REFERATY ARCHIWUM 2014 – JUNIOR

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2014

Referaty zgłoszone do sesji JUNIOR:

1. Wiktoria Sobieraj, Henryk Łepkowski. Sylwetka wielkiego człowieka i humanisty. Zbigniew Eugeniusz Religa. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu. STRESZCZENIE

3. Wiktoria Pohl. Krew pępowinowa – bezcenne źródło komórek macierzystych. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach. STRESZCZENIE

4. Arkadiusz Smołka. Syntetyczna krew – przełom w medycynie i lekarstwo na światowy deficyt krwi. Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. STRESZCZENIE

5. Patrycja Bucior, Natalia Madej. Przeszczepy biologiczne i artroskopia kolan. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. M. Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie. STRESZCZENIE

6. Martyna Morgaś, Marcin Kleibert. Komórki macierzyste – rewolucja w medycynie?. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. STRESZCZENIE

7. Joanna Siegmund, Hanna Kochanek. Nowoczesna periodontologia – zdrowe zęby, zdrowe serce. II Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. STRESZCZENIE

8. Sandra Dziuba. Ocena ilościowa jodu w wybranych produktach spożywczych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice. STRESZCZENIE

9. Karolina Kopeć, Natalia Kopeć, Paulina Śliwińska, Katarzyna Tercha-Natkaniec, Patrycja Tupek. Psychoneuroimmunologia, czyli współpraca psychiki, układu nerwowego i immunologicznego. II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. STRESZCZENIE

10. Bartosz Kania, Magdalena Koperska, Justyna Orłowska. BCI – po prostu pomyśl. Liceum Ogólnokształcące im. J.F. Kennedy’ego w Katowicach. STRESZCZENIE

11. Paweł Pokorski1, Agnieszka Grobelczyk1, Wojciech Ciszek2, Armand Cholewka1,2. Fluorescencja w ocenie zmian skórnych. 1Uniwersytet Śląski Młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice. STRESZCZENIE

12. Wiktoria Bartocha, Maja Popiół. Mechanizmy powstawania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach. STRESZCZENIE

13. Monika Tobiszowska, Agnieszka Grobelczyk. Hodowla komórek in vitro, jako metoda sztucznego zapłodnienia człowieka. Zagrożenia i szanse z nią związane. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Rudzie Śląskiej im. Gustawa Morcinka. STRESZCZENIE

14. Maria Ostrowska. Rola komórek glejowych w patologiach układu nerwowego. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. STRESZCZENIE

15. Adrian Matysek. Badanie szybkości reakcji kierowców i pieszych na sygnalizację świetlną. Ocena zagrożenia zbyt późnej reakcji na bezpieczeństwo pieszych i innych kierowców. Czynniki spowalniające reakcję. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka. STRESZCZENIE

16. Daniel Marciniak. Medycyna w 3D – Drukarki 3D w medycynie. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. STRESZCZENIE

17. Natalia Baranowska, Anna Wolińska. Trójwymiarowy wydruk 3D zrewolucjonizuje cały świat. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu. STRESZCZENIE

18. Agnieszka Adamiec. Suplementy diety i ich wpływ na zdrowie człowieka. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. STRESZCZENIE

19. Piotr Wodarski1, Marek Gzik1, Iwona Chuchnowska1, Jacek Jurkojć1, Andrzej Bieniek2. Aplikacja terapeutyczna dla dzieci wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości. 1Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska, Gliwice. STRESZCZENIE

20. Agata Górawska, Marcin Basiaga. Zastosowanie inżynierii odwrotnej do analizy obiektów w układzie stomatognatycznym z wykorzystaniem skanera 3D. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych. STRESZCZENIE

21. Dominika Kiera, Agnieszka Trojankowska. Badania słuchu wybranych grup młodzieży szkolnej przy pomocy audiometrii tonalnej i otoemisji akustycznej. Uniwersytet Śląski, Katowice. STRESZCZENIE

