REFERATY ARCHIWUM 2016

Referaty zgłoszone do konferencji BioMedTech SILESIA 2016:

SESJA JUNIOR

01. Wiktoria Sobieraj. Problematyka transplantologii w prawie medycznym. ZSO nr 13 w Zabrzu. Opiekun pracy: mgr Lucyna Żelińska. STRESZCZENIE

02. Aleksandra Domin. Życie ziemniaka. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach. Opiekun: Tomasz Sieradzan. STRESZCZENIE

03. Paulina Śliwińska, Monika Tobiszowska. Mózg jako tabula rasa, dzięki, któremu myślimy, że myślimy. Doświadczenie badające skuteczność zapamiętywania podczas snu. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Opiekun: mgr Bolesław Brych. STRESZCZENIE

04. Jan Słupski. Terapia genowa – Nowa Nadzieja. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun: Agnieszka Kowalczyk. STRESZCZENIE

05. Szymon Bogdani, Marcin Rybok, Michael Grynkiewicz. Wspomagany Exo Szkielet ręki. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun: Marta Skwarek. STRESZCZENIE

06. Kinga Czapla. Zastosowanie terapii protonowej w leczeniu nowotworów. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: Aleksandra Kluza. STRESZCZENIE

08. Marta Kawicka. Medycyna spersonalizowana – sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w terapii nowotworów. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. STRESZCZENIE

09. Szymon Sieciński. Opracowanie środowiska wspomagania diagnostyki zaburzeń rytmu pracy serca typu migotania przedsionków. Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska. Opiekun: dr inż. Paweł Kostka. STRESZCZENIE

10. Przemysław Pikosz, Wojciech Pudło. Komórki glejowe ratunkiem dla sparaliżowanych. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

11. Błażej Bęben, Kamil Kowalczyk. Egzoszkielet wspomagany i jego zastosowanie w rehabilitacji. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

12. Karolina Musiolik. Schizofrenia. Miejskie Gimnazjum nr2 im. Mikołaja Reja w Knurowie. Opiekun pracy: dr Marek Wydra. STRESZCZENIE

13. Renata Szydlak, Joanna Raczkowska. Wpływ właściwości mechanicznych i chemicznych podłoży polimerowych na proliferację komórek. Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. STRESZCZENIE

14. Marcin Kleibert, Martyna Parlak. Sposoby neutralizacji toksyn powodujących schorzenia u człowieka. Liceum Ogólnokształcace FILOMATA w Gliwicach. Opiekun pracy: mgr Sabina Wesoły. STRESZCZENIE

15. Beata Trzpil. Wielokanałowy system do dwukierunkowej komunikacji między komputerem i komórkami nerwowymi. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opiekun pracy: dr inż Paweł Hottowy. STRESZCZENIE

16. Magdalena Hermaszewska. Co-cultures models as an outlook for a better mimicking actual conditions in hemato-oncology. In expectation of better therapeutic approaches. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. STRESZCZENIE

17. Michał Kołodziej. Aktywność fosfatazy kwaśnej jako wskaźnik stopnia zaawansowania choroby u chorych cierpiących na cukrzycę. Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. Opiekun pracy: dr hab. Bożena Witek. STRESZCZENIE

18. Magdalena Zorychta. Projektowanie implantów ubytków żuchwy na podstawie numerycznych badań symulacyjnych przenoszenia obciążeń zgryzowych. Wydział: Mechaniczno – Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice. Opiekun pracy: dr hab. inż. Jarosław Żmudzki prof. Pol.Śl. STRESZCZENIE

19. Dawid Puchalski, Syntia Paliszewska. Mineral Trioxide Aggregate – zastosowanie i właściwości. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor. STRESZCZENIE

20. Mateusz Kruczek. Model niskobudżetowej bionicznej ręki. Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Opiekun pracy: Tatiana Muller-Olszak. STRESZCZENIE

21. Katarzyna Jakieła, Kamil Mąka, Jankowski Jacek, Izydorczyk Jakub, Zych Jaulia. Chirurgiczny Savoir-Vivre – czyli Twój pierwszy raz na bloku operacyjnym. Koło naukowe przy Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Opiekun pracy: dr hab. Zbigniew Nawrat. STRESZCZENIE

22. Patrycja Bucior, Aleksandra Pietraszek. Substancje konserwujące i ich wpływ na wątrobę. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I.J Paderewskiego w Knurowie. Opiekun pracy: mgr Iwona Lewandowska-Knopp. STRESZCZENIE

23. Barbara Bożek. Chirurgia refrakcyjna oka. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologiczne Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach. STRESZCZENIE

