Szkoła Wynalazców

Zapraszamy po raz pierwszy na warsztaty dla nauczycieli „Szkoła Wynalazców” – BioMedTech Silesia 2019.

Spotkanie prowadzi dr hab. Zbigniew Nawrat (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Zebrane doświadczenie pozwoli na wprowadzenie pewnych standardów i rozwój idei wprowadzania do praktyki nauczycieli wzorów innowacyjnego kształcenia przyszłych naukowców, wynalazców, przedsiębiorców.

Udział w Warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny. Wszyscy uczestniczymy w tym wydarzeniu pro publico bono.

Wprowadzenie

Obecnie nasi uczniowie będą już wkrótce zmieniać świat.

Jak pomóc im zmierzyć się z wyzwaniami XXI w.?

Jak prowokować ich do wieloletniego wysiłku i doskonalenia w naukach ścisłych?

Jak zachować ich ciekawość i radość tworzenia?

Jak ich inspirować i dać im pole do inspiracji dla nas?

Jak im kazać, jak ich słuchać? Jak ich karać, jak nagradzać?

Jak – mając w obecnym programie nauczania zaledwie kilka godzić w miesiącu – wprowadzać ich w tajniki i tworzyć umiejętności w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia ?

Jak dobierać metody do wieku i poziomu wiedzy/umiejętności ?

Jak aktualizować wiedzę – wiedza oparta na świeżych faktach naukowych i technologicznych.

Idea tworzenia Warsztatów.

Nauczyciele oraz goście wysłuchują lekcji, czasem połączonych z pokazami, zawsze zawierającymi rady i praktyczne przykłady, przygotowanych przez Mistrzów, dobranych według klucza fachowości, doświadczenia i różnorodności.

Program

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zbigniew Nawrat.

9.00 – 9.30 Fizyk – prof. dr hab. Marek Zrałek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wybitny fizyk, niekwestionowany autorytet międzynarodowy w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych. Popularyzator fizyki. Absolwent fizyki w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. W Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał również stopień naukowy doktora (1973) oraz stopień doktora habilitowanego (1981). W 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 1969 roku w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, kieruje od wielu lat Zakładem Teorii Pola i Cząstek Elementarnych. Wychowawca i promotor wielu liczących się polskich fizyków, dla których pozostaje Mistrzem. Odkryje przed nami fizykę, jaką odkrył dla siebie. Rady Mistrza i krótki komentarz Jego Ucznia.

9.40 – 10.10 Chemik – prof. dr.hab. inż. Stanisław Krompiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Historię profesora Krompca można zobaczyć na YouTube w filmie pt. „Różowy balonik”. 11 marca 1984 roku. Eksplozja w laboratorium chemicznym Politechniki Śląskiej w ciągu ułamka sekundy całkowicie odmieniła życie młodego doktoranta. Pan Stanisław Krompiec stracił obydwie dłonie, a także na pewien czas słuch i wzrok (słuch odzyskał samoistnie, po pewnym czasie, a wzrok po operacjach). Pomimo wypadku sięgnął po wszystkie wytyczone cele naukowe i generalnie, życiowe. Znakomity nauczyciel, szef, dalej rozwija swoją pasję – chemię. Obecnie kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy na Uniwersytecie Śląskim. Czy będzie mówił o „Chiralności, jako właściwości materii wszechobecnej czy wyjątkowej/egzotycznej czy o „Katalizie, – jako drodze do przyszłości“ będzie to jego droga, jego wyzwanie, do którego nas zaprosi.

10.20 – 10.50 Neurobiolog – dr Emilia Grzęda

Jest mamą, neurobiologiem, propagatorką nauki, trenerką z przygotowaniem i doświadczeniem naukowym i dydaktycznym. A także neuroentuzjastką zafascynowaną edutainmentem, który wdraża w życie na autorskich zajęciach. Nieustająco pragnie rozwijać siebie, jako rodzic oraz nauczyciel i uwielbia dzielić się tym, co ma. Aktualnie prowadzi własną firmę edukacyjną Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ, pracuje też w Prywatnej Szkole Montessori Harmonia w Poznaniu. Wspiera i fascynuję się edukacją alternatywną.
W czasie konferencji BioMedTech Silesia wygłosi wykład proszony „Neuromity w edukacji” Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ, pracuje też w Prywatnej Szkole Montessori Harmonia w Poznaniu o tym, że współczesna neurobiologia jest nauką, która próbuje rozszyfrować, jakie mechanizmy komórkowe i molekularne warunkują procesy poznawcze. Mimo ogromnego postępu w tej dziedzinie droga do osiągnięcia celu jest kręta i daleka. Oczywiście, ponieważ zależy nam na nauczaniu skutecznym i przyjaznym dla uczniów, warto jest śledzić rozwój neurobiologii i z niego w edukacji korzystać. Dydaktycy, kognitywiści i neurobiolodzy powinni wspólnie wypracować nowe kierunki i nowe, spójne koncepcje. Jednak należy oddzielić neurobiologiczne fakty od mitów.
W czasie Szkoły Wynalazców zaprasza do „SensoLAB© INTRO” inspirujący i Interdyscyplinarny warsztat dla Nauczycieli, Pedagogów, Opiekunów i Rodziców. Celem warsztatu jest poznanie przez uczestników metody wielozmysłowego poznawania i doświadczania otaczającego świata, która rozwinie i zaspokoi ciekawość poznawczą dzieci i młodzieży. Prezentowana autorska metoda jest oparta na aktualnych neurobiologicznych doniesieniach naukowych opisujących skuteczną edukację przyjazną naszemu mózgowi. Zaprezentuje przykład edukacji, gdzie zadania dla każdego uczestnika zmieniają się w przygodę odkrywania, poznawania, tworzenia i działania.

