REFERATY ARCHIWUM 2015 – DOKTOR

KONFERENCJA BIOMEDTECH 2015

Referaty zgłoszone do sesji DOKTOR:

01. Kuzan Aleksandra, Gamian Andrzej. Korelacje między zawartością głównych białek macierzy zewnątrzkomórkowej a zawartością produktów zaawansowanej glikacji. 1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. STRESZCZENIE

02. Wodarski Piotr, Gzik Marek,  Jurkojć Jacek, Michnik Robert, Bieniek Andrzej. Wspomaganie procesów diagnostyki kończyn górnych z wykorzystaniem systemów do projekcji przestrzennej. Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Gliwice. STRESZCZENIE

03. Parciak Ilona1,2, Drzazga Zofia1,2, Mazgaj Patrycja1,2, Ulrich Paweł2,  dr Giec-Lorenz Aldona2. Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w diagnostyce pooperacyjnej. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – Pracownia Magnetycznego Rezonansu, Katowice. STRESZCZENIE

04. Piłat Justyna, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta. Wstępne badania nad możliwością zastosowania fotouczulaczy nowej generacji w terapii fotodynamicznej raka piersi. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. STRESZCZENIE

05. Wrona Artur. Rola osteocytów w procesie przebudowy tkanki kostnej gąbczastej. Katedra Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

06. Cholewka Agnieszka1, Cholewka Armand2, Szlag Marta1, Wojcieszek Piotr3, Kellas-Slęczka Sylwia3, Stanek Agata4, Sieroń-Stołtny Karolina5, Drzazga Zofia2, Ślosarek Krzysztof1, Białas Brygida3. Wykorzystanie termowizji o ocenie skutków brachyterapii. 1Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oddział w Gliwicach, Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, 2Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 3 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oddział w Gliwicach, Zakład Brachyterapii, 4Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 5Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii. STRESZCZENIE

07. Kasprzyk Teresa1, Cholewka Armand1, Sieroń-Stołtny Karolina2, Stanek Agata3, Drzazga Zofia1. Termowizja w ocenie wydolności sportowców. Applications of thermal imaging in cyclist endurance rating. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

08. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Larysz Dawid2. Zastosowanie metodyki nieinwazyjnego badania 3d do oceny postępów leczenia wad głowy dziecka. 1Katedra Biomechatroniki Politechnika Śląska, 2 Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, oddział w Gliwicach. STRESZCZENIE

09. Nowakowska Katarzyna1, Michnik Robert1, Jochymczyk-Woźniak Katarzyna1, Jurkojć Jacek1, Mandera Marek2. Zastosowanie identyfikacji sił mięśniowych do diagnostyki funkcji lokomocyjnych pacjentów z MPD. 1Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. STRESZCZENIE

10. Zdybel Magdalena*1, Chodurek Ewa2, Pilawa Barbara1. Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wpływu substancji leczniczych na wolne rodniki w ludzkich komórkach czerniaka.  1Katedra i Zakład Biofizyki, 2Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

11. Adamczyk Jakub*, Ramos Paweł, Pilawa Barbara. Spektroskopia EPR w analizie porównawczej centrów paramagnetycznych naturalnych i syntetycznych biokompatybilnych materiałów stomatologicznych. Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

12. Pstraś Leszek1, Thomaseth Karl2, Waniewski Jacek3. Modelowanie reakcji układu sercowo-naczyniowego na manewr Valsalvy.  1Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk, 2Institute of Electronics, Computer and Telecommunication Engineering, Italian National Research Council, Padwa, Włochy, 3Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk. STRESZCZENIE

13. Staszuk Arleta1, Kostrzewa Benita2, Kwiatkowski Jacek3, Tadeusiewicz Ryszard1, Karuga-Kuźniewska Ewa2, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata3, Rybak Zbigniew2. Komputerowe wspomaganie analizy rozmazu krwi. 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, 2 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, 3 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. STRESZCZENIE

14. Kostrzewa Benita1, Staszuk Arleta2, Tadeusiewicz Ryszard2, Karuga-Kuźniewska Ewa1, Rybak Zbigniew1. Starcze zwyrodnienie plamki żółtej – kierunki badań. 1Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, 2Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej. STRESZCZENIE

15. Dzienniak Damian. Metoda określania wybranych parametrów z analizy obrazów nacisku na podeszwowej stronie stopy. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR). STRESZCZENIE

16. Małgorzata Morenc1, Grażyna Wilczek1, Piotr Wilczek2. Efektywność zasiedlania komórkowego acellularnych rusztowań modyfikowanych niskimi stężeniami aldehydu  glutarowego (GA). 1Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologi Zwierząt i Ekotoksykologii, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii, Pracownia Bioinżynierii. STRESZCZENIE

17. Karolina Giel. Roboty medyczne – nowy standard w chirurgii mini-inwazyjnej. Wydział Zdrowia Publicznego SUM. STRESZCZENIE

18. Paweł Ramos**, Piotr Pepliński*, Barbara Pilawa. Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do oceny warunków sterylizacji termicznej wybranych leków hipolipemicznych. Katedra i Zakład Biofizyki, Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

19. Marcin Bernaś1*, Paweł Ramos2, Barbara Pilawa2. Analiza numeryczna kształtu widm EPR złożonych układów wolnorodnikowych – zastosowanie do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej substancji leczniczych. 1Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski, 2Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. STRESZCZENIE

 

Brak możliwości komentowania.