Konferencja BioMedTech Silesia

NAGRODY

LISTA LAUREATÓW KONFERENCJI BIOMEDTECH SILESIA

XX Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2022

Treść protokołu do pobrania w linku:

PROTOKÓŁ JURY BioMedTech Silesia 2022 

XIX Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2021

PROTOKÓŁ JURY BioMedTech Silesia 2021 TELEKONFERENCJA

Dnia 29 maja 2021 odbyła się ostatnia – finałowa – część XIX Konferencji BioMedTech Silesia. Konferencja odbyła się w trybie „na odległość”. Uczestnicy przesłali 25 prac w formie prezentacji filmowych lub Power Point z nagraną ścieżką dźwiękową. Recenzenci prac ocenili prace oraz przesłali swoje oceny (1-10) przesłuchanych prac. Na tej podstawie przygotowałem podsumowanie oraz ranking prac. W czasie finałowej konferencji zostały zademonstrowane wszystkie prace w takiej formie jak do oceny Jury oraz była możliwość przeprowadzenia krótkiej dyskusji z autorami. Każda sesja: JUNIOR/STUDENT/DOKTOR, była zakończona podaniem werdyktu Jury. Wszyscy uczestnicy konferencji na platformie Zoom oraz YouTube mogli wziąć udział w głosowaniu za pomocą czatów na najlepszą zdaniem publiczności pracę. Na podstawie podsumowanych tych głosów przyznano Nagrodę Publiczności.

Jury w składzie:

Prof. Zenon Czuba (Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. Paweł Kostka (Politechnika Śląska)

Mgr Agnieszka Kowalczyk – nauczyciel, edukator Pałac Młodzieży w Katowicach

Dr Zbigniew Małota (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)

Dr Piotr Sauer (Politechnika Poznańska)

Dr Marek Wydra – nauczyciel z Knurowa

Prof. Elżbieta Zipper (Uniwersytet Śląski)

oraz dr hab. Zbigniew Nawrat – sekretarz 

podjęło następujące wybory nagrodzonych prac w Konferencji BioMedTech Silesia 2021:

SESJA JUNIOR

W sesji Junior przyznano dwie nagrody:

I miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia – JUNIOR Szkoła Podstawowa

Wiktoria Rumianowska, Miejska Szkoła Podstawowa nr.9 im. M. Konopnickiej w Knurowie.  „Stop koronawirus”

I miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia – JUNIOR 

Statuetka XIX Konferencji BioMedTech Silesia – JUNIOR

Aleksandra Straś, IV LO w Sosnowcu: „Szpitale psychiatryczne”

 

SESJA STUDENT

W sesji Student przyznano 3 nagrody, 2 wyróżnienia oraz 1 wyróżnienie specjalne

I miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia STUDENT 

DYPLOM i STATUETKA

Iga Paszkiewicz, Anna Lis, Emilia Chruściel, Jakub Kufel, Piotr Mazurek (PW), Szymon Adamski (PŚl), Kajetan Dymkiewicz (King’s College London), Szymon Światczyński (PG). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, King’s College London, Politechnika Gdańska: „Głębokie uczenie do wykrywania artefaktów na zdjęciach RTG klatki piersiowej”.

II miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia

Daniel Gondko, Marta Gorczyca, Adam Grzebinoga, Marta Stec, Agata Suleja, Jakub Roman,  Śląski Uniwersytet Medyczny:  „AMI in CoVid”

III miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia

Oliwia Warmusz, Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra Histologii i Patologii:  „3d printing”

Wyróżnienie XIX Konferencji BioMedTech Silesia

Martyna Nowak, Krzysztof Szpadel, Izabella Jabłońska. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Patomorfologii: „Kurkumina – naturalny fotouczulacz w terapii fotodynamicznej w badaniach czerniaka i raka płaskonabłonkowego in vitro.”

Piotr Pławecki, Wojciech Terlecki, Karolina Pierwocha pod kierunkiem prof. Tadeusza Morawca. Koło Naukowe Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Śląski Uniwersytet Medyczny: „Kinesiotaping jako dodatkowa forma terapii w opiece pozabiegowej po chirurgicznej ekstrakcji trzech dolnych trzonowców.

Wyróżnienie specjalne XIX Konferencji BioMedTech Silesia: w walce z CoVid-2 

Piotr Limanówka, Aleksandra Szczuraszyk, Dominika Majer, Emilia Słabońska, Robert Kasza, Piotr Lewandowski, Studenckie Koło Naukowe im. prof. Zbigniewa Religi przy Katedrze Biofizyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: „Występowanie powikłań po przejściu CoVid”

 

SESJA DOKTOR

W sesji DOKTOR przyznano 4 nagrody

I miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia DOKTOR

DYPLOM i STATUETKA

Dominika Adamczyk, Jankowski Jacek, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy  im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:  „Nowoczesne osiągnięcia technologii w tym cybernetyki i robotyki we współczesnej diagnostyce medycznej”

II miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia DOKTOR

Damian Łomankiewicz, Michał Latusek, Barbara Pilawa, Paweł Ramos –  Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – „Tlenometria z wykorzystaniem spektroskopii EPR w biomedycynie”

II miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia DOKTOR

Dariusz Krawczyk, Fundacja Rozwoju Kardiochirugii im. prof. Zbigniewa Religi, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra Biofizyki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: „Teleoperacje – Konsola Robin Heart”

III miejsce XIX Konferencji BioMedTech Silesia DOKTOR

Julia Lisoń, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej: „Metody i perspektywy zastosowania biofilmu w zastosowaniach medycznych”

NAGRODA PUBLICZNOŚCI XIX Konferencji BioMedTech Silesia

Iga Paszkiewicz, Anna Lis, Emilia Chruściel, Jakub Kufel, Piotr Mazurek (PW), Szymon Adamski (PŚl), Kajetan Dymkiewicz (King’s College London), Szymon Światczyński (PG). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, King’s College London, Politechnika Gdańska: „Głębokie uczenie do wykrywania artefaktów na zdjęciach RTG klatki piersiowej”.

