PROGRAM ARCHIWUM 2016

BioMedTech SILESIA 2016 – PROGRAM

Szanowni Państwo
W związku z dużą ilością zgłoszeń na konferencję BioMedTech SILESIA 2016 zmuszeni jesteśmy do rozdzielenia sesji i prezentację wykładów równolegle w dwóch salach, i tak sesja JUNIOR (obejmująca gimnazjalistów, licealistów oraz studentów) odbędzie się w zabrzańskim oddziale Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pod adresem ul. Park Hutniczy 3-5,  41-800 Zabrze, woj. Śląskie, aula główna nr 404 (IV piętro). Sesja PROFESJONALNA odbędzie się w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, ul. Wolności 345a (wjazd od ulicy Sienkiewicza).

BioMedTech SILESIA JUNIOR – Sala Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 3-5.  Data: 08.04.2016r. (link dojazdowy google maps)

9.00 Otwarcie Konferencji oraz Wykład Inauguracyjny Przygody naukowca – dr hab. Zbigniew Nawrat (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi).

9.15 Sesja BioMedTech GIMNAZJUM

UWAGA: Czas przeznaczony na każdą z prezentacji – 10 min.

Wiktoria Sobieraj. Problematyka transplantologii w prawie medycznym. ZSO nr 13 w Zabrzu. Opiekun pracy: mgr Lucyna Żelińska.

Jan Słupski. Terapia genowa – Nowa Nadzieja. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: Agnieszka Kowalczyk.

Przemysław Pikosz, Wojciech Pudło. Komórki glejowe ratunkiem dla sparaliżowanych. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun: Barbara Bismor.

Błażej Bęben, Kamil Kowalczyk. Egzoszkielet wspomagany i jego zastosowanie w rehabilitacji. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

Karolina Musiolik. Schizofrenia. Miejskie Gimnazjum nr2 im. Mikołaja Reja w Knurowie. Opiekun pracy: dr Marek Wydra.

Dawid Puchalski, Syntia Paliszewska. Mineral Trioxide Aggregate – zastosowanie i  właściwości. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

10.30 Sesja BioMedTech LICEUM

Aleksandra Domin. Życie ziemniaka. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach. Opiekun: Tomasz Sieradzan.

Paulina Śliwińska, Monika Tobiszowska. Mózg jako tabula rasa, dzięki, któremu myślimy,  że myślimy. Doświadczenie badające skuteczność zapamiętywania podczas snu. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Opiekun: mgr Bolesław Brych.

Szymon Bogdani, Marcin Rybok, Michael Grynkiewicz. Wspomagany Exo Szkielet ręki. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun: Marta Skwarek.

Kinga Czapla. Zastosowanie terapii protonowej w leczeniu nowotworów. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: Aleksandra Kluza.

11.30-11.45  przerwa

Marta Kawicka. Medycyna spersonalizowana – sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w terapii nowotworów. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

Mateusz Kruczek. Model niskobudżetowej bionicznej ręki. Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Opiekun pracy: Tatiana Muller-Olszak.

Patrycja Bucior, Aleksandra Pietraszek. Substancje konserwujące i ich wpływ na wątrobę. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I.J Paderewskiego w Knurowie. Opiekun pracy: mgr Iwona Lewandowska-Knopp.

Barbara Bożek. Chirurgia refrakcyjna oka. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologiczne Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach.

Arkadiusz Smołka. Chirurgia minimalnie inwazyjna. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”,  Pałac Młodzieży w Katowicach.

13.00 Sesja BioMedTech STUDENT 1

Magdalena Zorychta. Projektowanie implantów ubytków żuchwy na podstawie numerycznych badań symulacyjnych przenoszenia obciążeń zgryzowych. Wydział: Mechaniczno – Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice. Opiekun pracy: dr hab. inż. Jarosław Żmudzki prof. Pol.Śl.

Szymon Sieciński. Opracowanie środowiska wspomagania diagnostyki zaburzeń rytmu pracy serca typu migotania przedsionków. Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. Opiekun: dr inż. Paweł Kostka.

