PROGRAM ARCHIWUM 2011- INTERNATIONAL

 

BIOMEDTECH SILESIA INTERNATIONAL 2011 – PROGRAM

ZABRZE – 25 marca 2011

9.00. Otwarcie konferencji. Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

9.15. Sesja Laureatów

9.15. BioMedTech Silesia Senior – Krystian Pilszak. Motywacja – moja motywacja do uprawiania sportu po przeszczepie serca.

9.30. BioMedTech Silesia Junior – Mikołaj Cup. O powstawaniu Układu Odpornościowego, czyli o zachowaniu doskonalszych systemów zwalczania antygenów, w walce o byt. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. (2 miejsce sesji młodzieżowej).

9.45. Przemysław Litwa, Helena Janik, Iwona Gibas. Lane segmentowe poliuretany modyfikowane chitozanem do zastosowań medycznych. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów. (1 miejsce sesji studenckiej)

10.00. BioMedTech Silesia Doctor – Anna Kopytyńska-Kasperczyk. Opracowanie wewnątrzustnego biodegradowalnego systemu miejscowego uwalniania leków do leczenia chorób przyzębia. Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego , Katedra i Zakład Biofarmacji ŚUM.

10.15. Sesja naukowa. Biomateriały

10.15. Cristian Peptu. Polyester based materials for biological applications – synthesis and characterization by mass spectrometry. Petru Poni Instytute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania.

10.30. M. Kościelniak-Ziemniak *, K. Górka *, R. Kustosz*, P. Wilczek**, R. Wojnicz ***, E. Reichman-Warmusz***, J. Wieczorek ****, J. Kosenyuk **** , Z. Smorąg ****. Ocena biozgodności polimeru dedykowanego konstrukcji pulsacyjnych protez wspomagania serca. * Pracownia Sztucznego Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze. ** Pracownia Bioinżynierii, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze. *** Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. **** Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt IŻ PIB w Balicach.

10.45. Zofia Drzazga, Katarzyna Michalik. Metody kalorymetryczne, jako narzędzia diagnostyczne. Zakład Fizyki Medycznej. Uniwersytet Śląski.

11.00. Michalina Widłak *, Aleksandra Niemiec-Cyganek *, Monika Majchrzak *, Paweł Lichtański *, Michał Szałek *, Jolanta Wszołek **, Piotr Wilczek *. Długoterminowa kriokonserwacja a właściwości morfologiczne i  mechaniczne tkanek. * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ** FRK Homograft.

11.15. Przerwa na kawę.

11.30. Sesja naukowa. Narzędzia wspomagania chirurgii – roboty medyczne.

11.30. Ilewicz G., Mężyk A. Zastosowanie metody elementów skończonych do analiz strukturalnych robota medycznego. Politechnika Śląska w Gliwicach.

11.45. Kobierska Agnieszka. Prototyp czujnika sił dla robota RobIn Heart. Politechnika Łódzka.

12.00. Kostka P * **., Rohr K **, Nawrat Z **, Sadowski W **, Klisowski A **, Małota Z **, Krzysztofik K **, Jakubowski M **. Konsola sterująca telemanipulatora chirurgicznego jako zintegrowane centrum przetwarzania informacji. * Politechnika Śląska, ** Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

12.15. Nawrat Z., Kostka P., Rohr K, Niewiadomski D. Pierwsza w Polsce modelowa teleoperacja – raport. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Emitel w Katowicach.

12.30. Kamil Rohr, Krzysztof Krzysztofik. Manipulator MASTER konsoli RobIn Heart Shell. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

12.45. Dariusz Krawczyk. Przedstawienie małoinwazyjnych technik chirurgii oka z wykorzystaniem aparatu Associate firmy D.O.R.C. Wstępna analiza możliwości użycia RH dla wybranych procedur. Politechnika Śląska.

13.00. Lunch. Pokazy robotów i sztucznego serca.

14.00. Sesja naukowa. Narzędzia wspomagania chirurgii – modelowanie.

14.00. Małota Zbigniew. Wpływ dwupłatkowej zastawki aortalnej na rozkład przepływu krwi w aorcie. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

14.15. Nawrat Z., Ilewicz. G., Śliwka J., Sadowski M., Kostka P. Realne i wirtualne narzędzia w ręku chirurga – analiza. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.

14.30. Sesja naukowa. Biomateriały 2

14.30. Marcin Kaczmarek, Zbigniew Paszenda, Anna Ziębowicz, Janusz Szewczenko, Anita Kajzer. Wpływ modyfikacji powierzchni na odporność korozyjną stopu NiTi. Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach.

14.45. Janusz Szewczenko, Jan Marciniak. Problematyka elektrostymulacji zrostu kostnego. Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach.

15.00. Roman Major *, Piotr Wilczek **. Funkcjonalne materiały dla systemów układu krążenia. * Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, ** Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

15.15 Sesja naukowa. Sztuczne Serce.

15.15. Maciej Darłak *, prof. Andrzej Korczak **, mgr inż. Tomasz Synowiec **. Prace konstrukcyjne nad polską wirową pompą wspomagania serca polvad-rot. * Zespół Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ** Politechnika Śląska w Gliwicach.

15.30. Maciej Gawlikowski*, Roman Kustosz*, Paweł Gibiński*, Andrzej Nowicki***, Tadeusz Pałko***, Tadeusz Pustelny*****, Karolina Gorka*, Artur Kapis*, Jan Mocha**, Aleksander Sobotnicki**, Marek Czerw**, Zbigniew Opilski*****, Marcin Lewandowski***, Paweł Karłowicz***, Mateusz Walczak ***, Piotr Karwat***, Grzegorz Konieczny*****, Erwin Maciak*****. Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych w protezie serca. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, **Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze, ***Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, ****Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, *****Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Gliwice.

15.45. Artur Kapis *,Roman Kustosz *, Zbigniew Małota *, Wojciech Bujok *, Maciej Gawlikowski *, Agnieszka Szuber *, Lech Czerwiński *, Krzysztof Jóźwik **, Damian Obidowski **. Nowa generacja komór wspomagania serca – RELIGA-EXT. * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ** Instytut Maszyn Przepływowych Politechnika Łódzka.

16.00. Adam Jarosz. Program wieloletni Polskie Sztuczne Serce – nowe technologie w protezach serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

16.15. Zakończenie konferencji

 

Brak możliwości komentowania.