24. Joanna Kajewska1, Agata Stanek2, Karolina Sieroń-Stołtny3, Armand Cholewka1. Propozycja diagnostyki termowizyjnej w chorobach przewlekłej niewydolności żylnej. 1Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2Katedra i Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet w Katowicach, 3Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydział Medycyny Fizycznej, Katedra Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska. Opiekun pracy: dr hab. Armand Cholewka. STRESZCZENIE

25. Kinga Walaszek. Bakteriofagi – „100 – letni” naturalni drapieżcy bakterii. Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

26. Mateusz Grabowski, Paweł Ramos, Barbara Pilawa. Spektroskopia EPR w badaniach stabilności termicznej substancji leczniczych. 1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec. Opiekun pracy: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa i dr n. med. Paweł Ramos. STRESZCZENIE

27. Klaudia Simka, Agnieszka Nowak, Celina Kruszniewska-Rajs, Urszula Mazurek. Ekspresja kaspaz w fibroblastach skóry traktowanych adalimumabem. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej. Opiekun pracy: prof. dr hab. n.med. Urszula Mazurek. STRESZCZENIE

28. Agnieszka Nowak, Klaudia Simka. Wpływ amigdaliny na przeżywalność i proliferację komórek nowotworowych w hodowlach in vitro. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Biologii Komórki. Opiekun pracy: dr n.med. Aleksandra Zielińska. STRESZCZENIE

29. Michał Kołodziej, Małgorzata Lasota, Kinga Kocemba, Marcin Majka, Piotr Laidler. Wpływ środowiska niskotlenowego na wybrane własności mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych ze szpiku kostnego. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska. Opiekun pracy: Piotr Laidler. STRESZCZENIE

30. Arkadiusz Smołka. Chirurgia minimalnie inwazyjna. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pałac Młodzieży w Katowicach. STRESZCZENIE

31. Aleksandra Ślęzak, Helena Moreira, Benita Kostrzewa, Kornelia Gajek. Granat Punica granatum – owoc o dobroczynnym wpływie na mięsień sercowy. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. STRESZCZENIE

32. Agnieszka Trojankowska1, Armand Cholewka1, Michał Rżany2, Wiesław Marcol2, Agata Stanek3, Karolina Sieroń-Stołtny4. Jakościowa analiza termiczna w diagnostyce i terapii cieśni nadgarstka. 1Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, 2Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski, Katowice, 3Katedra i Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet w Katowicach, 4Śląski Uniwersytet Medyczny, Zakład Fizyki Medycznej, Katowice. Opiekun pracy: Armand Cholewka. STRESZCZENIE

33. Bartłomiej Skowronek1, Adrian Janiszewski1, Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Bartosz Różanowski2, Urszula Mazurek1. Ekspresja genu kodującego surwiwinę w komórkach macierzystych ADSC poddanych działaniu czerwonego światła lasera HeNe. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Cytologii i Genetyki; Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Opiekun pracy: prof. Urszula Mazurek. STRESZCZENIE

34. Adrian Janiszewski1, Bartłomiej Skowronek1, Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Bartosz Różanowski2, Urszula Mazurek. Wpływ o światła czerwonego na ekspresję genu SOD2 w komórkach macierzystych tkanki tłuszczowej. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Cytologii i Genetyki; Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Opiekun pracy: prof. Urszula Mazurek. STRESZCZENIE

35. Martyna Bednarczyk1, Katarzyna Walkiewicz1, Paweł Kozieł1, Urszula Mazurek2, Małgorzata Muc-Wierzgoń1. Aktywność transkrypcyjna genu BECN1 w różnych stopniach zaawansowania raka jelita grubego. 1Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Chorób Wewnętrznych, 2Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Biologii Molekularnej. STRESZCZENIE

36. Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Małgorzata Kimsa2, Urszula Mazurek1. Zmiany ekspresji genu kodującego fosfatazę alkaliczną (ALP) w komórkach macierzystych poddanych działaniu deksametazonu, kwasu askorbinowego i β-glicerolofosforanu. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: prof. dr hab. Urszula Mazurek. STRESZCZENIE

37. Bartosz Sikora1, Aleksandra Skubis1, Małgorzata Kimsa2, Marek Kostrzewski3, Jerzy Stojko4, Urszula Mazurek1. Porównanie różnych warunków hodowli komórek macierzystych rąbka rogówki w warunkach in vitro. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Chorzów, 4Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: prof. dr hab. Urszula Mazurek. STRESZCZENIE

38. Beata Englisz1, Agata Stanek3, Karolina Sieroń-Stołtny2, Marek Kawecki4, Grzegorz Knefel4, Mariusz Nowak4, Joanna Glik4, Armand Cholewka¹. Termograficzna ocena wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na owrzodzenia żylne podudzi. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 4Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. STRESZCZENIE

Brak możliwości komentowania.