REFERATY ARCHIWUM 2014 – DOKTOR

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2014

Referaty zgłoszone do sesji DOKTOR:

1. Leszek Pstraś. Modelowanie układu sercowo-naczyniowego w dializoterapii. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk. STRESZCZENIE

2. Aleksandra Kuzan1, Agnieszka Chwiłkowska1, Magdalena Kobielarz2,3. Występowanie w tętnicach białka charakterystycznego dla chrząstki – kolagenu typu II. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, 3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. STRESZCZENIE

3. Artur Wrona. Rola śródkostnej w procesie przebudowy tkanki kostnej gąbczastej. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

4. Anna Choromanska1, Julita Kulbacka1, Katarzyna Biezunska-Kusiak1, Nina Rembialkowska1, Remigiusz Oledzki2, Joanna Harasym2, Jolanta Saczko1. Właściwości przeciwnowotworowe niskocząsteczkowego β-glukanu z owsa. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska, 2Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska. STRESZCZENIE

5. Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz. Receptorowe kinazy tyrozynowe jako jeden z najważniejszych celów terapeutycznych w ostrej białaczce szpikowej (AML). Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. STRESZCZENIE

6. Monika Heisig1, Barbara Ziółkowska2. Świąd psychogenny – trudności interpretacyjne. 1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. STRESZCZENIE

7. Barbara Ziółkowska1, Monika Heisig2. Markery autofagii w terapii fotodynamiecznej. 1Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. STRESZCZENIE

8. Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Jolanta Saczko1, Julita Kulbacka1, Agnieszka Chwiłkowska1, Nina Rembiałkowska1, Anna Choromańska1, Małgorzata Drąg Zalesińska2, Teresa Wysocka2, Magda Dubińska-Magiera3. Ocena apoptozy oraz aktywności SOD w ludzkich liniach komórkowych gruczolakoraka piersi- wrażliwej (MCF-7/WT) i opornej (MCF-7/DX) na doksorubicynę po leczeniu doksorubicyną oraz pochodną doksorubicyny (AD-68). 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 3Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski. STRESZCZENIE

9. Remigiusz Olędzki1, Joanna Harasym1, Anna Choromańska2, Julita Kulbacka2, Jolanta Saczko2. Ochronne oddziaływanie wyizolowanego z ziaren owsa (Avena sativa L.) β-glukanu na błony komórkowe ludzkich erytrocytów. 1Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Katedra Biotechnologii Żywności, 2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. STRESZCZENIE

10. Nina Rembiałkowska1, Małgorzata Kotulska2, Julita Kulbacka1, Joanna Rossowska3, Anna Choromańska1, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak1, Aleksandra Kuzan1, Jolanta Saczko1. Analiza rodzaju śmierci komórek gruczolakoraka gruczołu sutkowego metodą cystometrii przepływowej po elektroporacji. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 3Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu. STRESZCZENIE

11. Iwona Kamińska, Julia Bar. Ocena białek związanych z chemioopornością komórek raka jajnika pozyskanych z płynów wysiękowych. Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław. STRESZCZENIE

12. Magdalena Grygiel. Badanie zmiany własności wytrzymałościowych polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, Polska. STRESZCZENIE

13. Aldona Mzyk1,2, Roman Major1, Piotr Wilczek2, Bogusław Major1. Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią. 1Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi, Zabrze. STRESZCZENIE

Brak możliwości komentowania.