22. Anna Szeremeta, Andrzej Molak. Impedancja kryształu piezoelektrycznego PbZrO3-PbTiO3 powszechnie stosowanego w badaniu ultrasonograficznym. Zakład Fizyki Ferroelektryków, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. STRESZCZENIE

23. Błażej Baic. Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice. STRESZCZENIE

24. Galas Paulina, Basiaga Marcin. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali martenzytycznej stosowanej na narzędzia medyczne. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych. STRESZCZENIE

25. Magdalena Tumidajewicz1, Armand Cholewka1, Agata Stanek2, Aleksander Sieroń2, Zofia Drzazga1. Zastosowanie termowizji w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Bytom. STRESZCZENIE

26. Teresa Kasprzyk1, Armand Cholewka1, Zofia Drzazga1. Zastosowanie termowizji w sporcie. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice. STRESZCZENIE

27. Sylwia Wałęsa. Synteza i badanie właściwości immunochemicznych neoglikokoniugatu oligocukru izolowanego z bakterii Gram-ujemnych z toksoidem tężcowym. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Biotechnologia Farmaceutyczna. STRESZCZENIE

28. Justyna Kutkowska. Ocena ekspresji białek szoku cieplnego HSP27 I HSP70 w ludzkich komórkach nowotworowych po chemioterapii i elektrochemioterapii w warunkach in vitro. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Kierunek Inżynieria Biomedyczna. STRESZCZENIE

29. Karolina Trzaska1, Agnieszka Cholewka2, Armand Cholewka1, Brygida Białas2, Krzysztof Ślosarek2. Analiza wpływu geometrii aplikatora na rozkład dawki w brachyterapii raka płuc. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie, Gliwice. STRESZCZENIE

30. Jolanta Flaga, Katarzyna Głombik. Projekt sztucznej przytarczycy. Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu. STRESZCZENIE

31. Mateusz Pawlik. Analiza numeryczna krótko i długordzeniowej endoprotezy stawu kolanowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych. STRESZCZENIE

32. Alicja Janicka, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Edyta Simińska. Znaczenie ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF-α, Tumor Necrosis Factor) i jego receptorów w chorobach dolnych dróg oddechowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii. STRESZCZENIE

33. Alicja Janicka, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Paulina Pilanc. Hamowanie epidermalnego czynnika wzrostu, pierwszego z rodziny receptorów Erb-B jako skuteczne narzędzie w walce z rakiem płuc. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii. STRESZCZENIE

34. Paulina Pilanc, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Alicja Janicka. Ekspresja cząsteczki CD83 w wybranych liniach ustalonych, ludzkich nowotworów złośliwych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.  STRESZCZENIE

35. Monika Czapiewska1, Daria Balcerczyk1, Marta Pokrywczyńska1, Arkadiusz Jundziłł1, Magdalena Bodnar2, Maciej Nowacki1, Andrzej Marszałek2, Tomasz Drewa1. Opracowanie metody zakładania hodowli pierwotnej komórek nabłonka urotelialnego pęcherza moczowego świni, badanie in vitro. 1Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej, 2Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej. STRESZCZENIE

36. Daria Balcerczyk1, Monika Czapiewska1, Marta Pokrywczyńska1, Arkadiusz Jundziłł1, Magdalena Bodnar2, Maciej Nowacki1, Andrzej Marszałek2, Tomasz Drewa1. Porównanie i optymalizacja metod izolacji komórek mięśni gładkich pęcherza moczowego świni, badanie in vitro. 1Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej, 2Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej. STRESZCZENIE

37. Magdalena Zorychta. Badania struktury i własności fizykochemicznych implantów stosowanych w stomatologii. Politechnika Śląska w Gliwicach. STRESZCZENIE

38. Przemysław Kurtyka, Marcin Kaczmarek. Analiza numeryczna układu stent-naczynie wieńcowe. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.