Konferencja BioMedTech Silesia

AKTUALNOŚCI

plik foto id: 1400002565

XX Konferencja BioMedTech Silesia

27-28 maja 2022r.

Zapraszamy na jubileuszową XX Konferencję BioMedTech Silesia

Forma hybrydowa - telekonferencja na platformie Zoom oraz otwarta sala konferencyjna FRK. Przesłanie materiałów konkursowych w kategoriach JUNIOR - szkoła podstawowa, JUNIOR - szkoła średnia, STUDENT, DOKTOR: 30 kwietnia. Finał - telekonferencja w piątek 27 i 28 maja w piątek i w sobotę. Wtedy też - XX Konferencja BioMedTech Silesia dla profesjonalistów. W sobotę planujemy również WARSZTATY Medycyna zaplecza pola walki.  W piątek 27 Maja razem z GAPR między 10.00-12.00 planujemy PANEL OBSERWATORIUM - podsumowanie projektu. Konferencja – bo możemy J - (po zmianach 1 kwietnia) - będzie hybrydowa, więc zapraszamy do FRK lub monitorów.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu ogłasza, że z powodu zagrożenia zdrowia XX Konferencja BioMedTech Silesia odbędzie się w dwóch etapach w formie telekonferencji.

Konferencja BioMedTech Silesia została zainicjowana w czasie tworzenia regionalnej strategii innowacji na Śląsku, by pokazać potencjał naukowy i przedsiębiorczy naszego regionu w dziedzinie techniki medycznej i biotechnologii oraz dla stymulacji twórczych postaw młodzieży w zakresie wykorzystania nauk ścisłych w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska. W swojej formie (konferencja dla wszystkich grup wiekowych, hobbystów, uczniów i profesjonalistów – budująca mosty pomiędzy wynalazcami, nauką a służbą zdrowia i przedsiębiorcami) jedyna i konsekwentnie rozwijana przez 20 lat. Oceniamy, że do tej pory, wraz z Otwartymi Warsztatami Chirurgicznymi i Warsztatami Ratownictwa Medycznego wzięło w niej udział około 10 tys. osób.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres wiedzy i praktyki dotyczącej medycyny, techniki medycznej oraz zastosowania nauk ścisłych w medycynie i naukach o środowisku.

Młodzież szkolna, STUDENCI (zapraszamy też studentów zagranicznych Erasmusa – język angielski jest drugim oficjalnym językiem konferencji), DOKTORANCI proszeni są o przygotowanie i przesłanie organizatorom Konferencji BMT Silesia pracę w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia. Wszystkie prezentacje zostaną przez Jury Konferencji poddane ocenie do 22 maja. W sobotę, w dniu 28 maja zostanie zorganizowana telekonferencja na platformie Zoom i zostaną zaprezentowane najlepsze, wyróżnione prace, ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę w grupie Junior – Szkoła Podstawowa, Junior – Liceum i Technikum, Student oraz Doktorant. Nagrodzeni otrzymają droga mailową i pocztową odpowiednie dyplomy.

Na stronie www.biomedtech.eu zostaną udostępnione wyróżnione prace .

Specjalną nagrodę planujemy dla pracy, która rozwiązuje w oryginalny sposób wybrane zagadnienia związane z walką z wirusem CoVid 19.

Po raz drugi odbędzie się sesja Młodzi Wynalazcy BMT Silesia – konkurs o tarczę WYNALAZCA 2022. Prosimy o przesłanie pomysłu na wynalazek, również w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia, uwzględniając potencjał rynkowy i realizację ważnych potrzeb usług zdrowia. Konkurs Młodzi Wynalazcy BMT Silesia jest przewidziany dla młodzieży do 29 roku życia. Jury Konkursu będzie oceniać zarówno oryginalność pomysłu jak i potencjał wynalazczy, wartość medyczną oraz szansę rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego.

W Konferencji będą brały udział osoby spoza Polski – obowiązujący język polski lub angielski.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI – BIOMEDTECH SILESIA

Informacje o konferencji rozpowszechniane są przez portale www.frk.pl oraz www.biomedtech.eu Prace można przesyłać na adres konferencja@frk.pl Pytania – sekretariat@frk.pl

Przewodniczący – dr hab. Zbigniew Nawrat,prof. IPS, tel. (+48 32) 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl
Licząc na Państwa zainteresowanie i obecność, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

dr hab. Zbigniew Nawrat
Dyrektor Naukowy, Prezydent Konferencji BMT Silesia