PROGRAM ARCHIWUM 2014

 

BIOMEDTECH SILESIA 2014 – PROGRAM

Zabrze, 09.05.2014

8.00 OTWARCIE KONFERENCJI

Władze: miasta Zabrze, FRK, SUM, BMT

8.10 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Zbigniew Nawrat. Stąd do przyszłości. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

8.20 SESJA SENIOR

Marek Breguła. Radości życia – z sercem i płucem po transplantacji.

8.30 – 9.40 SESJA 1 JUNIOR

Wiktoria Sobieraj, Henryk Łepkowski. Sylwetka wielkiego człowieka i humanisty. Zbigniew Eugeniusz Religa. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu.

Wiktoria Pohl. Krew pępowinowa – bezcenne źródło komórek macierzystych. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Arkadiusz Smołka. Syntetyczna krew – przełom w medycynie i lekarstwo na światowy deficyt krwi. Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie.

Patrycja Bucior, Natalia Madej. Przeszczepy biologiczne i artroskopia kolan. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. M. Reja  z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

Martyna Morgaś, Marcin Kleibert. Komórki macierzyste – rewolucja w medycynie?. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

Joanna Siegmund, Hanna Kochanek. Nowoczesna  periodontologia – zdrowe zęby, zdrowe serce. II Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Sandra Dziuba. Ocena ilościowa jodu w wybranych produktach spożywczych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice.

9.40 – 9.50 PRZERWA KAWOWA

9.50 – 11.30 SESJA 2 JUNIOR

Karolina Kopeć, Natalia Kopeć, Paulina Śliwińska, Katarzyna Tercha-Natkaniec, Patrycja Tupek. Psychoneuroimmunologia, czyli współpraca psychiki, układu nerwowego i immunologicznego. II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Bartosz Kania, Magdalena Koperska, Justyna Orłowska. BCI – po prostu pomyśl. Liceum Ogólnokształcące im. J.F. Kennedy’ego w Katowicach.

Paweł Pokorski1, Agnieszka Grobelczyk1, Wojciech Ciszek2, Armand Cholewka1,2. Fluorescencja w ocenie zmian skórnych. 1Uniwersytet Śląski Młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Wiktoria Bartocha, Maja Popiół. Mechanizmy powstawania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach.

Monika Tobiszowska, Agnieszka Grobelczyk. Hodowla komórek in vitro, jako metoda sztucznego zapłodnienia człowieka. Zagrożenia i szanse z nią związane. Liceum Ogólnokształcące nr 2  w Rudzie Śląskiej im. Gustawa Morcinka.

Maria Ostrowska. Rola komórek glejowych w patologiach układu nerwowego. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

Adrian Matysek. Badanie szybkości reakcji kierowców i pieszych na sygnalizację świetlną. Ocena zagrożenia zbyt późnej reakcji na bezpieczeństwo pieszych i innych kierowców. Czynniki spowalniające reakcję. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka.

Daniel Marciniak. Medycyna w 3D – Drukarki 3D w medycynie. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Natalia Baranowska, Anna Wolińska. Trójwymiarowy wydruk 3D zrewolucjonizuje cały świat. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu.

Agnieszka Adamiec. Suplementy diety i ich wpływ na zdrowie człowieka. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

11.30 – 11.40 PRZERWA KAWOWA

11.40 – 13.20 SESJA 1 STUDENT

Piotr Wodarski1, Marek Gzik1, Iwona Chuchnowska1, Jacek Jurkojć1, Andrzej Bieniek2. Aplikacja terapeutyczna dla dzieci wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości. 1Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska, Gliwice.

Agata Górawska, Marcin Basiaga. Zastosowanie inżynierii odwrotnej do analizy obiektów w układzie stomatognatycznym z wykorzystaniem skanera 3D. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Dominika Kiera, Agnieszka Trojankowska. Badania słuchu wybranych grup młodzieży szkolnej przy pomocy audiometrii tonalnej i otoemisji akustycznej. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Anna Szeremeta, Andrzej Molak. Impedancja kryształu piezoelektrycznego PbZrO3-PbTiO3 powszechnie stosowanego w badaniu ultrasonograficznym. Zakład Fizyki Ferroelektryków, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski  w Katowicach.

Błażej Baic. Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Galas Paulina, Basiaga Marcin. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali martenzytycznej stosowanej na narzędzia medyczne. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Magdalena Tumidajewicz1, Armand Cholewka1, Agata Stanek2, Aleksander Sieroń2, Zofia Drzazga1. Zastosowanie termowizji w diagnostyce przewlekłej niewydolności  żylnej. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Bytom.

Teresa Kasprzyk1, Armand Cholewka1, Zofia Drzazga1. Zastosowanie termowizji w sporcie. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Alicja Janicka, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Edyta Simińska. Znaczenie ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF-α, Tumor Necrosis Factor) i jego receptorów w chorobach dolnych dróg oddechowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.

Alicja Janicka, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Paulina Pilanc. Hamowanie epidermalnego czynnika wzrostu, pierwszego z rodziny receptorów Erb-B jako skuteczne narzędzie w walce z rakiem płuc. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.

13.20 – 13.50 LUNCH

13.50 – 15.40 SESJA 2 STUDENT

Sylwia Wałęsa. Synteza i badanie właściwości immunochemicznych neoglikokoniugatu oligocukru izolowanego z bakterii Gram-ujemnych z toksoidem tężcowym. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Biotechnologia Farmaceutyczna.

Justyna Kutkowska. Ocena ekspresji białek szoku cieplnego HSP27 I HSP70 w ludzkich komórkach nowotworowych po chemioterapii i elektrochemioterapii w warunkach in vitro. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Kierunek Inżynieria Biomedyczna.

