Konferencja BioMedTech Silesia

AKTUALNOŚCI

plik foto id: 1400002565

XXI Konferencja BioMedTech Silesia

03.06.2023r.

Zapraszamy na kolejną XXI Konferencję BioMedTech Silesia

Forma - telekonferencja na platformie Zoom. Przesłanie materiałów konkursowych w kategoriach JUNIOR - szkoła podstawowa, JUNIOR - szkoła średnia, STUDENT, DOKTOR do 15 MAJA 2023 na adres konferencje@frk.pl. Finał - telekonferencja w sobotę 3 CZERWCA 2023. Czekamy na ciekawe prace Młodzieży, Studentów i Doktorantów oraz zgłoszenia do konkursu WYNALAZCA ROKU – w wersji nagranej prezentacji (3-7 min). Nagrodzonych zapraszamy do przedstawienia swoich prezentacji „na żywo” 9 grudnia 2023 w czasie ISMR ACADEMY (Akademii Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej). Specjalne nagrody będą przyznane za prace w kategorii tematycznej: „Mój robot medyczny” oraz „Moja sztuczna inteligencja”. 

Konferencja BioMedTech Silesia została zainicjowana w czasie tworzenia regionalnej strategii innowacji na Śląsku, by pokazać potencjał naukowy i przedsiębiorczy naszego regionu w dziedzinie techniki medycznej i biotechnologii oraz dla stymulacji twórczych postaw młodzieży w zakresie wykorzystania nauk ścisłych w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska. W swojej formie (konferencja dla wszystkich grup wiekowych, hobbystów, uczniów i profesjonalistów – budująca mosty pomiędzy wynalazcami, nauką a służbą zdrowia i przedsiębiorcami) jedyna i konsekwentnie rozwijana przez ponad 20 lat. Oceniamy, że do tej pory, wraz z Otwartymi Warsztatami Chirurgicznymi i Warsztatami Ratownictwa Medycznego wzięło w niej udział około 10 tys. osób.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres wiedzy i praktyki dotyczącej medycyny, techniki medycznej oraz zastosowania nauk ścisłych w medycynie i naukach o środowisku.

Młodzież szkolna, STUDENCI (zapraszamy też studentów zagranicznych Erasmusa – język angielski jest drugim oficjalnym językiem konferencji), DOKTORANCI proszeni są o przygotowanie i przesłanie organizatorom Konferencji BMT Silesia pracę w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 15 maja. Wszystkie prezentacje zostaną przez Jury Konferencji poddane ocenie. W sobotę 3 czerwca zostanie zorganizowana telekonferencja na platformie Zoom i zostaną zaprezentowane najlepsze, wyróżnione prace, ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę w grupie Junior – Szkoła Podstawowa, Junior – Liceum i Technikum, Student oraz Doktorant. Nagrodzeni otrzymają droga mailową i pocztową odpowiednie dyplomy. Nagrodzonych zapraszamy do przedstawienia swoich prezentacji „na żywo” 9 grudnia 2023 w czasie ISMR ACADEMY (Akademii Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej) organizowana z partnerem - Polskim Stowarzyszeniem “Sztuczna Inteligencja w Medycynie”. Specjalne nagrody będą przyznane za prace w kategorii tematycznej: „Mój robot medyczny” oraz „Moja sztuczna inteligencja”.

Na stronie www.biomedtech.eu zostaną udostępnione wyróżnione prace .

Po raz trzeci odbędzie się sesja Młodzi Wynalazcy BMT Silesia – konkurs o tarczę WYNALAZCA 2023. Prosimy o przesłanie pomysłu na wynalazek, również w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 20 maja, uwzględniając potencjał rynkowy i realizację ważnych potrzeb usług zdrowia. Konkurs Młodzi Wynalazcy BMT Silesia jest przewidziany dla młodzieży do 29 roku życia. Jury Konkursu będzie oceniać zarówno oryginalność pomysłu jak i potencjał wynalazczy, wartość medyczną oraz szansę rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego.

W Konferencji będą brały udział osoby spoza Polski – obowiązujący jest język polski lub angielski.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI – BIOMEDTECH SILESIA

Informacje o konferencji rozpowszechniane są przez portale www.frk.pl oraz www.biomedtech.eu.

Prace należy przesyłać na adres konferencja@frk.pl. Pytania – sekretariat@frk.pl.

Organizator: Zbigniew Nawrat, tel. (+48 32) 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl
Licząc na Państwa zainteresowanie i obecność, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

dr hab. Zbigniew Nawrat
Dyrektor Naukowy, Prezydent Konferencji BMT Silesia

 

plik foto id: 1400004056