Konferencja BioMedTech Silesia

KONTAKT

plik foto id: 1400002459

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI BIOMEDTECH SILESIA

email: biomedtechsilesia@gmail.com

Szczegółowych informacji udziela odpowiedzialny za organizację konferencji

dr Zbigniew Nawrat

pod numerami telefonów: 32 373 56 64, 32 373 56 26 lub adresem e-mail: nawrat@frk.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności  345a
41-800 Zabrze