PROGRAM ARCHIWUM 2013 – INTERNATIONAL – RZESZÓW

 

BIOMEDTECH SILESIA INTERNATIONAL 2013 – PROGRAM

Rzeszów, 15.03.2013

Komitet Organizacyjno – Programowy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

Dyrektor Naukowy Konferencji: dr Zbigniew Nawrat

Członkowie: dr Sławomir Wilk, dr Krzysztof Malicki, dr Karolina Cynk, mgr inż. Wojciech Żeglicki, mgr inż. Krystian Miąsik

8:00 – 12:00 Rejestracja uczestników • Registration of participants

9:00 Otwarcie Konferencji • Opening Ceremony – Chairman Lucyna Leniowska

• JM Rektor University of Rzeszow: prof. A. Bobko,

• General Director of the Foundation of Cardiac Surgery Development: dr Jan Sarna

9:15 Referat plenarny • Plenary Lecture

J. CWANEK, V. LIUBIMOV. Wybrane zagadnienia bioprotezoplastyki stawu biodrowego.

SESJA SZTUCZNE NARZĄDY – Chairman Janusz Cwanek

10:00 W.BUJOK, M.DARŁAK, L.WILCZYŃSKI, M.GAWLIKOWSKI, R.KUSTOSZ, M.GONSIOR. Polskie wszczepialne pompy wspomagania serca – rozwój w badaniach programu „Polskie Sztuczne Serce”.

10:20 M.GAWLIKOWSKI, R. KUSTOSZ. Nowej generacji system pozaustrojowego wspomagania serca Religa Heart EXT.

10:40 M.DARŁAK, J.ALTYNTSEV, M.GAWLIKOWSKI, R.KUSTOSZ, M.GONSIOR. ReligaHeart–ROT: wirowa wszczepialna odśrodkowa pompa długoterminowego wspomagania serca.

11:00 M.KOŚCIELNIAK-ZIEMNIAK, K.JANICZAK, R.KUSTOSZ, M.GONSIOR. Ocena wpływu oddziaływania polimerów konstrukcyjnych pompy Religa Heart EXT na składniki czerwonokrwinkowe krwi.

11:20 A.SZUBER, M.GŁOWACKI, M.GAWLIKOWSKI, A.KAPIS, R.KUSTOSZ, M.GONSIOR, T.RUSIN, T.MACHOCZEK. Polska jednodyskowa mechaniczna zastawka typu Moll przeznaczona do stosowania w pozaustrojowych komorach wspomagania serca Religa Heart EXT – Sposób wytwarzania i montażu oraz badania kwalifikacyjne zastawek.

11:40 Przerwa • Break

SESJA ROBOTY MEDYCZNE – Chairman Lucyna Leniowska

12:00 Referat plenarny • Plenary Lecture

KEVIN WARWICK. The Diminishing Human-Machine Interface.

13:00 Z.NAWRAT. The Robin Heart – achievements and perspectives of Polish surgical robot.

13:20 G.ILEWICZ, Z.NAWRAT, K.SOKOŁOWSKA. Sztuka projektowania telemanipulatora chirurgicznego.

13:40 Z.MAŁOTA, Z.NAWRAT, P.KOSTKA, W.SADOWSKI, P.RYBKA, K.ROHR. Stanowiska treningowo-badawcze narzędzi i robotów chirurgicznych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

14:00 Lunch

SESJA ROBOTY MEDYCZNE – Chairman Zbigniew Nawrat

15:00 L.LENIOWSKA, R.LENIOWSKI. Prototyp wieloczłonowego robota chirurgicznego ROCH-1.

15:20 M.GROCHOWINA, R.LENIOWSKI, L.LENIOWSKA. Ocena napędów firmy Faulhaber pod kątem projektowania układu sterowania robota chirurgicznego ROCH-1.

15:40 K.LIS, Ł.MUCHA, K.ROHR. 3D Force Feadback Sleeve Using micro Vibration Motors.

16:00 Przerwa • Break

SESJA BIOINŻYNIERIA – Chairman Zbigniew Nawrat

16:20 G.ILEWICZ. Superrozdzielcza fotonooptyka fluorescencyjna sted w naukach biologicznych i fizyce.

16:40 K.WALICKA CUPRYS, J.DRZAŁ – GRABIEC, M.RACHWAŁ, A.KUŻDŻAŁ. Wybrane metody diagnostyki i wizualizacji postawy ciała człowieka.

17:00 K.MITURA, I.GISTEREK, P.CEYNOWA, G.PICH, R.WOŚ, K.ADACH. Badania mikrobiologiczne bioaktywnych proszków nanodiamentowych modyfikowanych chemicznie.

17:20 D.PRUSKA-PICH, M.WACHOWICZ, I.GISTEREK, K.MITURA. Doświadczenia własne w ocenie jakości napromieniania przy pomocy zdjęć portalowych.

