REFERATY 2019 – PROFESJONALNA

KONFERENCJA BIOMEDTECH SILESIA 2019

Referaty zgłoszone do sesji PROFESJONALNEJ:

1. Ewelina Wędrowska1, Maciej Chmielarski1, Arkadiusz Goede1, Joanna Golińska1, Paweł Waśniowski2. Wpływ leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów metotreksatem i prednizonem na podstawie analizy komórek płynu stawowego – wyniki wstępne. 1Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

2. Maciej Chmielarski1, Ewelina Wędrowska1, Joanna Golińska1, Arkadiusz Goede1, Paweł Waśniowski2. Próba oceny mechanizmów apoptozy efektorowych limfocytów T. 1Zakład Genoterapii Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 2Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

3. Aneta Starzec1, Malwina Brożyna2, Izabela Fecka1. Naturalne konserwanty w produktach kosmetycznych. 1 Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. STRESZCZENIE

4. Sonia Trojan1, Kinga Kocemba-Pilarczyk1, Monika Piwowar2, Barbara Ostrowska1, Piotr Laidler1. Rola PFKFB4 w regulacji glikolizy w hipoksycznych komórkach czerniaka. 1 Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, 2 Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Opiekun pracy: prof. dr hab. Piotr Laidler. STRESZCZENIE

5. Arkadiusz Goede, Ewelina Wędrowska, Joanna Golińska, Maciej Chmielarski. Znaczenie doboru odpowiednich parametrów TTF podczas terapii onkologicznej. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii. STRESZCZENIE

6. Arkadiusz Goede, Joanna Golińska, Ewelina Wędrowska, Maciej Chmielarski. Wpływ techniki badania na wartość indeksu CD4/CD8 w chorobach śródmiąższowych płuc. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Zakład Genoterapii. STRESZCZENIE

7. Małgorzata Lasota, Marcin Majka. Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Opiekun pracy: Marcin Majka. STRESZCZENIE

8. Małgorzata Lasota, Marcin Majka. Wpływ wybranych inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora c-KIT (CD117) na pierwotne hematopoetyczne komórki macierzyste wyizolowane ze szpiku kostnego (CD34+). Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. STRESZCZENIE

9. Brożyna Malwina1, Starzec Aneta2. Charakterystyka biofilmu. 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: Junka Adam. STRESZCZENIE

10. Patrycja Mazgaj1, Zofia Drzazga1, Aldona Giec-Lorenz2. Atrofia mózgu i jej przyczyny. Przydatność MRI w ocenie zaniku tkanki nerwowej u osób cierpiących na choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Chorzów, 2 Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Katowice. STRESZCZENIE

11. Anna Woźniak. Badanie wpływu optymalizacji procesu SLS/SLM na własności stali 316L oraz adhezję bakterii do jej podłoża. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. STRESZCZENIE

12. Grzegorz Bobik1, Jarosław Żmudzki1, Tomasz Wilczyński2. Przenoszenie obciążeń przez tkankę kostną wokół tytanowej endoprotezy stawu biodrowego pokrytej warstwą porowatą. 1 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, 2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Opiekun pracy: dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ STRESZCZENIE

13. Natalia Molęda, Grzegorz Kokot. Badanie połączenia głowy z panewką endoprotezy dla materiałów ceramicznych i polietylenu. Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr hab. inż., prof. PŚl. Grzegorz Kokot, lek. med. Marcin Waśko. STRESZCZENIE

14. Dariusz Krawczyk1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2. Robin Heart DUO – dwuramienny robot ze sprzężeniem siłowym – metodologia badań funkcjonalnych. 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 2 Katedra Budowy Maszyn, Widział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

15. Krzysztof Lis1, Łukasz Mucha2, Dariusz Krawczyk2. Wielofunkcyjna 6-cio osiowa maszyna pomiarowa do badań parametrów mechanicznych materiałów i procesów. 1 Katedra Budowy Maszyn, Widział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Brak możliwości komentowania.