XVIII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2020

PROTOKÓŁ JURY BioMedTech Silesia 2020 TELEKONFERENCJA

Konferencja BioMedTech Silesia 2020 wobec zagrożenia epidemicznego została przeprowadzona w formie dwuetapowej:

1. do piątku 29 maja uczestnicy przesyłali w formie elektronicznej swoje prezentacje naukowe

2. w piątek 5 czerwca na platformie ZOOM zorganizowaliśmy telekonferencje wczasie której przedstawili się uczestnicy, oraz został ogłoszony wynik oceny JURY w składzie: prof. Elżbieta Zipper – US Katowice, prof. Zenon Czuba – SUM Zabrze, prof. Zdzisław Krawczyk – Instytut Onkologii w Gliwicach, dr Piotr Sauer – Politechnika Poznańska, dr Marek Wydra – MSP 6 Knurów, prof. Paweł Kostka – Politechnika Śląska, dr Dominik Pawliński – Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie, prof. Josef Kozak – AESCULAP Tuttlingen, Niemcy, prof. Zbigniew Małota – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz prof. Zbigniew Nawrat – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, jako Przew. Jury, Prezydent Konferencji BMT Silesia. 

Jury konferencji BioMedTech Silesia 2020 podjęło decyzję aby w tym roku nagrodzić uczestników w następujący sposób. 

BioMedTech Silesia 2020 JUNIOR

Przyznano dwie równorzędne 1 nagrody: 

Aleksandra Straś, Maja Rydlewska. Samobójstwa. IV LO im St.Staszica w Sosnowcu + LYKEON Pałac Młodzieży w Katowicach.

Konrad Mazur, Bartosz Poniewierka. Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Pracownia biologii i geografii, Akademia Młodych Biologów Lykeon. Wpływ leków immunosupresyjnych na burzę cytokinową w terapii przeciwnowotworowej CAR T-cell oraz w chorobie Covid-19. + nagroda specjalna za zgodność z akcją przeciwko CoVid 19.

Drugie miejsce : 

Mateusz Kołek, II LO w Wodzisławiu im prof J.Tischnera; Paulina Zegarska: Collegium Medicum UW: Działania przeciwnowotworowe i aktywność apoptotyczna płynu celomatycznego z dżdżownicy Eisenia foetida, kwasu L-askorbinowego oraz beta-glukanu. + Nagroda specjalna za odważną propozycję formy wystąpienia. 

BioMedTech Silesia 2020 STUDENT

Przyznano miejsce pierwsze dla: 

Kaja Pelar, Klaudia Nowak, Martyna Gawęda, Anastazja Pandel; SCCS Zabrze, SUM: Virotherapy in lung transplantation. The first application of phage therapy in lung transplant recipients in Poland. 

Miejsce drugie: 

Julia Lisoń, Wydz. Inżynierii Biomedycznej, PŚl; Ocena własności użytkowych warstw ZnO naniesionych na biomateriały metalowe metodą ALD .

Miejsce trzecie: 

Paulina Śliwińska, Stefania Włoczka, Grzegorz Przybyła, UM w Opolu; Komorowe mechaniczne wspomaganie krążenia (VAD), niejednokrotnie jako jedyna szansa na przeżycie pacjenta nie tylko oczekującego na przeszczep. 

BioMedTech Silesia 2020 DOKTOR

Przyznano miejsce pierwsze dla: 

Anna Taratuta, Wydz. Inż. Biomedycznej PŚl.:Wpływ warstw powierzchniowych na własności implantów z pamięcią kształtu stosowanych w układzie sercowo-naczyniowych 

Miejsce drugie otrzymały dwa zespoły równorzędnie: 

Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Magdalena Izdebska, Aleksandra Opacka, Alina Grzanka, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniw M.Kopernika w Toruniu: Migracja komórek i jak ją badać. 

Dariusz Krawczyk, SUM + FRK Zabrze: System sprzężenia siłowego robota Robin Heart – aktualny stan prac badawczych. 

Miejsce trzecie otrzymały dwa zespoły równorzędnie: 

Aleksandra Opacka, Klaudia Mikołajczyk, Wioletta Zielińska, Adrian Krajewski, Agnieszka Żury  Alina Grzanka, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniw M.Kopernika w Toruniu: Cykliny – białka nie tylko związane z cyklem komórkowym. 

Klaudia Mikołajczyk, Maciej Gagat, Wioletta Zielińska, Aleksandra Opacka, Alina Grzanka, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniw M.Kopernika w Toruniu: Charakterystyka pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w odpowiedzi zapalnej ludzkiego śródbłonka tętnic wieńcowych. 

Organizatorzy oraz Jury składa wyrazy najwyższego uznania Wszystkim autorom i uczestnikom konferencji za przygotowanie bardzo ciekawych opracowań naukowych oraz odkrycia ciekawych from prezentacji w wersji elektronicznej. Życzymy Wszystkim powodzenia, dużo satysfakcji z pracy naukowej i radości z wdrożeń produktów Waszej pracy i wyobraźni. 