Renata Szydlak, Joanna Raczkowska. Wpływ właściwości  mechanicznych i chemicznych podłoży polimerowych na proliferację komórek. Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Beata Trzpil. Wielokanałowy system do dwukierunkowej komunikacji między komputerem i komórkami nerwowymi. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opiekun pracy: dr inż Paweł Hottowy.

Magdalena Hermaszewska. Co-cultures models as an outlook for a better mimicking actual conditions in hemato-oncology. In expectation of better therapeutic approaches. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny.

14.00 Przerwa na Lunch

15.00 Sesja BioMedTech STUDENT 2

Michał Kołodziej. Aktywność fosfatazy kwaśnej jako wskaźnik stopnia zaawansowania choroby u chorych cierpiących na cukrzycę. Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. Opiekun pracy: dr hab. Bożena Witek.

Kinga Walaszek. Bakteriofagi – „100 – letni” naturalni drapieżcy bakterii. Politechnika Wrocławska.

Michał Kołodziej, Małgorzata Lasota, Kinga Kocemba, Marcin Majka, Piotr Laidler. Wpływ środowiska niskotlenowego na wybrane własności mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych ze szpiku kostnego. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska. Opiekun pracy: Piotr Laidler

Aleksandra Ślęzak, Helena Moreira, Benita Kostrzewa, Kornelia Gajek. Granat Punica granatum – owoc o dobroczynnym wpływie na mięsień sercowy. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Agnieszka Trojankowska1, Armand Cholewka1, Michał Rżany2, Wiesław Marcol2, Agata Stanek3, Karolina Sieroń-Stołtny4. Ilościowa analiza termiczna w diagnostyce i terapii zespołu cieśni nadgarstka. 1Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,  Chorzów,  2Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski, Katowice, 3Katedra i Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii  i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet w Katowicach, 4Śląski Uniwersytet Medyczny, Zakład Fizyki Medycznej, Katowice. Opiekun pracy: Armand Cholewka.

16.00 Sesja BioMedTech STUDENT 3

Katarzyna Jakieła, Kamil Mąka, Jankowski Jacek, Izydorczyk Jakub, Zych Jaulia. Chirurgiczny Savoir-Vivre – czyli Twój pierwszy raz na bloku operacyjnym. Koło naukowe przy Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Opiekun pracy: dr hab. Zbigniew Nawrat.

Joanna Kajewska1, Agata Stanek2, Karolina Sieroń-Stołtny3, Armand Cholewka1. Propozycja diagnostyki termowizyjnej w chorobach przewlekłej niewydolności żylnej. 1Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2Katedra i Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet w Katowicach,  3Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu  w Katowicach, Wydział Medycyny Fizycznej, Katedra Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska. Opiekun pracy: dr hab. Armand Cholewka.

Mateusz Grabowski, Paweł Ramos, Barbara Pilawa. Spektroskopia EPR w badaniach stabilności termicznej substancji leczniczych. 1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec. Opiekun pracy: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa i dr n. med. Paweł Ramos.

Klaudia Simka, Agnieszka Nowak, Celina Kruszniewska-Rajs, Urszula Mazurek. Ekspresja kaspaz w fibroblastach skóry traktowanych adalimumabem. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej. Opiekun pracy: prof. dr hab. n.med. Urszula Mazurek.

17.00 Sesja BioMedTech STUDENT 4

Agnieszka Nowak, Klaudia Simka. Wpływ amigdaliny na przeżywalność i proliferację komórek nowotworowych w hodowlach in vitro. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Biologii Komórki. Opiekun pracy: dr n.med. Aleksandra Zielińska.

Bartłomiej Skowronek1, Adrian Janiszewski1, Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Bartosz Różanowski2, Urszula Mazurek1. Ekspresja genu kodującego surwiwinę w komórkach macierzystych ADSC poddanych działaniu czerwonego światła lasera HeNe. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach, 2Zakład Cytologii i Genetyki; Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Opiekun pracy: prof. Urszula Mazurek.

Adrian Janiszewski1, Bartłomiej Skowronek1, Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Bartosz Różanowski2, Urszula Mazurek. Wpływ o światła czerwonego na ekspresję genu SOD2 w komórkach macierzystych tkanki tłuszczowej. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Cytologii i Genetyki; Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Opiekun pracy: prof. Urszula Mazurek.

