PROGRAM ARCHIWUM 2012 – DOKTOR

 

BIOMEDTECH SILESIA SENIOR 2012 – PROGRAM

Program konferencji BioMedTech Silesia DOKTOR – 15 marca 2012

10.00. Otwarcie konferencji

Piotr Kubica, Aleksandra Wolińska-Grabczyk. Membrany heterogeniczne do separacji gazów złożone z polimeru i cząstek nieorganicznych. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze.

Michał Kwiecień, Grażyna Adamus, Marek Kowalczuk. Synteza i charakterystyka struktury na poziomie molekularnym biodegradowalnych oligoestrodioli. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze.

Paduszyński Piotr. Chondrogeneza miofibroblastów galarety Whartona na trójwymiarowych podłożach polimerowych. Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.  Promotor: prof. dr hab. n. farm. Zofia Dzierżewicz.

Mateusz Knop. Przezcewnikowe zamykanie komunikacji międzyprzedsionkowych – ocena kliniczna implantów wykonanych z nitinolowego splotu. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej-Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu . Opiekun naukowy: Prof.dr hab.n.med. Jacek Białkowski.

Katarzyna Jesionek. Od automatów komórkowych do hemodynamiki na superkomputerach. Uniwersytet Śląski.

Ewa Mystek. Spotkanie nauk o mózgu z koncepcjami marketingowymi. Studia doktoranckie WNS. Uniwersytet Śląski.

11.45. Zakończenie konferencji

 

Brak możliwości komentowania.