REFERATY 2018 – JUNIOR

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA JUNIOR 2018

Referaty zgłoszone do sesji GIMNAZJUM:

Bidzińska Julia, Kwosek Marek. Biofeedback. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Opiekun pracy: Marek Wydra. STRESZCZENIE

Jasiński Ksawery, Łukasik Wojtek. Elektromiografia. Miejska szkoła podstawowa nr.6 w Knurowie.Opiekun pracy: Marek Wydra. STRESZCZENIE

Deska Jacek. Dieta według grupy krwi. Miejska Szkoła Podstawowa nr. 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

Papis Wojciech, Jakubaszek Adrian. Tak jak babcia uczyła – analiza domowych metod leczenia. Miejska Szkoła Podstawowa nr.9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

Pichura Ewa, Kłosek Natalia. Czy kończy się era antybiotyków?. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

Referaty zgłoszone do sesji LICEUM:

Marchewka Karolina. Apteka w ogródku, czyli o zastosowaniu składników aktywnych pochodzenia naturalnego w farmaceutyce. Publiczne Liceum Językowo-Informatyczne im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. Opiekun pracy: Emilia Grzęda. STRESZCZENIE

Sajdak Magda1,2, Plewniok Julia1, Depta Dominika1. Ryzyko ekspozycji ludzi na roztocze alergenne na wybranych powierzchniach przestrzeni mieszkalnych. 1 Prywatne liceum im. Melchiora Wańkowicza, 2 Akademia Młodych Biologów Lykeon. Opiekun pracy: Artur Szymanek. STRESZCZENIE

Wrzeska Izabela. Stres – Dozwolone od lat 18?. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek. STRESZCZENIE

Oto Aleksandra. Znaczenie naczyń kolateralnych serca pobudzanych terapia genową w leczeniu choroby wieńcowej. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Izabela Płotka. STRESZCZENIE

Ugrynowicz Zofia Marta. Komórki macierzyste – czym są i jakie dają możliwości? Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego. Opiekun pracy: Emilia Grzęda. STRESZCZENIE

Kawicka Marta. Zastosowanie druku 3D w medycynie weterynaryjnej. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Opiekun pracy: Joanna Maszybrocka. STRESZCZENIE

Słupski Jan. Szczepienia, biotechnologia u zarania dziejów. III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach; stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Joanna Koloch. STRESZCZENIE

Dutczak Radosław. Rola białka HuR w przebiegu chorób przewlekłych. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marita Pietrucha, Adrian Smędowski. STRESZCZENIE

Kurzelowski Paweł1,2, Kasprzycka Kamila2,3, Kantor Zuzanna2,4. Zastosowanie druku przestrzennego w leczeniu schorzeń układu kostnego. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu, 2 Akademia Młodych Biologów „Lykeion”. 3 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, 4 Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Opiekun pracy: Małgorzata Karolus, Joanna Maszybrocka. STRESZCZENIE

Referaty zgłoszone do sesji STUDENT:

Kurpanik Roksana, Sarraj Sara. Odporność korozyjna wybranych stopów magnezu AZ31 i WE43 stosowanych na stenty naczyniowe. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr hab. inż. Witold Walke. STRESZCZENIE

Zorychta Magdalena. Wpływ technologii selektywnego topnienia laserowego – SLM w inżynierii materiałowej. Politechnika Śląska, wydz. Mechaniczny Technologiczny, Gliwice. STRESZCZENIE

Grabowski Mateusz, Jabłońska Konstancja, Barski Jarosław. Odczuwanie bólu neuropatycznego u myszy z wyłączoną ekspresją kalbindyny D-28k i parwalbuminy. Centrum Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jarosław Barski. STRESZCZENIE

Grabowski Mateusz1, Jabłońska Konstancja1, Kuca Dagmara2, Barski Jarosław1. Wpływ diety ketogennej na mikroflorę jelitową u szczura linii Long Evans. 1 Centrum Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Opiekun pracy: dr hab. n. med. Jarosław Barski. STRESZCZENIE

Tyran Ewelina, Stefański Juliusz. Termoobrazowanie jako nieinwazyjna metoda oceny wpływu nanocząstek TiO2 na aparat fotosyntetyczny Arabidopsis thaliana. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska. STRESZCZENIE

Lisoń Julia. Ocena własności wytrzymałościowych siatek chirurgicznych stosowanych w leczeniu operacyjnym przepuklin. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Marcin Basiaga. STRESZCZENIE

