REFERATY 2018 – PROFESJONALNA

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA 2018

Referaty zgłoszone do sesji PROFESJONALNEJ:

1. Rafał Rój1, Morawiec Tadeusz2, Kownacki Patryk2, Wrzoł Maciej2, Kasperski Jacek1. Zastosowanie systemów komputerowych w diagnostyce narządu żucia. 1 Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2. Duś-Szachniewicz Kamila. Identyfikacja patologicznych limfocytów B w oparciu o różnice we właściwościach adhezyjnych komórek. Mikromanipulacje optyczne. Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. STRESZCZENIE

3. Bialas Oktawian, Żmudzki Jarosław. Badania symulacyjne stanu naprężenia w poliuretanowej zastawce aortalnej serca w fazie otwierania. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. STRESZCZENIE

4. Młynarek Katarzyna, Żmudzki Jarosław. Wpływ zastosowania porowatego tantalu w śródkostnej części implantu zębowego na rozkład naprężeń w otaczającej tkance kostnej. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach. STRESZCZENIE

5. Wyleżoł Marek. Wirtualne modelowanie implantów kranioplastycznych z użyciem metod hybrydowych. Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. STRESZCZENIE

6. Kotyra Łukasz1, Królewicz Emilia1, Kuzan Aleksandra1, Nowakowska Karolina2,, Domosławski Paweł3, Gamian Andrzej1, Kaliszewski Krzysztof3, Kustrzeba-Wójcicka Irena1. Rola receptorów zmiatających SRA i SRB w powstawaniu zmian patologicznych gruczołu tarczowego – badania pilotażowe. 1 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 3 I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. STRESZCZENIE

7. Golińska Joanna1, Szabłowska Karina1, Wędrowska Ewelina1, Goede Arkadiusz1, Kaszyński Krzysztof2, Kopiński Piotr1. Znaczenie płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage BAL) w chorobach płuc. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

8. Wędrowska Ewelina1, Kaszyński Krzysztof2, Golińska Joanna1, Goede Arkadiusz1, Chmielarski Maciej1, Szabłowska Karina1. Wirusowy transfer genów jako obiecująca alternatywa dla klasycznej terapii RZS? 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz. STRESZCZENIE

9. Wędrowska Ewelina1, Chmielarski Maciej1, Golińska Joanna1, Goede Arkadiusz1, Libura Marek3, Kaszyński Krzysztof2, Szabłowska Karina1. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian stawowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 3 Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Szpitala Samodzielnego ZOZ MSW w Krakowie. STRESZCZENIE

10. Golińska Joanna1, Szabłowska Karina1, Wędrowska Ewelina1, Goede Arkadiusz1, Kaszyński Krzysztof2, Chmielarski Maciej2. Aktualny stan wiedzy na temat etiopatogenezy sarkoidozy. 1 Zakład Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 2 Koło Naukowe Genoterapii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

11. Bieniek Andrzej, Chrzan Miłosz, Wodarski Piotr. Określenie wpływu pozycji w trakcie podnoszenia na reakcje w stawach. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. STRESZCZENIE

12. Mazgaj Patrycja1, Drzazga Zofia1, Giec-Lorenz Aldona2. Rola analiz wolumetrycznych danych MRI u osób cierpiących na choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego. 1 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Zakład Fizyki Medycznej, Chorzów, 2 Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Katowice. STRESZCZENIE

13. Chrzan Miłosz, Michnik Robert, Bieniek Andrzej, Wodarski Piotr, Nowakowska Katarzyna. Wykorzystanie badań biomechanicznych w procesie analizy bezpieczeństwa mebli specjalnego użytku na przykładzie krzesła z ruchomym siedziskiem. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. STRESZCZENIE

14. Imbir Gabriela1, Lackner Juergen2, Wilczek Piotr3, Jasek-Gajda Ewa4, Major Roman1. Interdyscyplinarne metody tworzenia tkanki acellularnej i jej modyfikacja powierzchniowa. 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, PL, 2 Joanneum Research Forschungs-GmbH, Materials – Functional Surfaces, Leoben, 3 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Pracownia Sztucznego Serca, Zabrze, PL, 4 Uniwersytet Jagielloński Colegium Medicum Katedra i Zakład Histologii, Kraków. STRESZCZENIE

15. Szczerba Dominik1, Wasilewski Jarosław2. Platforma obliczeniowa Cardio4D. 1 Future Processing, Gliwice, 2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. STRESZCZENIE

16. Karpiel Ilona1,2, Uwe Klose3, Drzazga Zofia1,2. Optymalizacja parametrów w metodzie Seed Corelation Analysis (SCA) w móżdżku. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska. 2 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, Polska. 3 Zakład Diagnostyki i Neuroradiologii, Szpital w Tuebingen, Niemcy. STRESZCZENIE

17. Lasota Małgorzata1, Trojan Sonia2, Kocemba-Pilarczyk Kinga 2. Efekt działania selektywnego inhibitora kinazy tyrozynowej receptora płytko-pochodnego czynnika wzrostu na komórki czerniaka. 1 Zakład Transplantologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Cellegium Medicum, 2 Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. STRESZCZENIE

18. Sobkowiak Marta1, Wolański Wojciech1, Kaspera Wojciech2. Wpływ kąta bifurkacji na parametry hemodynamiczne przepływu krwi przez środkową tętnicę mózgu. 1 Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2 Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec. STRESZCZENIE

19. Trojan Sonia , Kocemba-Pilarczyk Kinga, Lasota Małgorzata, Ostrowska Barbara, Dulińska-Litewka Joanna. Wpływ 17-AAG na proces selekcji komórek szpiczaka mnogiego w cyklicznej hipoksji. Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. STRESZCZENIE

20. Starzec Aneta, Nowicka Agnieszka, Fecka Izabela. Właściwości prozdrowotne Cistus x incanus L. (czystka szarego). Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. STRESZCZENIE

21. Goede Arkadiusz, Wędrowska Ewelina, Golińska Joanna, Chmielarski Maciej, Kaszyński Krzysztof, Szabłowska Karina. Analiza krzywych topnień DNA o wysokiej rozdzielczości w biomedycynie. Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii, Bydgoszcz. STRESZCZENIE

22. Goede Arkadiusz, Golińska Joanna, Wędrowska Ewelina, Chmielarski Maciej, Kaszyński Krzysztof, Szabłowska Karina. Aptamery – potencjalna alternatywa dla przeciwciał monoklonalnych. Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii, Bydgoszcz. STRESZCZENIE

23. Pstraś Leszek, Waniewski Jacek. Trójporowy model transportu wody przez ściany kapilar podczas hemodializy. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk. STRESZCZENIE

24. Mucha Łukasz1, Krawczyk Dariusz1, Fraś Jan2, Lis Krzysztof3, Jakubowski Mariusz1, Lehrich Krzysztof3, Nawrat Zbigniew1. Sposoby realizacji siłowego oddziaływania na operatora – haptic RobinHand. 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, 2 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, 3 Katedra Budowy Maszyn, Widział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

Brak możliwości komentowania.