PROGRAM 2019- STUDENT

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA – SESJA STUDENT

TERMIN: 5.04.2019

ORGANIZATOR: FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

PARTNER: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MIEJSCE KONFERENCJI: Budynek Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a (wjazd od ul.Sienkiewicza)

UWAGA:

Czas przeznaczony na prezentację w  sesji STUDENT to maksymalnie 10-12 min.

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANOM.

9.00 OTWARCIE KONFERENCJI – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

9.10 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

dr n. med. Emilia Grzęda. Neuromity w edukacji. Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie, Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. R. Strzałkowskiego w Poznaniu, „HARMONIA” Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Poznaniu.

9.30 SESJA 1, STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

1. Jakub Krzaczyński1, Piotr Michalski2, Beniamin Grabarek1, Celina Kruszniewska-Rajs1, Barbara Strzałka-Mrozik1. Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów związanych z opornością lekową w hodowli ludzkich fibroblastów skóry NHDF eksponowanych na adalimumab. 1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, 2Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Kosmetologii. Opiekun pracy: dr hab n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik, mgr Beniamin Grabarek.

2. Grzegorz Przybyła. Stenty bioresorbowalne najnowszej generacji, a stenty powlekane lekiem w przezskórnej angioplastyce wieńcowej. kierunek lekarski, Uniwersytet Opolski. Opiekun pracy: dr n. med. Jacek Hobot.

3. Patryk Mitelsztet1, Agrawal Siddarth2, Woźniak Marta2. Identyfikacja metabolitów związanych z procesem starzenia, sprawnością fizyczną oraz potencjałem intelektualnym osób w wieku podeszłym. 1Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Patomorfologii.

4. Stefania Włoczka, Paulina Śliwińska. Tętniaki mózgu a diagnostyka i nowoczesne metody leczenia. Kierunek Lekarski, Instytut Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. Opiekun pracy: Dr hab.n.med. Katarzyna Stęplewska.

5. Paulina Śliwińska. Wady zastawkowe serca a alternatywne sposoby ich leczenia, jako opozycja do klasycznego leczenia chirurgicznego. Kierunek Lekarski, Instytut Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. Opiekun pracy: Dr hab.n.med. Katarzyna Stęplewska.

10.30 SESJA 2, STUDENT, SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

6. Sabina Sztuba1, Marta Woźniak2. Badania nad metabolomem komórek raka piersi. 1Politechnika Wrocławska, 2Katedra Patomorfologii, Uniwersystet Medyczny we Wrocławiu. Opiekun pracy: dr hab. Piotr Młynarz.

7. Julia Lisoń. Analiza wybranych własności użytkowych kleszczy ekstrakcyjnych stosowanych w stomatologii. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA”, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Marcin Basiaga.

8. Piotr Michalski1, Jakub Krzaczyński2, Beniamin Grabarek2, Celina Kruszniewska-Rajs2,Dominika Wcisło-Dziadecka3. Profil ekspresji genów ścieżek sygnalizacyjnych TGFβ w fibroblastach skóry eksponowanych na cyklosporynę A. 1Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3Zakład Kosmetologii Katedry Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: dr n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, mgr Beniamin Grabarek.

9. Agnieszka Najgebauer1, Roman Major1, Piotr Wilczek2, Juergen M. Lackner3, Tomasz Ciach4, Michał Charkiewicz5. Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza.1 Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta St. 25, Crakow, PL, 2 Heart Prosthesis Institute, Bioengineering Laboratory, Zabrze, 3 JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH MATERIALS – Institute of Surface Technologies and Photonics Functional Surfaces, Niklasdorf, A, 4 Warsaw University of Technology Faculty of Chemical and Process Engineering,Warszawa, 5 ChM sp. z.o.o., Juchnowiec Kościelny. Opiekun pracy: Roman Major.

10. Rafał Lenda. Nesfatyna-1 – nowy hormon peptydowy o szerokim spektrum aktywności biologicznej. Zakład Biochemii, Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: Dominika Bystranowska.

11.30 SESJA 3, STUDENT, SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

11. Katarzyna Pietrzykowska, Aleksandra Sielawa. Materac haptyczny MadSpine. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: dr inż. Borowska Marta, dr inż. Borkowski Piotr.