Przemysław Kurtyka, Marcin Kaczmarek. Analiza numeryczna układu stent-naczynie wieńcowe. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Karolina Trzaska1, Agnieszka Cholewka2, Armand Cholewka1, Brygida Białas2, Krzysztof Ślosarek2. Analiza wpływu geometrii aplikatora na rozkład dawki w brachyterapii raka płuc. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie, Gliwice.

Jolanta Flaga, Katarzyna Głombik. Projekt sztucznej przytarczycy. Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu.

Mateusz Pawlik. Analiza numeryczna krótko- i długordzeniowej endoprotezy stawu kolanowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Paulina Pilanc, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Alicja Janicka. Ekspresja cząsteczki CD83 w wybranych liniach ustalonych, ludzkich nowotworów złośliwych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.

Monika Czapiewska1, Daria Balcerczyk1, Marta Pokrywczyńska1, Arkadiusz Jundziłł1, Magdalena Bodnar2, Maciej Nowacki1, Andrzej Marszałek2, Tomasz Drewa1. Opracowanie metody zakładania hodowli pierwotnej komórek nabłonka urotelialnego pęcherza moczowego świni, badanie in vitro. 1Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej, 2Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej.

Daria Balcerczyk1, Monika Czapiewska1, Marta Pokrywczyńska1, Arkadiusz Jundziłł1, Magdalena Bodnar2, Maciej Nowacki1, Andrzej Marszałek2, Tomasz Drewa1. Porównanie i optymalizacja metod izolacji komórek mięśni gładkich pęcherza moczowego świni, badanie in vitro. 1Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej, 2Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej.

Magdalena Zorychta. Badania struktury i własności fizykochemicznych implantów stosowanych w stomatologii. Politechnika Śląska w Gliwicach.

Magdalena Grygiel. Badanie zmiany własności wytrzymałościowych polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, Polska.

15.40 – 15.50 PRZERWA KAWOWA

15.50 – 16.50 SESJA 1 DOKTOR

Leszek Pstraś. Modelowanie układu sercowo-naczyniowego w dializoterapii. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk.

Aleksandra Kuzan1, Agnieszka Chwiłkowska1, Magdalena Kobielarz2,3. Występowanie w tętnicach białka charakterystycznego dla chrząstki – kolagenu typu II. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, 3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Artur Wrona. Rola śródkostnej w procesie przebudowy tkanki kostnej gąbczastej. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska.

Anna Choromanska1, Julita Kulbacka1, Katarzyna Biezunska-Kusiak1, Nina Rembialkowska1, Remigiusz Oledzki2, Joanna Harasym2, Jolanta Saczko1. Właściwości przeciwnowotworowe niskocząsteczkowego β-glukanu z owsa.  1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska, 2Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska.

Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz. Receptorowe kinazy tyrozynowe jako jeden z najważniejszych celów terapeutycznych w ostrej białaczce szpikowej (AML). Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Monika Heisig1, Barbara Ziółkowska2. Świąd psychogenny – trudności interpretacyjne. 1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

16.50 – 17.50 SESJA 2 DOKTOR

Barbara Ziółkowska1, Monika Heisig2. Markery autofagii w terapii fotodynamiecznej. 1Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu.

Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Jolanta Saczko1, Julita Kulbacka1, Agnieszka Chwiłkowska1, Nina Rembiałkowska1, Anna Choromańska1, Małgorzata Drąg Zalesińska2, Teresa Wysocka2, Magda Dubińska-Magiera3. Ocena apoptozy oraz aktywności SOD w ludzkich liniach komórkowych gruczolakoraka piersi- wrażliwej (MCF-7/WT) i opornej (MCF-7/DX) na doksorubicynę po leczeniu doksorubicyną oraz pochodną doksorubicyny (AD-68). 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 3Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski.

Remigiusz Olędzki1, Joanna Harasym1, Anna Choromańska2, Julita Kulbacka2, Jolanta Saczko2. Ochronne oddziaływanie wyizolowanego z ziaren owsa (Avena sativa L.) β-glukanu na błony komórkowe ludzkich erytrocytów. 1Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Katedra Biotechnologii Żywności, 2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej.

Nina Rembiałkowska1, Małgorzata Kotulska2, Julita Kulbacka1, Joanna Rossowska3, Anna Choromańska1, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Aleksandra Kuzan1, Jolanta Saczko1. Analiza rodzaju śmierci komórek gruczolakoraka gruczołu sutkowego metodą cystometrii przepływowej po elektroporacji. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 3Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu.

Iwona Kamińska, Julia Bar. Ocena białek związanych z chemioopornością komórek raka jajnika pozyskanych z płynów wysiękowych. Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław.

Aldona Mzyk1,2, Roman Major1, Piotr Wilczek2, Bogusław Major1. Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią. 1Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi, Zabrze.

17.50 – 18.20 SESJA PERSPEKTYWY

Armand Cholewka, Agata Stanek, Karolina Sieroń-Stoltny, Zofia Drzazga. Diagnostyka termowizyjna w medycynie fizykalnej. Uniwersytet Śląski.
Marcin Stefanowicz. Technologie teleinformatyczne w badaniach klinicznych. Mar-Med.

Zbigniew Nawrat, Roman Kustosz, Piotr Wilczek, Zbigniew Małota. Perspektywy rozwoju polskiego sztucznego serca i robotów medycznych. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

18.20 UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD BIOMEDTECH SILESIA 2014 I CEREMONIA ZAKOŃCZENIA KONFERENCJI.

 

Brak możliwości komentowania.