PROGRAM ARCHIWUM 2010- JUNIOR

 

BIOMEDTECH SILESIA JUNIOR 2010 – PROGRAM

ZABRZE – 19 marca 2010

9.00. OTWARCIE KONFERENCJI

9.15. WYKŁAD WSTĘPNY

dr Zbigniew Nawrat. Wszystko zaczyna się od punktu. Pracownia Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Katedra Kardiochiriurgii i Transplantologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

10.00. SESJA GIMNAZJUM

Sandra Skowron, Karolina Orłowska. IN VITRO. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

10.15. SESJA LICEUM

10.15. Katarzyna Bąk, Ewa Janowska. Sirtuiny – tylko białka przedłużające życie czy również nowa broń w walce z nowotworami..?. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza.

10.30. Wojciech Buczek i Daria Jach.  Komórki macierzyste. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im bł. Ks.Emila Szramka. Opiekun Bożena Kurzeja.

10.45. Ewa Dudkiewicz. Czuć się dobrze w sztucznej skórze. kl. II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł .ks. Emila Szramka, Katowice. Opiekun Bożena Kurzeja

11.00. Wioletta Bajorek, Aleksandra Gasidło. Bypass – jeden ze sposobów na tętniaka mózgu. IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku Białej.

11.15-11.30. PRZERWA

11.30. Agata Spindel. Zastosowanie terapii fotodynamicznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza.

11.45. Dominika Wolska. Promieniowanie życia-terapia hadronowa ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii protonowej. KL.2 IV LO IM. Komisji Edukacji Narodowej W Bielsku-Białej.

12.00. Oliwia Szymańska, Daniel Dreszer.  Analiza akustyczna. II LO  im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza.

12.15. Grzegorz Pająk, Paweł Ziemba. Czujnik odległości dla niewidomych – projekt. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza.

12.30. Paweł Wilczek. Klaster Beowulf czyli jeden ze sposobów uzyskania „komputera” o dużej mocy obliczeniowej do własnych badań medycznych. IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.

12.45. Maciej Spałek. Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej w medycynie. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun : mgr Aleksandra Kluza

13.00. Prezentacja Liceum Plastycznego z Zabrza – Jak powstały statuetki BMT Silesia 2010

13.15-13.45. PRZERWA OBIADOWA

13.45. SESJA STUDENT

13.45.  Agata Michna. Metformina – stary lek, nowe znaczenie. Lek przeciwcukrzycowy w terapii nowotworów. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Oddział w Gliwicach

14.00. Prokop Anita, Wodecka Milena. ATP jako cząsteczka sygnalizacyjna. Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biochemików, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Jana Kochanowskiego w Kielcach.

14.15. Anna Kuśmierska, Łukasz Mielańczyk. Nanocząsteczki na ratunek ludzkiego życia – Kwantowe Kropki w diagnostyce nowotworów. Wydział Chemiczny, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

14.30. Łukasz Zigler. Badania odporności na korozję odlewanych i przerobionych plastycznie stopów magnezu. Studenckie Koło Naukowe MEDiTECH, Politechnika Śląska w Katowicach.

14.45. Tomasz Pięciak. Obrazowanie stentów. Koło Naukowe IEEE EMBS Implant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

15.00. Ewa Śloska. Wytwarzanie warstw pasywnych na tytanie stosowanym na implanty metodą utleniania jarzeniowego.  Politechnika Śląska.

15.15. Mateusz Spałek, Kamil Tabor. Technologia dynamicznej  wielołukowej radioterapii. RapidArc – prezentacja metody. Studenckie Koło Naukowe Radioterapii, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Gliwicach.

15.30. Marek Kentnowski. Wspomaganie Układu Nerwowego i symulacja niektórych jego funkcji przez Sztuczne Sieci Neuronowe. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski w Zabrzu, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach.

15.45. DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU. OD UCZNIA DO INŻYNIERA

16.15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

16.45.  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Brak możliwości komentowania.