PROGRAM ARCHIWUM 2013 – JUNIOR-DOKTOR – ZABRZE

 

BIOMEDTECH SILESIA – JUNIOR-DOKTOR 2013 – PROGRAM

Program konferencji BioMedTech Silesia JUNIOR – Zabrze 8 marca 2013

9.00. Otwarcie konferencji Pani Prezydent m. Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz Sieć Centrów BMT Silesia i FRK

9.10 BIOMEDTECH SILESIA JUNIOR – Uczeń

Sesja Gimnazjum

9.10. Nowak Oskar, Bujarska Patrycja. Komputerowa ocena prawidłowości słuchu. Katolickie Gimnazjum nr 1, im. Błogosławionego Księdza Emila Szramka, Katowice.

9.20. Kuczmik Wiktoria. Nowe możliwości małoinwazyjnego leczenia chorób aorty i tętnic obwodowych. Katolickie Gimnazjum nr 1 m.in. Błogosławionego Emila Szramka, Katowice.

9.30. Kempa Karolina, Napierała Martyna. Terapia fizykalna we współczesnej rehabilitacji. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im M.Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

Sesja Liceum

9.40. Haponik Kinga, Pikus Patryk. Wpływ czynników egzogennych na naukę i logiczne myślenie. Miejskie Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.

9.50. Grabowski Mateusz. Szacunkowe narażenie na metale ciężkie mieszkańców Śląska oraz ich wpływ na zdrowie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion” w Katowicach.

10.00. Owczarek Szymon, Robak Franciszek. Erytropoetyna. Wyścig sportowców z naukowcami. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

10.10. Marciniak Daniel. Nowe oblicze endoskopii – badanie w pigułce!. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

10.20. Mielcarska Sylwia, Baluszek Szymon. Fizyka w praktyce, czyli dziesięć sposobów na wykorzystanie kropek kwantowych w medycynie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

10.30. Morgaś Martyna1, Dziuba Sandra2. Bakterie onkolityczne nadzieją chorych na raka. 1 V LO im. A. Struga w Gliwicach, 2Technikum nr 2 w Gliwicach.

10.40. Skrzypiec Kamila, Kordyka Agata. STARCIE TYTANÓW – da Vinci kontra Robin. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

10.50. Kozieł Sylwia, Moszkiewicz A., Dymek W. Robot społeczny szyty na miarę. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii, III Liceum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.

11.00. Przerwa na kawę

11.30. BIOMEDTECH SILESIA JUNIOR – Student

11.30. Kowal Ewa. Ekspresja receptora LH w mięśniakach macicy pochodzących od kobiet w różnym wieku. SUM Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

11.40. Goede Arkadiusz, Wandtke Tomasz, Wielikdzień Joanna. Wykorzystanie interferencji RNA w hamowaniu ścieżki sygnałowej Inulino-podobnego Czynnika Wzrostu Typu I (ang. insuline-like growth factor type I, IGF-I), nowym sposobem walki z nowotworami. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

11.50. Herman Renata, Grochocka Małgorzata, Giżycka Agata. Ekspresja transformującego czynnika wzrostu- β1 (ang. transforming growth factor – β1, TGF-β1) i jego receptora w dolnych drogach oddechowych u pacjentów z wybranymi chorobami śródmiąższowymi płuc. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

12.00. Wałęsa Sylwia. Zaawansowane metody prowadzenia hodowli Clostridium difficile i izolacji toksyn w badaniach nad poantybiotykowym rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Biotechnologia farmaceutyczna.

12.10. Fullen Marta, Bieżuńska-Kusiak Katarzyna, Kotulska Małgorzata, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta. Evaluation of anticancer efficiency of calcium in human breast cancer cells (MCF-7/WT and MCF-7/DX) subjected to electroporation. Politechnika Wrocławska.

12.20. Grochocka Małgorzata, Herman Renata, Wandtke Tomasz. Czy Czynnik Wzrostu Hepatocytów (ang. Hepatocyte Growth Factor, HGF) posłuży do opracowania nowych sposobów leczenia chorób śródmiąższowych płuc (ang. Interstitial Lung Diseases, ILD)? Ocena ekspresji HGF w dolnych drogach oddechowych osób z ILD. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydziała Lekarski, Katedra i Zakład Genoterapii.

12.30. Kitel Radosław1,2, Filipczyk Łukasz2, Herok Marcin2, Rusin Aleksandra2, Szeja Wiesław1. Perspectives on development of novel apoptosis inducers derived from genistein as lead compounds for anticancer drug development. 1Department of Organic Chemistry, Bioorganic Chemistry and Biotechnology, Silesian University of Technology, 2Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer, Maria Skłodowska-Curie Memorial Center and Institute of Oncology.