12. Aleksandra Opacka, Klaudia Mikołajczyk, Wioletta Zielińska, Adrian Krajewski, Alina Grzanka, Agnieszka Żuryń. Rola cykliny K w linii A549 po zastosowaniu czynnika chemoprewencyjnego. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski, COLLEGIUM MEDICUM, Bydgoszcz. Opiekun pracy: Agnieszka Żuryń.

13. Aleksandra Opacka, Agnieszka Żuryń, Klaudia Mikołajczyk, Wioletta Zielińska, Adrian Krajewski, Alina Grzanka. Ekspresja cyklin transkrypcyjnych i jej znaczenie w komórkach zdrowych i zmienionych nowotworowo. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz. Opiekun pracy: Agnieszka Żuryń.

14. Klaudia Mikołajczyk, Magdalena Izdebska, Marta Hałas-Wiśniewska, Wioletta Zielińska, Aleksandra Opacka, Alina Grzanka. Rola entozy w procesie nowotworzenia. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Opiekun pracy: Magdalena Izdebska.

15. Klaudia Mikołajczyk, Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Aleksandra Opacka, Paweł Niewiadomski, Alina Grzanka. Wpływ infuzji witaminy C na komórki nowotworowe o różnym stopniu złośliwości. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz, SKN Biologii Komórki i Ultrastruktury. Opiekun pracy: Magdalena Izdebska.

16. Paweł Waśniowski1,2, Jolanta Czuczejko3, Ewelina Wędrowska4, Mateusz Wędrowski5. Wpływ czasu hydrolizy na czystość radiochemiczną i chemiczną [18F] fluorodeosyglukozy. 1Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum Bydgoszcz, 2Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 3Katedra Psychiatrii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, 4Zakład Genoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, 5Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Opiekun pracy: prof. dr hab.n.farm. Stanisław Sobiak.

17. Aleksandra Ślęzak1, Anna Wysoczańska-Klaczyńska2. Laboratoryjna ocena hematologiczna ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. 1Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

13.00-13.40 PRZERWA KAWOWA – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

13.40. WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – SALA KONFERENCYJNA (PARTER)

Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Rafał Roj, Maciej Wrzoł, Kacper Wachol, Mariusz Filipek. Indywidualne implanty stomatologiczne. Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Centrum Stomatologii i Implantologii COMFORTDENT w Katowicach.

14.00 SESJA 4, STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

18. Joanna Jodłowska. Analiza biomechaniki cykli ruchów człowieka przy użyciu technologii Motion Capture – problematyka i przykłady. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

19. Anna Wysoczańska-Klaczyńska1, Aleksandra Ślęzak2, Benita Wiatrak1, Ewa Barg1. Ocena parametrów antropometrycznych u osób leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) w okresie dzieciństwa i młodzieńczym. Ryzyko zespołu metabolicznego. 1Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: dr hab. Ewa Barg.

20. Maciej Gniadek. Optymalizacja modelu 3D uzyskanego z niskiej jakości badań obrazowych w celu wykorzystania ich w planowaniu przedoperacyjnym. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

21. Maciej Gniadek1, Michał Stopel2. Parametryzacja modeli 3D narządów ludzkich uzyskanych z badań obrazowych. 1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”, 2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Metod Komputerowych.

22. Kamil Majewski. Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości w medycynie – praktyczne przykłady zastosowania technik VR. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

15.00 SESJA 5, STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

23. Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Klaudia Mikołajczyk, Aleksandra Opacka, Magdalena Izdebska, Alina Grzanka. Związek pomiędzy białkami wiążącymi aktynę a progresją nowotworów. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun pracy: Alina Grzanka.

24. Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Magdalena Izdebska, Klaudia Mikołajczyk, Alina Grzanka. Wpływ piperlonguminy na podstawowe procesy życiowe komórek niedrobnokomórkowego raka płuca linii A549. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun pracy: Alina Grzanka.

