyko udaru mózgu. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, Akademia Młodych Biologów „LYKEION”. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

5. Olga Polanin, Wojciech Knop. Od pandemii do endemii – dżuma na przestrzeni lat. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”.

6. Aleksandra Maria Oto. „Inwazja obcych” w naszym organizmie. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Katarzyna Dukat.

7. Radosław Dutczak. Prezentacja koncepcji kaniuli rozporowej. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: mgr Joanna Koloch.

8. Nikola Lewicka. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w neurologii, czyli jak multimedialne kreowanie komputerowej wizji może pomóc w leczeniu chorób układu nerwowego. AMB „Lykeion” Katowice, ZSO11 Zabrze. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

9. Maria Billewicz, Zuzanna Walczak. Are we aware of the impact of smog? Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

13.00 Digital Innovation Hub HERO Robotics in Healtcare Quarter.

Zbigniew Nawrat. Digital Innovation Hub HERO Robotics in Healtcare Quarter – czyli o projekcie europejskim co ma jeden koniec w Zabrzu. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

13.15 – 14.00 Stoisko informacyjne projektu – Digital Innovation Hub HERO Robotics in Healtcare.

13.15-13.40 PRZERWA KAWOWA – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

Demonstracje – roboty Robin Heart i Polskie Sztuczne Serce.

13.40. WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Rafał Roj, Maciej Wrzoł, Kacper Wachol, Mariusz Filipek. Indywidualne implanty stomatologiczne. Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Centrum Stomatologii i Implantologii COMFORTDENT w Katowicach.

14.00 Ogłoszenie wyników konferencji JUNIOR Gimnazjum i Liceum.

14.00 SESJA PROFESJONALNA 1 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

UWAGA: Czas przeznaczony na prezentację w sesji PROFESJONALNA to maksymalnie 10-12 min.

1. (ODWOŁANY) Renata Wawrzaszek. Synteza bioaktywnych szkieł do wypełniania ubytków kostnych w chirurgii. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

2. Ewelina Wędrowska1, Maciej Chmielarski1, Arkadiusz Goede1, Joanna Golińska1, Paweł Waśniowski2. Wpływ leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów metotreksatem i prednizonem na podstawie analizy komórek płynu stawowego – wyniki wstępne. 1Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

3. Maciej Chmielarski1, Ewelina Wędrowska1, Joanna Golińska1, Arkadiusz Goede1, Paweł Waśniowski2. Próba oceny mechanizmów apoptozy efektorowych limfocytów T. 1Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

4. Aneta Starzec1, Malwina Brożyna2, Izabela Fecka1. Naturalne konserwanty w produktach kosmetycznych. 1 Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

5. Sonia Trojan1, Kinga Kocemba-Pilarczyk1, Monika Piwowar2, Barbara Ostrowska1, Piotr Laidler1. Rola PFKFB4 w regulacji glikolizy w hipoksycznych komórkach czerniaka. 1 Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, 2 Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Opiekun pracy: prof. dr hab. Piotr Laidler

15.00 SESJA PROFESJONALNA 2 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

6. Arkadiusz Goede, Ewelina Wędrowska, Joanna Golińska, Maciej Chmielarski. Znaczenie doboru odpowiednich parametrów TTF podczas terapii onkologicznej. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii.

7. Arkadiusz Goede, Joanna Golińska, Ewelina Wędrowska, Maciej Chmielarski. Wpływ techniki badania na wartość indeksu CD4/CD8 w chorobach śródmiąższowych płuc. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii.

8. (ODWOŁANY) Renata Szydlak1, Marcin Majka2, Małgorzata Lekka3, Piotr Laidler1. Ocena właściwości biomechanicznych i potencjału migracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych z Galarety Wharton’a. 1 Katedra Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2 Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 3 Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków. Opiekun pracy: Piotr Laidler.

9. Małgorzata Lasota, Marcin Majka. Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Opiekun pracy: Marcin Majka.

10. Małgorzata Lasota, Marcin Majka. Wpływ wybranych inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora c-KIT (CD117) na pierwotne hematopoetyczne komórki macierzyste wyizolowane ze szpiku kostnego (CD34+). Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

16.00 SESJA PROFESJONALNA 3 – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

11. Brożyna Malwina1, Starzec Aneta2. Charakterystyka biofilmu. 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: Junka Adam.

12. Patrycja Mazgaj1, Zofia Drzazga1, Aldona Giec-Lorenz2. Atrofia mózgu i jej przyczyny. Przydatność MRI w ocenie zaniku tkanki nerwowej u osób cierpiących na choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Chorzów, 2 Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Katowice.

13. Anna Woźniak. Badanie wpływu optymalizacji procesu SLS/SLM na własności stali 316L oraz adhezję bakterii do jej podłoża. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

14. Grzegorz Bobik1, Jarosław Żmudzki1, Tomasz Wilczyński2. Przenoszenie obciążeń przez tkankę kostną wokół tytanowej endoprotezy stawu biodrowego pokrytej warstwą porowatą. 1 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, 2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Opiekun pracy: dr hab. inż Jarosław Żmudzki, prof. PŚ

15. Natalia Molęda, Grzegorz Kokot. Badanie połączenia głowy z panewką endoprotezy dla materiałów ceramicznych i polietylenu. Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr hab. inż., prof. PŚl. Grzegorz Kokot, lek. med. Marcin Waśko.

16. Dariusz Krawczyk1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2. Robin Heart DUO – dwuramienny robot ze sprzężeniem siłowym – metodologia badań funkcjonalnych. 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 2 Katedra Budowy Maszyn, Widział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

17. Krzysztof Lis1, Łukasz Mucha2, Dariusz Krawczyk2. Wielofunkcyjna 6-cio osiowa maszyna pomiarowa do badań parametrów mechanicznych materiałów i procesów. 1 Katedra Budowy Maszyn, Widział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

17.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Brak możliwości komentowania.