PROGRAM ARCHIWUM 2010- DOKTOR

 

BIOMEDTECH SILESIA DOKTOR 2010 – PROGRAM

ZABRZE – 12 marca 2010

12.00. OTWARCIE KONFERENCJI i ROZDANIE CERTYFIKATÓW NOWYM STYPENDYSTOM

12.15. Marcin Basiaga. Analiza wytrzymałościowa wierteł chirurgicznych w warunkach symulujących proces wiercenia w kości. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

12.30. Marta Kiel. Analiza numeryczna transpedikularnego stabilizatora kręgosłupa. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich          i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

12.45. Ledwoń Przemysław *, Łapkowski Mieczysław * **. Spektroelektrochemiczne właściwości oligoarylobenzenów. * Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, ul. Strzody 9, 44-100 Gliwice, ** Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, ul. Sowioskiego 5, 44-121 Gliwice.

13.00. K. Wolna, M. Kawalec, M. Sobota, M. Kowalczuk. Nowe polimerowe materiały opakowaniowe dla przemysłu kosmetycznego. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Ul. M. Curie – Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze.

13.15. M. Maksymiak, G. Adamus, M. Kowalczuk. Biodegradowalne materiały polimerowe jako nośniki związków bioaktywnych dla zastosowań w kosmetologii. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze.

13.30. B. Piekarnik *, A.S. Swinarew *, A. Stolarzewicz*, A. Polnik **, M. Sokół **, J. Franek,  K. Chabrzyk ***, G. Politański ***. Badania nad syntezą gwiaździstych polimerów tlenku propylenu i glicydolu oraz określenie ich właściwości. * Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice,  ** Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 44-101 Gliwice, *** Minova Ekochem S.A. 41-100 Siemianowice Śląskie.

13.45. M. Michalak, P. Kurcok. Otrzymywanie oligo-3-hydroksymaślanu funkcjonalizowanego grupami epoksydowymi. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, Polska.

14.00. Katarzyna Szymborska-Małek *, Małgorzata Komorowska **. Modyfikacja struktury wody związanej z cząsteczką DNA wywołana przez promieniowanie NIR. * Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,  ** Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Plac Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław.

14.15. Barbara Robak, Barbara Trzebicka, Paweł Weda, Andrzej Dworak. Polimerowe nanokontenery do enkapsulacji i tran-sportu peptydów. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Gliwice.

14.30-15.00. PRZERWA

15.00. Natalia Oleszko, Alicja Utrata-Wesołek, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak. Nowe termowrażliwe powierzchnie do hodowli i uwalniania komórek skóry. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, ul. Sowińskiego5, 44-121, Gliwice.

15.15. Paduszyński Piotr. Chondrogeneza mezenchymatycznych komórek macierzystych sznura pępowinowego na biodegradowalnych porowatych podłożach polimerowych. Katedra i Zakład Biofarmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. farm. Zofia Dzierżewicz.

15.30. Marta Kurpet. Poszukiwanie nowych aktywnych związków z grupy N-arylo-C-nitroazoli o działaniu antypierwotniakowym. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach.

15.45. Katarzyna Kędzior. Zróżnicowana ekspresja potencjalnych markerów prognostycznych w raku jajnika. Department of Tumor Biology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice.

16.00. Artur Zajkowicz. Badanie mechanizmów cytostatycznego działania rezweratrolu. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Zakład Biologii Nowotworów.

16.15. Anna Habryka. Klonowanie fragmentu genu HSPA2. Wprowadzenie do klonowania. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Zakład Biologii Nowotworów.

16.30. Piotr Filipczak. Proces interferencji RNA oraz wykorzystanie tego zjawiska w naukach biomedycznych. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Zakład Biologii Nowotworów.

16.45. Agnieszka Toma. Retrowirusowy system transferu genów w uzyskiwaniu komórek o zróżnicowanej ekspresji HSF1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Zakład Biologii Nowotworów.

17.00. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.

 

Brak możliwości komentowania.