Jury

prof Elżbieta Zipper US Katowice, prof Zenon Czuba SUM Zabrze, prof Zdzisław Krawczyk Instytut Onkologii w Gliwicach, dr Piotr Sauer z Politechniki Poznańskiej, dr Marek Wydra MSP 6 Knurów, prof Paweł Kostka PŚl, dr Dominik Pawliński Uniw. Med. w Rzeszowie, prof. Josef Kozak AESCULAP Tuttlingen, Niemcy, prof Zbigniew Małota FRK 

XVII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2019

BioMedTech Silesia 2019, Zabrze 5.04.2019

PROTOKÓŁ XVI Konferencji BioMedTech Silesia 2019

I. BMT Silesia JUNIOR GIMNAZJUM

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Publiczność poprzez tajne głosowanie wybrała laureatów:

Miejsce 1. Agata Nowosielska, Agnieszka Kobiałko. Co siedzi w głowie człowieka? Depresja – czyli choroba XXI w. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

Miejsce 2. Magdalena Ociepa, Magdalena Majewska. Dyskretny niszczyciel, czyli telefony komórkowe w XXI wieku. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor

Miejsce 3. Julia Majchrzak, Julia Bidzińska. Muzykoterapia. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Karola Miarki w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

NAGRODA JURY

Zebrane Jury po naradzie zdecydowało:

Miejsce 1. Agata Nowosielska, Agnieszka Kobiałko. Co siedzi w głowie człowieka? Depresja – czyli choroba XXI w. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

Miejsce 2. Magdalena Ociepa, Magdalena Majewska. Dyskretny niszczyciel, czyli telefony komórkowe w XXI wieku. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor

Miejsce 3. Nikodem Baron, Patrycja Gilner. CRISPR-Cas9 Czy można ,,edytować” człowieka? Miejska Szkoła podstawowa nr 9 i. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor

Wyróżnienie Jury:

Wyróżnienie 1. Julia Majchrzak, Julia Bidzińska. Muzykoterapia. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Karola Miarki w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

Wyróżnienie 2. Jacek Deska. Glifosat i jego powinowactwa w organizmie. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

II. BMT Silesia JUNIOR LICEUM

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Miejsce 1. Radosław Dutczak. Prezentacja koncepcji kaniuli rozporowej. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: mgr Joanna Koloch.

Miejsce 2. Aleksandra Maria Oto. „Inwazja obcych” w naszym organizmie. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Katarzyna Dukat.

Miejsce 3. Nikola Lewicka. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w neurologii, czyli jak multimedialne kreowanie komputerowej wizji może pomóc w leczeniu chorób układu nerwowego. AMB „Lykeion” Katowice, ZSO11 Zabrze. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

NAGRODA JURY

Miejsce 1. Radosław Dutczak. Prezentacja koncepcji kaniuli rozporowej. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: mgr Joanna Koloch.

Miejsce 2. Magda Sajdak, Julia Plewniok, Dominika Depta. Występowanie nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) w społeczności wybranej placówki oświatowej. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza. Opiekun pracy: Artur Szymanek.

Równorzędne dwie nagrody miejsce 3:

Miejsce 3. Aleksandra Maria Oto. „Inwazja obcych” w naszym organizmie. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Katarzyna Dukat.

Miejsce 3. Nikola Lewicka. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w neurologii, czyli jak multimedialne kreowanie komputerowej wizji może pomóc w leczeniu chorób układu nerwowego. AMB „Lykeion” Katowice, ZSO11 Zabrze. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

Wyróżnienie Jury

Maria Billewicz, Zuzanna Walczak. Are we aware of the impact of smog? Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

III. BMT Silesia JUNIOR STUDENT

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Dwa równorzędne miejsca:

Miejsce 1. Jakub Krzaczyński1, Piotr Michalski2, Beniamin Grabarek1, Celina Kruszniewska-Rajs1, Barbara Strzałka-Mrozik1. Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów związanych z opornością lekową w hodowli ludzkich fibroblastów skóry NHDF eksponowanych na adalimumab. 1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, 2Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Kosmetologii. Opiekun pracy: dr hab n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik, mgr Beniamin Grabarek.

Miejsce 1. Katarzyna Pietrzykowska, Aleksandra Sielawa. Materac haptyczny MadSpine. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: dr inż. Borowska Marta, dr inż. Borkowski Piotr.

Miejsce 2. Mikołaj Basza, Mateusz Baran, Wojciech Bojanowicz, Kacper Rączy. Application of HR and serum glucose level correlation for AI-based wearable monitoring of diabetes mellitus patients. Śląski Uniwersytet Medyczny. Opiekun pracy: Zbigniew Nawrat.

Miejsce 3. Krzysztof Starszak1, Maciej Otworowski1, Jan Witowski2. Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie operacja endoprotezoplastyki biodra z zastosowaniem implantu custom-made oraz asysty rozszerzonej rzeczywistości. 1 SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM, 2 II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Opiekun pracy: Dr n.med. Paweł Łęgosz.

NAGRODA JURY

Jury Konkursu przyznało następujące równorzędne wyróżnienia:

Katarzyna Pietrzykowska, Aleksandra Sielawa. Materac haptyczny MadSpine. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Opiekun pracy: dr inż. Borowska Marta, dr inż. Borkowski Piotr

Aleksandra Opacka, Klaudia Mikołajczyk, Wioletta Zielińska, Adrian Krajewski, Alina Grzanka, Agnieszka Żuryń. Rola cykliny K w linii A549 po zastosowaniu czynnika chemoprewencyjnego. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski, COLLEGIUM MEDICUM, Bydgoszcz. Opiekun pracy: Agnieszka Żuryń.

Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Klaudia Mikołajczyk, Aleksandra Opacka, Magdalena Izdebska, Alina Grzanka. Związek pomiędzy białkami wiążącymi aktynę a progresją nowotworów. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun pracy: Alina Grzanka.