25. Natalia Jerks. Wykorzystanie technologii druku 3d w implantach medycznych, przegląd wybranych rozwiązań i wykorzystanych materiałów. Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu., Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

26. Marta Gackowska. Planowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem wybranych metod wizualizacji trójwymiarowej, wykonywanej na podstawie badań obrazowych – przegląd stanu obecnego i perspektywy rozwoju. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

27. Monika Osica. Wykorzystanie USG 3D do tworzenia modeli przestrzennych tkanek ludzkich. Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

16.00 SESJA 6, STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

28. Marcin Głowacki, Agata Dunisławska. Problematyka eksploatacji drukarek 3D w kontekście wykorzystania ich do produkcji personalizowanego sprzętu laboratoryjnego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny „MedMesh”.

29. Mateusz Dróżdż1, Gabriela Bugla-Płoskońska1, Maciej Kuczkowski2. Oporność krzyżowa bakterii z rodziny Enterobacteriales na metale ciężkie – rtęć, miedź i srebro. 1Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski, 2Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.

30. Sebastian Makuch, Siddarth Agrawal, Marta Woźniak. Indukcja cytotoksyczności chemioterapeutyków po traktowaniu komórek raka jelita grubego insuliną związana jest z obniżeniem poziomu PIK3CA oraz GRB2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Patomorfologii.

31. Magda K. Raczkowska1,2, Paulina Kozioł1, Danuta Liberda1, Sławka Urbaniak-Wasik3, Czesława Paluszkiewicz1, Wojciech M. Kwiatek1. Wspomaganie analizy histopatologicznej za pomocą obrazowania w podczerwieni na podstawie modelu rozpoznawania stanu zapalnego trzustki. 1Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 2AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 3Instytut Patologii NZOZ, Kielce. Opiekun pracy: dr Tomasz Wróbel.

32. Aleksandra Jackowska1, Marta Woźniak2. Metabolom komórek nowotworowych w warunkach in vitro. 1Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 2Katedra Patomorfologii, Uniwersystet Medyczny we Wrocławiu. Opiekun pracy: dr hab. Piotr Młynarz.

17.00 SESJA 7, STUDENT – SALA KONFERENCYJNA (III PIĘTRO)

33. Aleksandra Boroń1, Roman Major1, Piotr Wilczek2, Juergen M. Lackner3. Alternatywne metody tworzenia autologicznej zastawki serca. 1 Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta St. 25, Cracow, PL, 2 Foundation for Cardiac Surgery Development, Zabrze, 3 Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, A. Opiekun pracy: dr hab inż. Roman Major.

34. Krzysztof Starszak1, Maciej Otworowski1, Jan Witowski2. Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie operacja endoprotezoplastyki biodra z zastosowaniem implantu custom-made oraz asysty rozszerzonej rzeczywistości. 1 SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM, 2 II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Opiekun pracy: Dr n.med. Paweł Łęgosz.

35. Michał Smoczok. Aplikacje mobilne jako forma aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – prezentacja rozwiązania własnego. Studenckie Koło Naukowe im prof. Religi przy Katedrze Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun pracy: Zbigniew Nawrat.

36. Szymon Leonik, Maciej Sojka. Wspomaganie lewokomorowe o przepływie ciągłym oraz jego wpływ na parametry biochemiczne pacjenta – praca przeglądowa. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SKN Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz.

37. Maciej Sojka, Szymon Leonik. Leczenie ciężkiej niewydolności serca, powikłanej zatorowością tętnicy płucnej, pompą o przepływie ciągłym. SKN Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz.

38. (ODWOŁANY) Zofia Prochoroff. Can the brain tell you smoke? A Machine Learning based study on a~large-scale structural MRI data set. Uniwersytet Jagielloński. Opiekun pracy: dr. hab. Marcin Szwed.

39. Mikołaj Basza, Mateusz Baran, Wojciech Bojanowicz, Kacper Rączy. Application of HR and serum glucose level correlation for AI-based wearable monitoring of diabetes mellitus patients. Śląski Uniwersytet Medyczny. Opiekun pracy: Zbigniew Nawrat.

40. Weronika Dreja, Kuba Izydorczyk. Porównanie treningu aeorobowego, anaerobowego oraz siłowego na podstawie zmian w analizie składu ciała oraz zmian w ekg. Koło Naukowe im. prof. Zbigniewa Religi przy Katedrze Biofizyki SUM.

18.40 ZAKOŃCZENIE SESJI JUNIOR STUDENT – GŁOSOWANIE

19.00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Brak możliwości komentowania.