PROGRAM ARCHIWUM 2010- INTERNATIONAL

 

BIOMEDTECH SILESIA INTERNATIONAL 2010 – PROGRAM

ZABRZE – 26 marca 2010

9.00. OTWARCIE KONFERENCJI. Pani Prezydent m. Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik.

9.10. Z.Nawrat. Założenia, projekt i plany realizacji Centrum BioMedTech Silesia w Zabrzu.

9.20. UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM SESJI JUNIOR, DOKTOR I SENIOR

9.30. SESJA LAUREATÓW.

I nagroda w sesji BMT Silesia Senior.

Marek Breguła: Osobista historia przeszczepu serca i płuc.

I nagroda w sesji BMT Silesia Junior – sesja młodzieżowa.

Grzegorz Pająk, Paweł Ziemba. Czujnik odległości dla niewidomych – projekt. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

I nagroda w sesji BMT Silesia Junior – sesja studencka.

Mateusz Spałek, Kamil Tabor. Technologia dynamicznej wielołukowej radioterapii. RapidArc – prezentacja metody. Studenckie Koło Naukowe Radioterapii, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

I nagroda w sesji BMT Silesia Doktor.

Paduszyński Piotr. Chondrogeneza mezenchymatycznych komórek macierzystych sznura pępowinowego na biodegradowalnych porowatych podłożach polimerowych. Katedra i Zakład Biofarmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny.

10.30-10.45. PRZERWA

10.45. SESJA „SZTUCZNE SERCE”

Marcin Gładki. Wspomaganie lewokomorowe z zastosowaniem sztucznej komory Berlin Heart u trzynasto-miesięcznego dziecka. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

A. Szuber, A. Kapis, M. Darłak, R. Kustosz. Ewolucja konstrukcji pozaustrojowej komory wspomagania serca Polvad-Ext. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu- Pracownia Sztucznego Serca.

W. Bujok*, D. Obidowski**, D. Jurkojć*, P. Reorowicz**, P. Kłosiński**, K. Jóźwik**, R. Kustosz*. Analiza warunków przepływu podczas konstrukcji komory POLVAD-EXT. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Pracownia Sztucznego Serca,** Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych.

Artur Kapis. Opracowanie pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-PED – rezultaty prac konstrukcyjnych oraz badań laboratoryjnych. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Mirosław Czak, Roman Kustosz. Zmodernizowany sterownik pulsacyjnych pneumatycznych protez serca – POLPDU-402. Pracownia Sztucznego Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Maciej Darłak. Prace badawcze nad opracowaniem konstrukcji urządzenia napędowego POLPDU-501, sterownika wszczepialnych i pozaustrojowych komór wspomagania serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Maciej Gawlikowski* Roman Kustosz*, Paweł Gibiński**, Aleksander Sobotnicki**, Jan Mocha**. Zastosowanie mostkowych, piezorezystywnych czujników ciśnienia krwi w komorach sztucznego serca. * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, * Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze.

M.Gawlikowski, K.Gorka, P.Wilczek, A.Jarosz, R.Kustosz. Ocena w badaniach in-vitro biomateriałów opracowywanych w ramach programu „Polskie Sztuczne Serce”.  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Jerzy Pacholewicz. Nowe metody mechanicznego wspomagania serca w ciężkiej niewydolności krążenia. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze.

13.00. SESJA „BADANIA MATERIAŁÓW”.

Łukasz Mirosław. Wirtualna mikroskopia. Firma Vratis, Wrocław.

Zbigniew Nawrat, Joanna Śliwka, Zbigniew Małota, Paweł Kostka, Jerzy Nożyński, Lucyna Łachecka, Mariusz Jakubowski, Romuald Wojnicz, Jerzy Lelątko, Andrzej Dworak. Badania eksplantowanych protez układu sercowo-naczyniowego w ramach organizowanej sieci laboratoriów i klinik. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

13.30-14.00. LUNCH ORAZ DEMONSTRACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ LABORATORIA INSTYTUTU PROTEZ SERCA W ZABRZU.

14.00. SESJA „TELECHIRURGIA I TELEMEDYCYNA”.

Józef Kozak. Roboty chirurgiczne – strategia patentowa. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Matthias Helbig. Combination of an ultrasound-supported navigation system with robotics – potential clinical applications. Department of Otolaryngology, University of Frankfurt, Theodor Stern Kai 7, 60590 Frankfurt / Main, Germany.

Daniel Prusak, Jacek Cieślik. Charakterystyka napędów przeznaczonych do mechatronicznego ramiona robota chirurgicznego. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki.

Paweł Kostka, Zbigniew Nawrat, Wojciech Dybka, Wojciech Sadowski, Kamil Rohr, Zbigniew Małota. Sterowanie robotem Robin Heart – postępy w zakresie optymalizacji interfejsu człowiek-maszyna. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Agata Borowczak, Michał Wojciechowski. IT w ratownictwie medycznym. IQ Med.

Zbigniew Nawrat. Problemy e-edukacji na przykładzie doświadczeń własnych. The e-education problems & a Quality Standards Framework (eQSF) project. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

15.30-16.00. DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU – „CENTRUM BIOMEDTECH SILESIA CZYLI O POTRZEBIE BUDOWY CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO W ZABRZU”.

16.00. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.

 

Brak możliwości komentowania.