Magda K. Raczkowska1,2, Paulina Kozioł1, Danuta Liberda1, Sławka Urbaniak-Wasik3, Czesława Paluszkiewicz1, Wojciech M. Kwiatek1. Wspomaganie analizy histopatologicznej za pomocą obrazowania w podczerwieni na podstawie modelu rozpoznawania stanu zapalnego trzustki. 1Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 2AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 3Instytut Patologii NZOZ, Kielce. Opiekun pracy: dr Tomasz Wróbel.

Michał Smoczok. Aplikacje mobilne jako forma aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – prezentacja rozwiązania własnego. Studenckie Koło Naukowe im prof. Religi przy Katedrze Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun pracy: Zbigniew Nawrat.

WSZYSTKIM uczestnikom konferencji GRATULUJEMY świetnych prac i wystąpień.

ZAPRASZAMY w przyszłym roku!

PREZYDENT XVI Konferencji BioMedTech Silesia 2019

dr hab n med Zbigniew Nawrat prof IPS

XVI Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2018

W wyniku konkursu na najlepsze prezentowane prace podczas konferencji BMT Silesia 2018 w dniu 6 kwietnia 2018 r przyznano następujące nagrody:

Sesja BMT Silesia Junior – GIMNAZJUM

Nagroda Publiczności:

1 miejsce.

Papis Wojciech, Jakubaszek Adrian. Tak jak babcia uczyła – analiza domowych metod leczenia. Miejska Szkoła Podstawowa nr.9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

2 miejsce.

Deska Jacek. Dieta według grupy krwi. Miejska Szkoła Podstawowa nr. 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor

3 miejsce.

Pichura Ewa, Kłosek Natalia. Czy kończy się era antybiotyków? Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

Nagroda Jury:

1 miejsce oraz medal BMT JUNIOR 2018.

Pichura Ewa, Kłosek Natalia. Czy kończy się era antybiotyków? Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

2 miejsce.

Deska Jacek. Dieta według grupy krwi. Miejska Szkoła Podstawowa nr. 9 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

3 miejsce.

Bidzińska Julia, Kwosek Marek. Biofeedback. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie. Opiekun pracy: Marek Wydra.

Sesja BMT Silesia Junior – LICEUM

Nagroda Publiczności:

1 miejsce.

Kawicka Marta. Zastosowanie druku 3D w medycynie weterynaryjnej. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Opiekun pracy: Joanna Maszybrocka.

2 miejsce.

Kurzelowski Paweł1,2, Kasprzycka Kamila2,3, Kantor Zuzanna2,4. Zastosowanie druku przestrzennego w leczeniu schorzeń układu kostnego. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu, 2 Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, 3 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, 4 Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Opiekun pracy: dr hab. Małgorzata Karolus, dr Joanna Maszybrocka

3 miejsce.

Marchewka Karolina. Apteka w ogródku, czyli o zastosowaniu składników aktywnych pochodzenia naturalnego w farmaceutyce. Publiczne Liceum Językowo-Informatyczne im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. Opiekun pracy: dr Emilia Grzęda.

Nagroda Jury:

1 miejsce oraz medal BMT JUNIOR 2018.

Kurzelowski Paweł1,2, Kasprzycka Kamila2,3, Kantor Zuzanna2,4. Zastosowanie druku przestrzennego w leczeniu schorzeń układu kostnego. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu, 2 Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, 3 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, 4 Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Opiekun pracy: dr hab. Małgorzata Karolus, dr Joanna Maszybrocka.

2 miejsce

Kawicka Marta. Zastosowanie druku 3D w medycynie weterynaryjnej. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Opiekun pracy: Joanna Maszybrocka.

3 miejsce –  trzy równorzędne III miejsca:

Sajdak Magda1,2, Plewniok Julia1, Depta Dominika1. Ryzyko ekspozycji ludzi na roztocze alergenne na wybranych powierzchniach przestrzeni mieszkalnych. 1 Prywatne liceum im. Melchiora Wańkowicza, 2 Akademia Młodych Biologów Lykeon. Opiekun pracy: mgr Artur Szymanek.

Wrzeska Izabela. Stres – Dozwolone od lat 18? Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

Oto Aleksandra. Znaczenie naczyń kolateralnych serca pobudzanych terapia genową w leczeniu choroby wieńcowej. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Opiekun pracy: Izabela Płotka.

Sesja BMT Silesia Junior – STUDENT

Nagroda Publiczności:

1 miejsce.

Rech Jakub1, Czech Magdalena1, Woźniak Barbara1, Wilińska Justyna2. Development of release profile of IDA from biodegradable wafers. 1 Student Science Club Remedium, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Chair and Department of Biopharmacy, 2 School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Katowice, Chair and Department of Biopharmacy. Opiekun pracy: pharm. D. Artur Turek.

2 miejsce –  dwa równorzędne II miejsca:

Pawelak Agnieszka1, Winograd Kinga2, Siddarth Agrawal1, Martuszewski Adrian1. Ocena ekspresji osteopontyny A w nowotworach nerek. 1 SKN Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2 Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska. Opiekun pracy: dr n. med. Marta Woźniak

Sarraj Sara, Rogowska Patrycja. Ocena własności fizykochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo biomateriałów tytanowych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr Anna Ziębowicz.

3 miejsce –  dwa równorzędne III miejsca:

Smoczok Michał 1, Starszak Krzysztof 1,2. Robotyka w endoskopii – wizualizacja w postaci modelu fizycznego. 1 SKN Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej im prof. Religi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2 SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zorychta Magdalena. Wpływ technologii selektywnego topnienia laserowego – SLM w inżynierii materiałowej. Politechnika Śląska, wydz. Mechaniczny Technologiczny, Gliwice.

Nagroda Jury:

1 miejsce oraz medal BMT JUNIOR 2018.