Śliwińska Paulina, Włoczka Stefania. Warianty anatomiczne żył kończyn dolnych a diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonografu i Dopplera spektralnego lub kolorowego oraz nowoczesne sposoby leczenia. Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo – Techniczny, Uniwersytet Opolski. Opiekun pracy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Marian Simka. STRESZCZENIE

Juszczyk Magda1, Aleksandra Orzechowska1, Trtílek Martin2. Zastosowanie termo-obrazowania do oceny efektywności wybranych preparatów chłodzących i rozgrzewających o działaniu miejscowym. 1 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2 Photon Systems Instruments, Drásov, Czech Republic. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska. STRESZCZENIE

Łatacz Mateusz. Analiza przepływu krwi w elemencie stanowiska do badań naczyń stentowanych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: dr hab. Wojciech Wolański prof. Politechniki Śląskiej. STRESZCZENIE

Sutor Karolina. Opracowanie postaci konstrukcyjnej preparatora do krtani. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA”, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Marcin Basiaga. STRESZCZENIE

Kotowska Agata1, Kuzan Aleksandra2. Kalcyfikacja a glikacja w tętnicach. 1 Wydział Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: Aleksandra Kuzan. STRESZCZENIE

Binięda Maciej, Żuraw Anna. Projekt protezy bionicznej ręki w oparciu o czujnik EMG. Politechnika Lubelska. Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Zubrzycki. STRESZCZENIE

Sarraj Sara, Rogowska Patrycja. Ocena własności fizykochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo biomateriałów tytanowych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr Anna Ziębowicz. STRESZCZENIE

Gieracka Katarzyna1, Pawlik Mateusz2. Badane trwałości połączeń gwintowych, wytworzonych z wykorzystaniem techniki przyrostowej SLS. 1 Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, 2 CABIOMEDE Sp. z o. o., Kielce. Opiekun Pracy: dr inż. Wojciech Kajzer. STRESZCZENIE

Dudek Daria1, Orzechowska Aleksandra2, Trtilek Martin3. Nieinwazyjne termoobrazowanie w podczerwieni jako metoda przydatna w ocenie funkcji ochronnej dermokosmetyków przeciwsłonecznych z filtrem 40-50. 1 Fizyka Medyczna, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2 Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 3 Photon Systems Instruments, Drásov, Czechy. Opiekun pracy: dr Aleksandra Orzechowska. STRESZCZENIE

Pawelak Agnieszka1, Winograd Kinga2, Siddarth Agrawal1, Martuszewski Adrian1. Ocena ekspresji osteopontyny A w nowotworach nerek. 1 SKN Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2 Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: dr n. med. Marta Woźniak. STRESZCZENIE

Pietrzykowska Katarzyna, Sielawa Aleksandra. Dystraktor do kości długich przegląd i propozycja rozwiązania własnego. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Opiekun: dr inż. Piotr Borkowski. STRESZCZENIE

Winograd Kinga. Witamina D jako czynnik wspomagający leczenie nowotworów piersi. Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: Dagmara Kłopotowska. STRESZCZENIE

Aleksandra Drewienkiewicz1, Lackner Juergen2, Gonsior Małgorzata3, Kustosz Roman3, Plutecka Hanna4, Major Roman1. Modyfikacja powierzchniowa materiałów polimerowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z krwią. 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, PL, 2 Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, 3 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Pracownia Sztucznego Serca, Zabrze, PL, 4 II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków. STRESZCZENIE

Rech Jakub1, Czech Magdalena1, Woźniak Barbara1, Wilińska Justyna2. Development of release profile of IDA from biodegradable wafers. 1 Student Science Club Remedium, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Chair and Department of Biopharmacy, 2 School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Katowice, Chair and Department of Biopharmacy. Opiekun pracy: pharm. D. Artur Turek. STRESZCZENIE

Jodłowska Joanna, Głowacki Marcin, Zaborowska Magdalena. Techniki skanowania trójwymiarowego w planowaniu przedoperacyjnym – problematyka i przykłady praktyczne. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna. STRESZCZENIE

Dunisławska Agata1, Gniadek Maciej1, Śmigiel Sandra2. Wizualizacje trójwymiarowe medycznych badań obrazowych, wykorzystywane w planowaniu przedoperacyjnym – problematyka i przykłady praktyczne. 1Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, 2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Inżynierii Biomedycznej. STRESZCZENIE

Gniadek Maciej. Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania ze szczególnym uwzględnieniem metod przyrostowych i obróbki skrawaniem w planowaniu przedoperacyjnym i przygotowaniu przedoperacyjnym pacjenta. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Biomedyczna, Zespół Komputerowego Wspomagania Medycyny. STRESZCZENIE

Brak możliwości komentowania.