RADA NAUKOWA

 

Rada naukowa Konferencji jest złożona z przedstawicieli Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia, która powstała jako rezultat pierwszej konferencji w 2004 r.

Prof. dr hab. Marek Kowalczuk – Centrum Doskonałości Polimery 2000+ (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)

Prof. Zdzisław Krawczyk – Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI (Centrum Doskonałości Działu Badawczego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach)

Prof. Aleksander Sieroń – Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii (Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach)

dr hab. Zbigniew Nawrat – Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis” (Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu)

dr hab. inż. Piotr Augustyniak – Katedra Automatyki AGH, kierownik Międzywydziałowych Studiów Inżynierii Biomedycznej, Kraków.

dr Marek Wydra – Stowarzyszenie „Centrum Edukacji Środowiskowej”

dr Adam Gacek – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM”

 

Brak możliwości komentowania.