Rech Jakub1, Czech Magdalena1, Woźniak Barbara1, Wilińska Justyna2. Development of release profile of IDA from biodegradable wafers. 1 Student Science Club Remedium, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Chair and Department of Biopharmacy, 2 School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Katowice, Chair and Department of Biopharmacy. Opiekun pracy: pharm. D. Artur Turek.

2 miejsce –  dwa równorzędne II miejsca:

Kotowska Agata1, Kuzan Aleksandra2. Kalcyfikacja a glikacja w tętnicach. 1 Wydział Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun pracy: Aleksandra Kuzan.

Sarraj Sara, Rogowska Patrycja. Ocena własności fizykochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo biomateriałów tytanowych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Studenckie Koło Naukowe „SYNERGIA” Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr Anna Ziębowicz.

3 miejsce:

Binięda Maciej, Żuraw Anna. Projekt protezy bionicznej ręki w oparciu o czujnik EMG. Politechnika Lubelska. Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Zubrzycki.

Nagrodzonym GRATULUJEMY i życzymy powodzenia !

W imieniu JURY BMT Silesia 2018

dr hab n med Zbigniew Nawrat

Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

XV Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2017

W wyniku konkursu na najlepsze prezentowane prace podczas konferencji BMT Silesia 2017 w dniu 31 marca 2017 r przyznano następujące nagrody:

Sesja BMT Silesia Junior – Gimnazjum

Nagroda Publiczności:

1 miejsce oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Martyna Niedźwiedź, Julia Niedźwiedź. Bliźnięta wciąż odkrywane na nowo. Zespół Szkół numer 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

2 miejsce. Jakub Kawecki, Aleksandra Kośla. Rodzaje i zasada działania stentów służących do mało inwazyjnego naprawiania zwężonych tętnic. ZSO nr 11, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi, 3LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Opiekun pracy: Ewelina Kucharz.

3 miejsce. Aleksandra Noga, Karol Knicz, Bartosz Dryja-Gołębiowski. Zastosowanie robota do operacji mózgu. Wykonanie modelu fizycznego. Gimnazjum nr 2 w Chorzowie. Opiekun pracy: Żaneta Panek.

Nagroda Jury:

1 miejsce, STATUETKA BMT SILESIA JUNIOR oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Aleksandra Noga, Karol Knicz, Bartosz Dryja-Gołębiowski. Zastosowanie robota do operacji mózgu. Wykonanie modelu fizycznego. Gimnazjum nr 2 w Chorzowie. Opiekun pracy: Żaneta Panek.

Dwie równorzędne prace drugie miejsce…

2 miejsce. Jakub Kawecki, Aleksandra Kośla. Rodzaje i zasada działania stentów służących do mało inwazyjnego naprawiania zwężonych tętnic. ZSO nr 11, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi, 3LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Opiekun pracy: Ewelina Kucharz

2 miejsce. Martyna Niedźwiedź, Julia Niedźwiedź. Bliźnięta wciąż odkrywane na nowo. Zespół Szkół numer 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

Sesja BMT Silesia Junior – Liceum

Nagroda Publiczności:

1 miejsce oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Marta Kawicka. Terapia FED metodą bezoperacyjnego leczenia skolioz. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

2 miejsce. Magdalena Justyniarska. HIV – rzeczywistość i nadzieje. Akademia Młodych Biologów „”Lykeion”, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci”. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

3 miejsce. Jan Słupski. CRISPR/Cas9 w edycji genów. Akademia Młodych Biologów LYKEION; III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Opiekun pracy: Agnieszka Kowalczyk.

Nagroda Jury:

1 miejsce, STATUETKA BMT SILESIA JUNIOR oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Magda Sajdak, Julia Plewniok. Ryzyko narażenia Borrelią burgodorferi sensu lato, Anaplasmą phagocytophiulum i Rickettsią helvetica na wybranych terenach rekreacyjnych miasta Mysłowice. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Mysłowicach. Opiekun pracy: mgr Artur Szymanek.

2 miejsce. Marta Kawicka. Terapia FED metodą bezoperacyjnego leczenia skolioz. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

3 miejsce. Olga Tomanek. OUT OF SHADE – so everything about development and therapy of depression. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun pracy: Marta Skwarek.

Sesja BMT Silesia Junior – Student

Nagroda Publiczności:

1 miejsce. Joanna Kajewska1, Armand Cholewka1, Agata Stanek2, Karolina Sieroń-Stołtny3, Kawecki Marek4. Diagnostyka termowizyjna a przewlekła niewydolność żylna. 1Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 2Department and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine in Bytom, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, 3Department of Physical Medicine, Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, 4 2Burn Treatment Center Siemianowice Śląskie, Chair and Clinic of General Vascular and Transplanting Surgery, Silesian Medical University, Katowice, Poland. Opiekun pracy: dr. hab Armand Cholewka.

2 miejsce. Patrycja Romaniszyn1, Adam Buchalik1, Barbara Bilut2. Rehabilitant w kieszeni, czyli prosta metoda oceny równowagi seniora. 1Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska, 2Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska. Opiekun pracy: dr inż. Jacek Kawa, mgr inż. Paula Stępień.

3 miejsce. Sylwia Jarco, Mateusz Grabowski, Barbara Pilawa, Paweł Ramos. Zastosowanie spektroskopii EPR oraz modelowych wolnych rodników do badania właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów wodnych z szałwii. Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun pracy: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa, dr n. med. Paweł Ramos.

Nagroda Jury:

Dwa równorzędne pierwsze miejsca:

1 miejsce, STATUETKA BMT SILESIA JUNIOR oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Adam Mokshaha-Zarzycki, Justyna Wilińska, Aleksandra Borecka, Barbara Łasut, Bartłomiej Mosurek. Zastosowane terpolimeru L-laktyd-ko-glikolid-ko-trimetylenowęglan do otrzymywania prętów uwalniających 17-β-estradiol. Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opiekun: dr n. farm. Artur Turek.

