REFERATY ARCHIWUM 2012 – DOKTOR

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2012

Referaty zgłoszone do sesji DOKTOR:

01. Piotr Kubica, Aleksandra Wolińska-Grabczyk. Membrany heterogeniczne do separacji gazów złożone z polimeru i cząstek nieorganicznych. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze. STRESZCZENIE

02. Michał Kwiecień, Grażyna Adamus, Marek Kowalczuk. Synteza i charakterystyka struktury na poziomie molekularnym biodegradowalnych oligoestrodioli. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze. STRESZCZENIE

03. Mateusz Knop. Przezcewnikowe zamykanie komunikacji międzyprzedsionkowych – ocena kliniczna implantów wykonanych z nitinolowego splotu. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej-Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu . Opiekun naukowy: Prof.dr hab.n.med. Jacek Białkowski. STRESZCZENIE

04. Ewa Mystek. Spotkanie nauk o mózgu z koncepcjami marketingowymi. Studia doktoranckie WNS. Uniwersytet Śląski. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.