PROGRAM ARCHIWUM 2012 – JUNIOR

 

BIOMEDTECH SILESIA SENIOR 2012 – PROGRAM

Program konferencji BioMedTech Silesia JUNIOR – 23 marca 2012

10.00. Otwarcie konferencji

9.00. Powitanie i Otwarcie Konferencji

9.10 – 9.30. Wykład inauguracyjny – „Da Vinci” – Zbigniew Nawrat

9.30 – 10.00. Sesja 1 Junior – GIMNAZJUM

Martyna Morgaś i Sandra Dziuba. Obturacyjny bezdech senny. Miejskie Gimnazjum nr 2, im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

Marta Leidgens i Patrycja Bujarska. Kardiowertery – defibrylatory jako ratunek i możliwość normalnego życia dla chorych z zaburzeniami pracy serca. Katolickie Gimnazjum nr 1, im. Błogosławionego  Księdza Emila Szramka. Opiekun Bożena Kurzeja.

10.00 – 10.15. Przerwa na kawę

10.15 – 12.30. Sesja 2 Junior – LICEUM

Jakub Janiec, Mikołaj Cup, Michał Swoboda. Homerover – ruszamy na pomoc. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk.

Oliwia Gola, Grzegorz Gruszka. Powiedz TAK Transplantologii. Liceum Ogólnokształcące im. J.F Kennedy’ego.

Wojciech Kol. Teleoperacja przyszłości za 1000 $. Liceum Ogólnokształcące im. J.F. Kennedy’ego w Katowicach.

Adam Wysocki. Nowoczesne protezy z włókien węglowych jako nadzieja  na normalne życie dla niepełnosprawnych. KLO im.bł.ks. Emila Szramka.

Mrozińska Weronika, Pienta Tomasz. Zastosowanie nanotechnologii w nowoczesnej medycynie. Liceum Ogólnokształcące im. J.F Kennedy’ego w Katowicach.

Mateusz Wilk. Nowotwór. Misja: Zlokalizować, obezwładnić, zlikwidować. Czyli o nowym sposobie walki z nowotworami. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk.

Szymon Baluszek.  Testy paskowe – nowy przełom w medycynie?.  Akademia Młodych Biologów „Lykeion”,  Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: mgr. Agnieszka Kowalczyk, LO  „Filomata” Gliwice, opiekun: mgr Anna Mazurek.

Mikołaj Cup. Lykeion Online jako nowoczesna i pionierska forma poszerzania wiedzy biologicznej i naukowej w społeczeństwie polskim. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk.

12.30 – 13.30. Przerwa na Lunch

Pokazy osiągnięć Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – sztuczne serce, roboty medyczne i inne innowacyjne technologie w służbie zdrowia.

13.30 – 16.00. Sesja 3 Junior – STUDENT

Radosław Kitel, Joanna Czarnecka, Aleksandra Rusin. Trójwymiarowe hodowle komórkowe i ich wykorzystanie w badaniach nad nowotworami. Politechnika Śląska, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Gliwice, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice.

Ewa Stachowiak*, Marek Gzik**, Wojciech Wolański**, Dawid Larysz***. Bezinwazyjna metoda diagnozowania wad kształtu główki u niemowląt. *Koło Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, **Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, ***Górnośląskie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Katowicach.

Mateusz Pytlos, Alicja Nawrat, Daria Musik, Łukasz Pasionek, Kamil Czekaj. Porównanie metod edukacyjnych w chirurgii, stanowiska treningowe kontra symulacje komputerowe. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM. Opiekun pracy: dr n. med. Zbigniew Nawrat.

Magdalena Zorychta. Opracowanie modelu zęba trzonowego w technologii CAD/CAM. Politechnika Śląska.

Aleksandra Krywko, Aleksandra Włodarczyk, Piotr Polnik, lek. med. Łukasz Pietrzyk. Do you want to play with scalpel? – simulation-based study. Studenckie Koło Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Supervisor: dr med. Kamil Torres.

Piotr Polnik, Aleksandra Włodarczyk, Aleksandra Krywko, lek. med. Łukasz Pietrzyk. Simulation-based medical education – useful tool or toy for big-boys? . Studenckie Koło Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Supervisor: dr med. Kamil Torres.

Mateusz Pytlos, Kamil Czekaj, Nina Uchańska, Magda Bichalska. Sztuczny człowiek – postęp w dziedzinie sztucznych narządów. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Katedra  i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM. Opiekun pracy: dr n. med. Zbigniew Nawrat.

Radosław Nowosielski. Stosowanie trójosiowego czujnika akcelerometrycznego – określenie głównych problemów technicznych i wskazanie potencjalnych zastosowań biomedycznych. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej.

Jakub Słoniewski. Projekt rozwiązania technicznego przenośnego stołu treningowego dla ćwiczeń instrumentarium endoskopowym dla 6 operatorów. Politechnika Śląska

16.00 -16.30. Przy kawie – dyskusja okrągłego stołu „symulacje w edukacji”. Ogłoszenie wyników konkursu na  najlepszą pracę w grupie młodzieży i studentów. Zakończenie konferencji.

 

Brak możliwości komentowania.