1 miejsce, oraz wystąpienie na sesji Laureatów 7 kwietnia 2017 na sesji profesjonalnej BioMedTech SILESIA.

Justyna Straub1, Martijn Riool2, Leonie de Boer2, Sebastian Jan Zaat2, Roman Major. Zastosowanie wielowarstwowych powłok polielektrolitowych w profilaktyce kolonizacji bakteryjnej wyrobów medycznych. 1Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2Academic Medical Center Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia, 3Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Opiekun pracy: dr Aldona Mzyk.

3 miejsce. Joanna Kajewska1, Armand Cholewka1, Agata Stanek2, Karolina Sieroń-Stołtny3, Kawecki Marek4. Diagnostyka termowizyjna a przewlekła niewydolność żylna. 1Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 2Department and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine in Bytom, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, 3Department of Physical Medicine, Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, 4 2Burn Treatment Center Siemianowice Śląskie, Chair and Clinic of General Vascular and Transplanting Surgery, Silesian Medical University, Katowice, Poland. Opiekun pracy: dr. hab Armand Cholewka.

XIV Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2016

Piękne statuetki BMT Silesia 2016 zostały zaprojektowane i wykonane przez Panią mgr sztuki Arianę Sarapatę z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Serdecznie za ten gest dziękujemy!!!.

 

BIOMEDTECH SILESIA 2016 JUNIOR – GIMNAZJUM

Nagroda publiczności i Jury Konferencji:

1 miejsce. Statuetka BMT Silesia 2016 – Błażej Bęben, Kamil Kowalczyk. Egzoszkielet wspomagany i jego zastosowanie w rehabilitacji. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie. Opiekun pracy: Barbara Bismor.

2 miejsce. Dawid Puchalski, Syntia Paliszewska. Mineral Trioxide Aggregate – zastosowanie i właściwości. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie.
Opiekun pracy: Barbara Bismor.

3 miejsce. Karolina Musiolik. Schizofrenia. Miejskie Gimnazjum nr2 im. Mikołaja Reja w Knurowie. Opiekun pracy: dr Marek Wydra

BIOMEDTECH SILESIA 2016 JUNIOR – LICEUM

Nagroda publiczności i Jury Konferencji:

1 miejsce – Statuetka BMT Silesia 2016. Barbara Bożek. Chirurgia refrakcyjna oka. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologiczne Pałacu Młodzieży w Katowicach, I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach.

2 miejsce. Mateusz Kruczek. Model niskobudżetowej bionicznej ręki. Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Opiekun pracy: Tatiana Muller-Olszak.

3 miejsce. Szymon Bogdani, Marcin Rybok, Michael Grynkiewicz. Wspomagany Exo Szkielet ręki. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun: Marta Skwarek.

BIOMEDTECH SILESIA 2016 JUNIOR – STUDENT

Nagroda Jury Konferencji:

1 miejsce – Statuetka BMT Silesia 2016. Michał Kołodziej, Małgorzata Lasota, Kinga Kocemba, Marcin Majka, Piotr Laidler. Wpływ środowiska niskotlenowego na wybrane własności mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych ze szpiku kostnego. Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska. Opiekun pracy: Piotr Laidler

2 miejsce. Magdalena Zorychta. Projektowanie implantów ubytków żuchwy na podstawie numerycznych badań symulacyjnych przenoszenia obciążeń zgryzowych. Wydział: Mechaniczno – Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice. Opiekun pracy: dr hab. inż. Jarosław Żmudzki prof. Pol.Śl.

3 miejsce. Kinga Walaszek. Bakteriofagi – „100 – letni” naturalni drapieżcy bakterii. Politechnika Wrocławska.

Nagroda Publiczności:

1 miejsce. Beata Englisz1, Agata Stanek3, Karolina Sieroń-Stołtny2, Marek Kawecki4, Grzegorz Knefel4, Mariusz Nowak4, Joanna Glik4, Armand Cholewka¹. Termograficzna ocena wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na owrzodzenia żylne podudzi. 1Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 4Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

2 miejsce. Adrian Janiszewski1, Bartłomiej Skowronek1, Aleksandra Skubis1, Bartosz Sikora1, Bartosz Różanowski2, Urszula Mazurek. Wpływ o światła czerwonego na ekspresję genu SOD2 w komórkach macierzystych tkanki tłuszczowej. 1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Zakład Cytologii i Genetyki; Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Opiekun pracy: prof. Urszula Mazurek.

3 miejsce. Mateusz Grabowski, Paweł Ramos, Barbara Pilawa. Spektroskopia EPR w badaniach stabilności termicznej substancji leczniczych. 1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec. Opiekun pracy: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa i dr n. med. Paweł Ramos.

XIII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2015

BIOMEDTECH SILESIA 2015 JUNIOR

Nagroda publiczności

1. Bieniek Paulina. Hirudoterapia jako metoda alternatywna używana współcześnie. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie.

2. Smołka Arkadiusz. Zastosowanie materiałów węglowych w medycynie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, Zespół Szkół I. J.Paderewskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Knurowie.

3. Machalica Rafał. Zawartość szczawianów w wybranych używkach i ich wpływ na organizm. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

Nagroda Jury

1. Smołka Arkadiusz. Zastosowanie materiałów węglowych w medycynie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, Zespół Szkół I. J.Paderewskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Knurowie.

1. Paszkowska Elżbieta. The effect of age on the eye adaptation to the dark. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Opiekun: Marta Skwarek.

2. Bieniek Paulina. Hirudoterapia jako metoda alternatywna używana współcześnie. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie.