17:40 A.PIÓRKOWSKI, A.KEMPNY, P.PIĄTEK, A.GACKOWSKI, K.KIPIEL. Symulator echokardiografii przezprzełykowej CT2TEE – nowoczesna metoda edukacji.

18:00 P.WOŹNIAK, M.KOTULSKA. Characteristics of contact sites with regard to protein topology.

18:20 M.PIĘTAL, J.BUJNICKI. PROTMAP2D & RNAmap2D: zestaw narzędzi bioinformatycznych do analiz ilościowych i jakościowych map kontaktów białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów.

18:40 Welcome Party

SESJA STUDENCKA – Chairman Wojciech Rdzanek

16:20 J.MEISSNER, R.LENIOWSKI. Zastosowanie standardu DICOM do wyznaczania przestrzeni operacyjnej.

16:40 M.KUBASIK, R.LENIOWSKI. Avatar – moduł graficzny informatycznej metody diagnozowania chodu pacjenta.

17:00 A.BRÓŻ. Wpływ szumu o średniej szerokości pasma na zrozumiałość mowy.

17:20 E. OLEJARZ. Wpływ hałasu wąskopasmowego na zrozumiałość mowy.

17:40 K.SZAJNOWSKA. Wpływ kanionu akustycznego na organizm człowieka.

18:40 Welcome Party

 

Sesja Bioetyka sobota 16 marca 2013 r.

9.00 Referat plenarny • Plenary Lecture

ANDRZEJ WIERCIŃSKI Universität Freiburg Hermeneutics of Medicine: The Phronetic Dimension of Medical Ethics.

10.00 Z. NAWRAT. Etyka ery sztucznych narządów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

10.20 M. KAWALSKI. Ethics – challenges and questions in personal and medical robotic. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

10.40 WITOLD NOWAK. Utopia jako mit konsolacyjny. Uniwersytet Rzeszowski.

11:00 KAROLINA CYNK. Moralny spór o genetyczne ulepszanie człowieka. Uniwersytet Rzeszowski

11.20 MAREK BREGUŁA i KRYSTIAN PILSZAK. Etyczne problemy transplantacji serca.

11.40 Przerwa • Break

SESJA LAUREATÓW BIOMEDTECH SILESIA

12.00 Laureat SESJI BIOMEDTECH SILESIA SENIOR

MAREK BREGUŁA. Moje pasje – Życie po transplantacji serca.

12.10 Laureat SESJI BIOMEDTECH SILESIA Junior UCZEŃ

Mielcarska Sylwia, Szymon Baluszek. Fizyka w praktyce, czyli dziesięć sposobów na wykorzystanie kropek kwantowych w medycynie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

12:20 Laureaci SESJI BIOMEDTECH SILESIA Junior STUDENT

12.20 Fullen Marta1, Bieżuńska-Kusiak Katarzyna2, Weżgowiec Joanna1, Kotulska Małgorzata1, Kulbacka Julita2, Saczko Jolanta2. Evaluation of anticancer efficiency of calcium in human breast cancer cells (MCF-7/WT and MCF-7/DX) subjected to electroporation. 1  Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Wroclaw University of Technology, 2 Department of Medical Biochemistry, Wroclaw Medical University.

12.30 Arkadiusz Goede Goede Arkadiusz, Wandtke Tomasz, Wielikdzień Joanna. Wykorzystanie interferencji RNA w hamowaniu ścieżki sygnałowej Inulino-podobnego Czynnika Wzrostu Typu I (ang. insuline-like growth factor type I, IGF-I), nowym sposobem walki z nowotworami. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

12:40 Laureat SESJI BIOMEDTECH SILESIA DOKTOR

12.40 Ewa Stachowiak 1, Wolański Wojciech1, Gzik Marek1, Larysz Dawid2. Nieinwazyjna metoda korekcji wad kształtu głowy u dzieci. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

12.50 Małgorzata Lasota 1,2, Balwierz Walentyna1, Klein Andrzej2. Tyrfostin AG1296 – drobnocząsteczkowy inhibitor receptorowej kinazy tyrozynowej a medycyna spersonalizowana. 1Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

SESJA STUDENCKA

13.00 Katarzyna Miąsik. Etyczna dopuszczalność potencjalnego wykorzystania ksenotransplantacji serc pochodzących od świń.  Politechnika Rzeszowska.

13.20 Justyna Kosztyła. Zjawisko bezpłodności – przyczyny, diagnostyka i sposoby leczenia. Czy państwo ma obowiązki wobec bezpłodnych par?. Politechnika Rzeszowska.

13:40 Sylwia Kozieł, Wojciech Dymek, Anna Moszkiewicz, Agnieszka Honkowicz. Robot społeczny szyty na miarę. III LO w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Robin Science Club przy International Society for Medical Robotics.

14:00 Lunch

 

Brak możliwości komentowania.