REFERATY ARCHIWUM 2013 – DOKTOR

 

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2013

Referaty zgłoszone do sesji DOKTOR:

1. Duś Kamila1,2, Woźniak Marta1, Ziółkowski Piotr1, Wiśniewski Jacek2, Mann Matthias2. Spektroskopia mas w proteomice klinicznej na przykładzie badań nad analizą proteomu gruczolakoraka jelita grubego. 1Katedra i Zakład Patoorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu, 2Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany. STRESZCZENIE

2. Jarynowski Andrzej. Modelowanie epidemiologiczne przy wykorzystaniu analizy tymczasowych sieci społecznych. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński / Instytut Socjologii, Uniwersytet w Sztokholmie. STRESZCZENIE

3. Ziółkowska Barbara1,2, Ziółkowski Piotr1. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertemii. 1Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , 2Oddział Chemioterapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. STRESZCZENIE

4. Kaczor-Kamińska Marta. Siarka w organizmie człowieka. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. STRESZCZENIE

5. Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr, Wielikdzień Joanna, Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Wędrowska Ewelina. Badanie ekspresji interleukiny-27 (IL-27) w dolnych drogach oddechowych. Wstępna ocena przydatności klinicznej. Katedra i Zakład Genoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. STRESZCZENIE

6. Tomsia Marcin1, Bryzek Aleksandra1, Kopaczka Katarzyna2, Czekaj Piotr1. Modele doświadczalne w badaniach transdukcji sygnałów mikrośrodowiskowych do komórek macierzystych. 1Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, 2Studenckie Koło Naukowe, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. STRESZCZENIE

7. Woźniak Marta, Duś Kamila. Terapia fotodynamiczna z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego a leczenie nowotworów jelita grubego. Katedra i Zakład Patomorfologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. STRESZCZENIE

8. Kurczyńska Monika. Strukturalne, energetyczne i funkcjonalne zmiany w różnych konformacjach kanału potasowego KcsA. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

9. Aleksandra Kuzan. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej jako potencjalny marker w diagnostyce miażdżycy. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. STRESZCZENIE

10. Konopka Bogumił. Zautomatyzowana procedura rekonstrukcji modeli strukturalnych białek w oparciu o mapy kontaktów. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

11. Weżgowiec Joanna. Elektroporacja: teoria i praktyka. Institute of Biomedical Engineering and Instrumentation, Wroclaw University of Technology. STRESZCZENIE

12. Lasota Małgorzata1,2, Balwierz Walentyna1, Klein Andrzej2. Tyrfostin AG1296 – drobnocząsteczkowy inhibitor receptorowej kinazy tyrozynowej a medycyna spersonalizowana. 1Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. STRESZCZENIE

13. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Gzik Marek1, Larysz Dawid2. Nieinwazyjna metoda korekcji wad kształtu głowy u dzieci. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. STRESZCZENIE

14. Matejek Daria1, Langner Marek1, Drobczyński Sławomir2. Szczypce optyczne. 1Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 2Instytut Fizyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

15. Nakonieczny Damian, Paszenda Zbigniew. Tlenek cyrkonu – Dedal czy Ikar współczesnej stomatologii?. Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. STRESZCZENIE

16. Loska Sonia, Paszenda Zbigniew, Basiaga Marcin, Kajzer Wojciech. Analiza numeryczna wkładu koronowo-korzeniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałówn i Inżynierii Wyrobów Medycznych. STRESZCZENIE

17. Tolarczyk Joanna. Aminopeptydazy leucynowe z wybranych organizmów – znaczenie i zastosowania terapeutyczne. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii. STRESZCZENIE

18. Wodarski Piotr, Gzik Marek, Michnik Robert, Jurkojć Jacek, Bieniek Andrzej. Możliwości zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji na przykładzie badań stabilograficznych. Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.