3. Machalica Rafał. Zawartość szczawianów w wybranych używkach i ich wpływ na organizm. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

BIOMEDTECH SILESIA 2015 STUDENT

1 sesja – Nagroda publiczności

1. Jakieła Katarzyna, Soral Tomasz. AcceleroMouse – oparty na akcelerometrze prototyp sterowania ramieniem robota, do zastosowania w chirurgii robotycznej. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu.

2. Grabowski Mateusz, Ramos Paweł. Analiza spektroskopowa widm EPR paramagnetycznego DPPH w badaniu oddziaływań z wolnymi rodnikami resweratrolu oraz kwasów tłuszczowych omega-3 stosowanych w chorobach serca i miażdżycy. Katedra i Zakład Biofizyki, Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

3. Bejm Karolina1, Kasprowicz Magdalena1. Analiza wpływu wieku na hemodynamikę mózgową. Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska.

1 sesja – Nagroda Jury

1. Wysocka Olga, Kulbacka Julita, Choromańska Anna, Zielichowska Anna, Piłat Justyna, Saczko Jolanta. Wpływ elektroporacji na efektywność terapii z bleomycyną stosowanej na komórkach gruczolakoraka przewodowego trzustki. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

2. Jakieła Katarzyna, Soral Tomasz. AcceleroMouse – oparty na akcelerometrze prototyp sterowania ramieniem robota, do zastosowania w chirurgii robotycznej. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu.

3. Simka Klaudia1, Janiszewski Adrian1, Skowronek Bartłomiej1, Kruszniewska-Rajs Celina1, Gola Joanna1, Gagoś Mariusz2,3, Czernel Grzegorz2, Mazurek Urszula1, Strzałka-Mrozik Barbara1. Profil ekspresji genów kodujących białka z rodziny BCL-2 w komórkach nabłonkowych kanalika proksymalnego nerki traktowanych amfoterycyną B oraz jej pochodnymi. 1Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, 2Katedra Fizyki, Zakład Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 3Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2 sesja – Nagroda Publiczności

1. Jarco Sylwia*, Ramos Paweł, Pilawa Barbara. Określenie wpływu warunków przechowywania leków przeciwgorączkowych stosowanych w położnictwie na ich oddziaływania z wolnymi rodnikami – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR. Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. Kurtyka Przemysław, Walke Witold. Analiza numeryczna wybranych zastawek serca. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

3. Englisz Beata1, Cholewka Armand1, Sieroń-Stołtny Karolina2, Stanek Agata3. Termograficzna ocena wpływu tlenoterapii hiperbarycznej oraz oxybarii-s na owrzodzenia żylne podudzi. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2 sesja – Nagroda Jury

1. Skubis Aleksandra1, Sikora Bartosz1, Gola Joanna1, Kruszniewska-Rajs Celina1, Mazurek Urszula2, Solarz Krzysztof2, Strzelczyk Joanna Katarzyna3, Wielkoszyński Tomasz4, Zalewska-Ziob Marzena3, Wiczkowski Andrzej3. Ocena zmian ekspresji genów EIF5A i PMAIP1 związanych z szlakiem apoptozy u chorych na boreliozę. 1Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, 2Wydział Farmaceutyczny z, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zakład Parazytologii, 3Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, 4Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu , Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Chemii.

2. Wójcik Magdalena1, Cholewka Armand1, Sieroń-Stołtny Karolina2, Stanek Agata3, Drzazga Zofia1. Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej na mapy termiczne powierzchni ciała w schorzeniach kręgosłupa, przy wykorzystaniu obrazowania termicznego. 1 Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, 2 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny. Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, 3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

3. Soral Tomasz1, Krawczyk Dariusz2. Badanie właściwości Flexinolu. 1Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, 2Politechnika Śląska.

BIOMEDTECH SILESIA 2015 DOCTOR

Nagroda Publiczności i Jury

1. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Larysz Dawid2. Zastosowanie metodyki nieinwazyjnego badania 3d do oceny postępów leczenia wad głowy dziecka. 1Katedra Biomechatroniki Politechnika Śląska, 2 Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, oddział w Gliwicach

2. Wodarski Piotr, Gzik Marek, Jurkojć Jacek, Michnik Robert, Bieniek Andrzej. Wspomaganie procesów diagnostyki kończyn górnych z wykorzystaniem systemów do projekcji przestrzennej. Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.

3. Morenc Małgorzata 1, Wilczek Grażyna 1, Wilczek Piotr 2. Efektywność zasiedlania komórkowego acellularnych rusztowań modyfikowanych niskimi stężeniami aldehydu glutarowego (GA). 1Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Pracownia Bioinżynierii.

XII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2014

PROTOKÓŁ KONFERENCJI BIOMEDTECH SILESIA 2014

W czasie Konferencji, która odbyła się 9 maja w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu przeprowadzono konkurs na najlepsze zaprezentowane prace naukowe w sesjach juniorów, studentów i doktorów. W zabrzańskim spotkaniu, które otwarł prodziekan wydziału zabrzańskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zenon Czuba wzięło udział ponad 200 uczestników. W sesji seniorów wystąpili Marek Breguła i Patryk Kociuba opisujący radości życia po transplantacji serca. W sesji juniorów przedstawiono 17 prac, w sesji studenckiej 21, w sesji doktorów 12. Konferencję zakończyła sesja dotycząca perspektyw rozwoju bioinżynierii i robotyki medycznej oraz dyskusja. Następnego dnia przeprowadziliśmy zgodnie z tradycją Warsztaty Chirurgiczne – od szycia na skrzydełku kurzym, przez trenażery laparoskopowe do robotów chirurgicznych Robin Heart. W przeprowadzeniu szkolenia prawie 200 młodych adeptów pomogli nam kardiochirurdzy Śląskiego Centrum Chorób Serca – Joanna Śliwka i Maciej Urlik.