12.40. Kroczek Piotr 1,2. Analiza układu kinematycznego robota RobIn Heart Vision. 1Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2Robin Science Club przy International Society for Medical Robotics i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

12.50. Jacykowski Wojciech, Rudyk Rafał, Reiman Mateusz, Chęciński Jakub, Żółkiewski Dominik. Konstrukcja protezy kończyny górnej sterowanej napędem hydraulicznym. Studenci II roku kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

13.00. Żółkiewski Dominik. Konstrukcja wózka typu Leveraged Freedom Chair. Student II roku kierunku Inżynieria Biomedycznana Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

13.10. Przybyło Magdalena, Łukawski Maciej. Opracowanie formulacji liposomowej zawierającej n-oleinoilo-dopaminę. Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej.

13.20. Skrzydło Małgorzata. Zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa w ocenie chorób kręgosłupa. Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 1 w Tychach (materiał badawczy).

13.30. Woźniak P. Paweł1, Kotulska Małgorzata2. Characteristics of contact sites with regard to protein topology. 1Scientific Student Association „BioNanopore”, Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Faculty of Fundamental Problems of Technology, Wrocław University of Technology, 2Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Faculty of Fundamental Problems of Technology, Wrocław University of Technology.

13.40. Jakieła Katarzyna, Pytlos Mateusz. EKG oka, czyli możliwość zastosowania pomiarów potencjałów elektrycznych oka. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

13.50. Lunch

14.50. Ogłoszenie wyników i zakończenie sesji BMT JUNIOR

BIOMEDTECH SILESIA DOKTOR

15.00. Otwarcie konferencji

15.10. Sesja 1

15.10. Duś Kamila1,2, Woźniak Marta1, Ziółkowski Piotr1, Wiśniewski Jacek2, Mann Matthias2. Spektroskopia mas w proteomice klinicznej na przykładzie badań nad analizą proteomu gruczolakoraka jelita grubego. 1Katedra i Zakład Patoorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu, 2Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany.

15.20. Jarynowski Andrzej. Modelowanie epidemiologiczne przy wykorzystaniu analizy tymczasowych sieci społecznych. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński / Instytut Socjologii, Uniwersytet w Sztokholmie.

15.30. Ziółkowska Barbara1,2, Ziółkowski Piotr1. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertemii. 1Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , 2Oddział Chemioterapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

15.40. Kaczor-Kamińska Marta. Siarka w organizmie człowieka. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum.

15.50. Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr, Wielikdzień Joanna, Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Wędrowska Ewelina. Badanie ekspresji interleukiny-27 (IL-27) w dolnych drogach oddechowych. Wstępna ocena przydatności klinicznej. Katedra i Zakład Genoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

16.00. Tomsia Marcin1, Bryzek Aleksandra1, Kopaczka Katarzyna2, Czekaj Piotr1. Modele doświadczalne w badaniach transdukcji sygnałów mikrośrodowiskowych do komórek macierzystych. 1Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, 2Studenckie Koło Naukowe, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny.

16.10. Woźniak Marta, Duś Kamila. Terapia fotodynamiczna z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego a leczenie nowotworów jelita grubego. Katedra i Zakład Patomorfologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

16.20. Przerwa na kawę

16.40. Sesja 2

16.40. Kurczyńska Monika. Strukturalne, energetyczne i funkcjonalne zmiany w różnych konformacjach kanału potasowego KcsA. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska.

16.50. Aleksandra Kuzan. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej jako potencjalny marker w diagnostyce miażdżycy. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

17.00. Konopka Bogumił. Zautomatyzowana procedura rekonstrukcji modeli strukturalnych białek w oparciu o mapy kontaktów. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska.

17.10. Weżgowiec Joanna. Elektroporacja: teoria i praktyka. Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Wroclaw University of Technology.

17.20. Lasota Małgorzata1,2, Balwierz Walentyna1, Klein Andrzej2. Tyrfostin AG1296 – drobnocząsteczkowy inhibitor receptorowej kinazy tyrozynowej a medycyna spersonalizowana. 1Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

17.30. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Gzik Marek1, Larysz Dawid2. Nieinwazyjna metoda korekcji wad kształtu głowy u dzieci. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

17.40. Matejek Daria1, Langner Marek1, Drobczyński Sławomir2. Szczypce optyczne. 1Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 2Instytut Fizyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska.

17.50. Nakonieczny Damian, Paszenda Zbigniew. Tlenek cyrkonu – Dedal czy Ikar współczesnej stomatologii?. Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska.

18.00. Loska Sonia, Paszenda Zbigniew, Basiaga Marcin, Kajzer Wojciech. Analiza numeryczna wkładu koronowo-korzeniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałówn i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

18.10. Tolarczyk Joanna. Aminopeptydazy leucynowe z wybranych organizmów – znaczenie i zastosowania terapeutyczne. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii.

18.20. Wodarski Piotr, Gzik Marek, Michnik Robert, Jurkojć Jacek, Bieniek Andrzej. Możliwości zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji na przykładzie badań stabilograficznych. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska.

18.30. Podsumowanie Konferencji

19.00. Ogłoszenie wyników i zakończenie sesji BMT DOKTOR

 

Brak możliwości komentowania.