Martyna Bednarczyk1, Katarzyna Walkiewicz1, Paweł Kozieł1, Urszula Mazurek2, Małgorzata Muc-Wierzgoń1. Aktywność transkrypcyjna genu BECN1 w różnych stopniach zaawansowania raka jelita grubego. 1Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Chorób Wewnętrznych, 2Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Biologii Molekularnej.

Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Małgorzata Kimsa2, Urszula Mazurek1. Zmiany ekspresji genu kodującego fosfatazę alkaliczną (ALP) w komórkach macierzystych poddanych działaniu deksametazonu, kwasu askorbinowego i β-glicerolofosforanu. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: prof. dr hab. Urszula Mazurek.

Bartosz Sikora1, Aleksandra Skubis1, Małgorzata Kimsa2, Marek Kostrzewski3, Jerzy Stojko4, Urszula Mazurek1. Porównanie różnych warunków hodowli komórek macierzystych rąbka rogówki w warunkach in vitro. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Chorzów, 4Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: prof. dr hab. Urszula Mazurek.

Beata Englisz1, Agata Stanek3, Karolina Sieroń-Stołtny2, Marek Kawecki4, Grzegorz Knefel4, Mariusz Nowak4, Joanna Glik4, Armand Cholewka¹. Termograficzna ocena wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na owrzodzenia żylne podudzi. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 4Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

18.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY.


UWAGA: PROGRAM MOŻE ULEC DROBNYM ZMIANOM

SESJA PROFESJONALNA BIOMEDTECH SILESIA 2016
sala konferencyjna Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,
ul. Wolności 345a (link dojazdowy google maps, wjazd od ulicy Sienkiewicza).

11.00 UROCZYSTE OTWARCIE SESJI 25 LAT Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Wśród zaproszonych władz oczywiście wieloletni przyjaciele naszych spotkań Pani Prezydent Małgorzata Mańka – Szulik, wiceminister MZ Jarosław Pinkas, przedstawiciele NCBiR.

11.20 Sesja 25 lat FRK – WPROWADZENIE MISTRZA

Przewodniczący Rady Naukowej FRK – Prof. Marian Zembala wygłosi wykład na temat: Śladami pionierów i jubileuszy w zabrzańskiej kardiochirurgii i transplantologii.

11.40 Sesja 25 lat FRK – MIĘDZY KLINIKĄ A LABORATORIUM – CZTERY WYZWANIA.

W drugiej sesji profesjonalnej przedstawimy szkic naukowy 25 lat współpracy FRK z Kardiochirurgią. W dwugłosie Lekarz-Inżynier, Klinika-Laboratorium zostanie przedstawiony temat sztucznego serca, robotów chirurgicznych, bioinżynierii i symulacji operacji chirurgicznych.

doc. Zbigniew Nawrat. Robin Heart – rodzina robotów chirurgicznych – czas na wdrożenia. – komentarz medyczny prof. Andrzej Bochenek.

inż. Roman Kustosz. Budując mosty: Transplantacja vs. Proteza Serca. Co łączy, co dzieli, co jednoczy? – komentarz medyczny dr Grzegorz Religa.

doc. Piotr Wilczek. Bioinżynieria Protez Serca – 25 lat doświadczeń. – komentarz medyczny dr Michał Zembala.

dr Zbigniew Małota. Modelowanie – narzędzie wspomagania leczenia w kardiochirurgii. – komentarz medyczny dr Roman Przybylski.

12.40 Sesja 25 lat FRK – MOJA DROGA OD FRK DO …

W trzeciej sesji poznamy indywidualności, znakomitych dzisiaj lekarzy czy inżynierów którzy swoją drogę zawodową rozpoczęli właśnie w FRK. Kim są dzisiaj?

Doc. Ireneusz Haponiuk – kardiochirurg.

Dr Tomasz Hrapkowicz – kardiochirurg.

Dr Jacek Wojarski – kardiochirurg.

Dr Romuald Bohatyrewicz – kardiolog.

Dr inż. Roman Major – Bio-inspirowane materiały dedykowane do regeneracji układu krążenia.