11.00 – 11.30 Fizyk medyczny – mgr Elżbieta Zapała (Śląski Uniwersytet Medyczny, UM Katedra Biofizyki w Zabrzu)

Jej pomysł to fizyka w kuchni, czyli nauka sposobem McGywera. Zwraca uwagę na szczególną rolę eksperymentowania uczniów na zajęciach, samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków. Elżbieta Zapała jest absolwentką dwukierunkowych studiów magisterskich fizyka z chemią prowadzonych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej- Spektroskopowe dotyczyła metody badania ciekłych kryształów. Jest też absolwentką studiów doktoranckich z fizyki prowadzonych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w czasie, których prowadziła badania z materiałami węglowym, Rolę doświadczeń w procesie edukacji przedstawiała podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki i brała udział w ewaluacji projektu – Festiwal Nauki Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ma także za sobą doświadczenie, jako nauczyciel fizyki i chemii w różnych typach szkól, gimnazjum, liceum, technikum i szkole specjalnej zawsze zyskując zaufanie uczniów i stymulując ich rozwój.
Od 2013 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Biofizyki SUM. Prywatnie mama dwóch małych odkrywców świata (7 i 10 lat), którzy na bieżąco trenują jej umysł, zadając mnóstwo pytań na temat otaczającego świata.

11.40 – 12.10 Młody lekarz – dr n med. Patryk Rębacz (ilustrator )

dr med Patryk Rębacz – to nasz gość z Niemiec. Studiował medycynę w Public University of Bonn oraz Private University of Witten/Herdecke (gdzie też studiował BA Business Administration (uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Economics). Obronił doktorat na medycynie związany w badaniami internet w edukacji medycznej. Jest zawodowym ilustratorem książek medycznych m.in. Arbeitsmedizin, ElsevierBook Intensivkurs Anatomie, Elsevier I National Health Guidelines for Patients Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (AZQ). W 2015 r. założył start up Visionom (Consulting for Health and EconomyBeratung Health Insurance, Companies, NGOs, Hospitals, Universities). W czasie Szkoły Wynalazców wprowadzi nas w tajniki obrazowania treści.

12.20 – 12.50 Wynalazca – mgr inż. Andrzej Michnik (ITAM, Zabrze, drukarki i elektronika = świetne przykłady dla dzieci)

Andrzej Michnik dla Szkoły Wynalazców przygotował warsztat pod nazwą „Nauka + Zabawa = micro:bit”. Celem prezentacji będzie przedstawienie potencjału edukacyjnego programu micro:bit, wprowadzonego przez BBC do szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną możliwości techniczne elektronicznej płytki micro:bit, a także przedstawiony zostanie sposób programowania na praktycznym przykładzie.
Andrzej Michnik ukończył studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Obecnie pracuje, jako konstruktor w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Głównymi obszarami zainteresowań są: roboty rehabilitacyjne i telemedycyna. Poza pracą w Instytucie jest twórcą systemu monitorowania pyłów zawieszonych „NOCHAL” i lokalnie działa na rzecz edukacji antysmogowej.

13.00 – 13.30 Biznes – Luk Palmen (jeden z twórców RIS Silesia, finansista start upów)

W 1994 r. ukończył kierunek zarządzanie w biznesie i ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii w Limburgii, a w 1995 r. podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W latach 1995–2000 pracował najpierw, jako koordynator międzynarodowego projektu w ramach PHARE-Partnership w Polsce, a następnie był koordynatorem programu rozwoju gospodarki lokalnej i rynku pracy w Genk, w Belgii. W 2000 r. przeprowadził się do Polski. W kolejnych latach był menedżerem projektów dotyczących zarządzania MSP, innowacji, rozwoju technologii oraz zarządzania klastrami. W tym zakresie prowadził liczne konferencje, seminaria i warsztaty – jest cenionym moderatorem dyskusji. Opracował modele systemowego postępowania, był autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii i klastrów oraz wspierał powstawanie nowych inwestycji. Był ekspertem oceniającym w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2007 r. współtworzył InnoCo Sp. z o.o. i jest prezesem zarządu spółki. Prowadzi usługi konsultingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Porozmawia z nami „O innowacjach (i innowatorach) bez tajemnic“.

13.40 – 15.10 Studenci Koła Naukowego im. prof. Zbigniewa Religi – wynalazcy, założyciele start upów.

Michał Smoczok, Krzysztof Starszak ( AlatusMed ) i Mikołaj Basza ( www.irba.app ) o swoich nauczycielach, swoich wynalazkach, firmach i planach.

Brak możliwości komentowania.