AKTUALNOŚCI

 

XIX Konferencja BioMedTech Silesia

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu ogłasza, że z powodu zagrożenia zdrowia XIX Konferencja BioMedTech Silesia odbędzie się w dwóch etapach w formie telekonferencji.

Konferencja BioMedTech Silesia została zainicjowana w czasie tworzenia regionalnej strategii innowacji na Śląsku, by pokazać potencjał naukowy i przedsiębiorczy naszego regionu w dziedzinie techniki medycznej i biotechnologii oraz dla stymulacji twórczych postaw młodzieży w zakresie wykorzystania nauk ścisłych w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska. W swojej formie (konferencja dla wszystkich grup wiekowych, hobbystów, uczniów i profesjonalistów – budująca mosty pomiędzy wynalazcami, nauką a służbą zdrowia i przedsiębiorcami) jedyna i konsekwentnie rozwijana przez 19 lat. Oceniamy, że do tej pory, wraz z Otwartymi Warsztatami Chirurgicznymi i Warsztatami Ratownictwa Medycznego wzięło w niej udział około 10 tys. osób.

Uroczysta, ze względu na obchody XXX-lecia FRK, konferencja naukowa odbędzie się (na platformie Zoom) 12 marca.

W czasie konferencji zaplanowano przedstawienie osiągnięć Instytutu Protez Serca FRK oraz przedstawienie osiągnięć ośrodków medycznych i technologicznych, partnerów naukowych i przemysłowych z kraju i zza granicy, którzy byli partnerami projektów badawczo-wdrożeniowych fundacji. Spróbujemy ocenić rolę współpracy i efekty prac rozpoczętych przez profesora Zbigniewa Religę w Zabrzu.

Młodzież szkolna, studenci, doktoranci mogą przygotować i przesłać organizatorom Konferencji BMT Silesia pracę w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia. Wszystkie prezentacje zostaną przez Jury Konferencji poddane ocenie do 22 maja. W dniu 29 maja zostanie zorganizowana telekonferencja na platformie Zoom i zostaną zaprezentowane najlepsze, wyróżnione prace, ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę w grupie Junior – Szkoła Podstawowa, Junior – Liceum i Technikum, Student oraz Doktorant. Nagrodzeni otrzymają droga mailową i pocztową odpowiednie dyplomy.

Na stronie www.biomedtech.eu zostaną udostępnione wyróżnione prace .

Specjalną nagrodę planujemy dla pracy, która rozwiązuje w oryginalny sposób wybrane zagadnienia związane z walką z wirusem CoVid 19.

Pragniemy po raz pierwszy również wprowadzić sesję Młodzi Wynalazcy BMT Silesia. Prosimy o przesłanie pomysłu na wynalazek, również w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia, uwzględniając potencjał rynkowy i realizację ważnych potrzeb usług zdrowia. Konkurs Młodzi Wynalazcy BMT Silesia o nagrodę specjalną jest przewidziany dla młodzieży do 29 roku życia. Jury Konkursu będzie oceniać zarówno oryginalność pomysłu jak i potencjał wynalazczy, wartość medyczną oraz szansę rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego.

W Konferencji będą brały udział osoby spoza Polski – obowiązujący język polski lub angielski.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI – BIOMEDTECH SILESIA

Informacje o konferencji rozpowszechniane są przez portale www.frk.pl oraz www.biomedtech.eu. Prace można przesyłać na adres konferencja@frk.pl. Pytania – sekretariat@frk.pl.

Przewodniczący – dr hab. Zbigniew Nawrat, tel. (+48 32) 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl
Licząc na Państwa zainteresowanie i obecność, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

dr hab. Zbigniew Nawrat
Dyrektor Naukowy Konferencji

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Konferencję wspiera również Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca, Politechnika Śląska oraz liczne media.

logo i napis FRK_ZBIGNIEWA_ RELIGI_www

PARTNER KONFERENCJI

 

Brak możliwości komentowania.