13.40 DYSKUSJA

14.00 LUNCH

15.00 Sesja BioMedTech PROFESJONALNA 1
Na przedstawienie każdej pracy przeznaczamy 10 min + 2 min dyskusji

Grzegorz Ilewicz, Lucyna Leniowska. Dynamika robota medycznego z otwartym łańcuchem kinematycznym w stanach nieustalonych z zastosowaniem metody elementów skończonych. Katedra Mechatroniki i Automatyki, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski.

Michał Paluszek1, Sebastian Sowada1, Kamil Rohr2. Aspekty prawne i technologiczne tele-sterowania robotem. 1 3S S.A., 2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi  w Zabrzu.

Olga Michel1, Jolanta Saczko1, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Anna Zielichowska2. Synergiczny efekt wykorzystania folinianu wapnia i elektroporacji w terapii raka trzustki. 1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wrocław, Polska, 2Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wrocław, Polska. Opiekun pracy: prof. nadzw. Jolanta Saczko.

Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz. Midostaurin – przełom w terapii ostrej białaczki szpikowej zaadoptowanej do czynników ryzyka?. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków. Opiekun pracy: Walentyna Balwierz.

Leszek Pstraś, Jacek Waniewski. Kompleksowy model reakcji układu sercowo-naczyniowego na zabieg hemodializy. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Justyna Piłat, Olga Michel, dr Anna Choromańska, dr Julita Kulbacka, dr hab Jolanta Saczko. Elektrochemioterapia in vitro ludzkich komórek nowotworowych – cytotoksyczność oraz wpływ na ekspresję białek szoku cieplnego. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. Opiekun pracy: dr hab Jolanta Saczko.

16.00 Sesja BioMedTech PROFESJONALNA 2

Aldona Mzyk, Roman Major, Klaudia Trembecka-Wójciga, Bogusław Major. Hemozgodność wielowarstwowych powłok polielektrolitowych modyfikowanych nanocząstkami nieorganicznymi. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Katarzyna Bieżuńska- Kusiak1, Jolanta Saczko1, Julita Kulbacka1, Olga Michel1, Anna Choromańska1, Joanna Weżgowiec2. Ocena apoptozy oraz przeżywalności w ludzkich liniach komórkowych gruczolakoraka piersi- wrażliwej (MCF-7/WT) i opornej (MCF-7/DX) na doksorubicynę po zastosowaniu elektroporacji z wapniem. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Katedra Protetyki Stomatologicznej, Zakład Materiałoznawstwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Opiekun pracy: prof. dr hab. Jolanta Saczko.

Damian Nakonieczny1, Zbigniew Paszenda1, Tomasz Radko2, Sabina Drewniak3, Wojciech Bogacz4, Justyna Majewska. Koloidalne otrzymywanie proszków ZrO2-CeO2-Al2O3 i ich wykorzystanie w protetyce stomatologicznej. 1Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, 2Instytu Chemicznej Przróbki Węgla, Zabrze; Politechnika Śląska, 3Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska, 4Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, 5Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda.

Katarzyna Nowakowska1, Robert Michnik1, Andrzej Myśliwiec2, Jacek Jurkojć1, Michał Burkacki1, Sławomir Suchoń1. Ocena obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Wydział Fizjoterapii, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach.

17.00 Sesja BioMedTech PROFESJONALNA 3

Sylwia Sulik-Gajda. Zastosowanie Andrastentów w przezskórnym poszerzaniu zwężeń naczyniowych- kliniczna ocena stentów kobaltowo-chromowych. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Opiekun pracy: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szkutnik.

Sylwia Jarco, Barbara Pilawa, Paweł Ramos. Spektroskopia EPR modelowych wolnych rodników w badaniach wpływu promieniowania UV na oddziaływania substancji leczniczych z wolnymi rodnikami. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec.

Teresa Kasprzyk1, Grzegorz Onik2, Katarzyna Knapik2, Karolina Sieroń-Stołtny2, Agata Stanek3, Armand Cholewka1. Jakościowa analiza termiczna w manualnej terapii punktów spustowych. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: dr hab Armand Cholewka.

Anna Szeremeta, Andrzej Molak. Właściwości elektryczne kompozytu: klej epoksydowy/BiMnO3. Zakład Fizyki Ferroelektryków, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

17.40 DYSKUSJA

18.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Brak możliwości komentowania.