Wspaniała atmosfera, wymiana doświadczeń i poglądów, zawiązanie nici porozumienia i czasem współpracy – w sumie w opinii wszystkich znakomite spotkanie specjalistów wielu dziedzin nauki, których łączy pasja działania i potrzeba tworzenia nowych środków, metod, urządzeń ratowania osób chorych. Konferencja była sponsorowana przez Miasto Zabrze oraz FRK.

Poziom naukowy prezentowanych prac był bardzo wysoki w każdej grupie wiekowej. Wszystkim prezentującym prace oraz ich opiekunom naukowym szczere gratulacje i wyrazy uznania!

Zgodnie z Regulaminem Konkursu o Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Jury Konferencji BioMedTech Silesia 2014 nagrodzono:

BIOMEDTECH SILESIA 2014 SESJA JUNIOR

Nagroda Publiczności

1. Daniel Marciniak. Medycyna w 3D – Drukarki 3D w medycynie. II Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

2. Sandra Dziuba. Ocena ilościowa jodu w wybranych produktach spożywczych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice.

3. Monika Tobiszowska, Agnieszka Grobelczyk. Hodowla komórek in vitro, jako metoda sztucznego zapłodnienia człowieka. Zagrożenia i szanse z nią związane. Liceum Ogólnokształcące nr 2  w Rudzie Śląskiej im. Gustawa Morcinka.

4. Wiktoria Bartocha, Maja Popiół. Mechanizmy powstawania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach.

Nagroda Jury
Przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody

1. Maria Ostrowska. Rola komórek glejowych w patologiach układu nerwowego. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

1. Daniel Marciniak. Medycyna w 3D – Drukarki 3D w medycynie. II Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

2. Sandra Dziuba. Ocena ilościowa jodu w wybranych produktach spożywczych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice.

3. Wiktoria Bartocha, Maja Popiół. Mechanizmy powstawania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach.

4. Wiktoria Pohl. Krew pępowinowa – bezcenne źródło komórek macierzystych. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

BIOMEDTECH SILESIA 2014 SESJA STUDENT

Nagroda Publiczności

1. Błażej Baic. Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.

2. Agata Górawska. Zastosowanie inżynierii odwrotnej do analizy obiektów w układzie stomatognatycznym z wykorzystaniem skanera 3D. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

3. Teresa Kasprzyk. Zastosowanie termowizji w sporcie. Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice

4. Mateusz Pawlik. Analiza numeryczna krótko i długordzeniowej endoprotezy stawu kolanowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Nagroda Jury
Przyznano trzy równorzędne pierwsze nagrody

1. Błażej Baic. Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.

1. Karolina Trzaska z zespołem. Analiza wpływu geometrii aplikatora na rozkład dawki w brachyterapii raka płuc. Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie, Gliwice.

1. Paulina Galas z zespołem. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali martenzytycznej stosowanej na narzędzia medyczne. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

2. Monika Czapiewska z zespołem. Opracowanie metody zakładania hodowli pierwotnej komórek nabłonka urotelialnego pęcherza moczowego świni, badanie in vitro. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej, Katedra  i Zakład Patomorfologii Klinicznej.

3. Alicja Janicka z zespołem – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.

4. Jolanta Flaga, Katarzyna Głombik. Projekt sztucznej przytarczycy. Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu.

BIOMEDTECH SILESIA 2014 SESJA DOKTOR

Nagroda Publiczności i Nagroda Jury

1. Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz. Receptorowe kinazy tyrozynowe jako jeden z najważniejszych celów terapeutycznych w ostrej białaczce szpikowej (AML). Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

2. Nina Rembiałkowska z zespołem. Analiza rodzaju śmierci komórek gruczolakoraka gruczołu sutkowego metodą cystometrii przepływowej po elektroporacji. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 3Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu.

3. Aleksandra Kuzan z zespołem. Występowanie w tętnicach białka charakterystycznego dla chrząstki – kolagenu typu II. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

4. Leszek Pstraś. Modelowanie układu sercowo-naczyniowego w dializoterapii. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk.

XI Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2013

BIOMEDTECH SILESIA 2013 SESJA DOKTOR

Nagrody publiczności

1. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Gzik Marek1, Larysz Dawid2. Nieinwazyjna metoda korekcji wad kształtu głowy u dzieci. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

2. Loska Sonia, Paszenda Zbigniew, Basiaga Marcin, Kajzer Wojciech. Analiza numeryczna wkładu koronowo-korzeniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałówn i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

3. Matejek Daria1, Langner Marek1, Drobczyński Sławomir2. Szczypce optyczne. 1Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 2Instytut Fizyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska.

Nagrody Jury

Dwa równorzędne pierwsze miejsca nagrodzone udziałem w konferencji finałowej Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia w Rzeszowie 15-16 Marzec 2013.

1. Stachowiak Ewa1, Wolański Wojciech1, Gzik Marek1, Larysz Dawid2. Nieinwazyjna metoda korekcji wad kształtu głowy u dzieci. 1Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, 2Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

1. Lasota Małgorzata1,2, Balwierz Walentyna1, Klein Andrzej2. Tyrfostin AG1296 – drobnocząsteczkowy inhibitor receptorowej kinazy tyrozynowej a medycyna spersonalizowana. 1Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

2. Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr, Wielikdzień Joanna, Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Wędrowska Ewelina. Badanie ekspresji interleukiny-27 (IL-27) w dolnych drogach oddechowych. Wstępna ocena przydatności klinicznej. Katedra i Zakład Genoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

BIOMEDTECH SILESIA 2013 SESJA STUDENT

Nagrody publiczności

1. Żółkiewski Dominik. Konstrukcja wózka typu Leveraged Freedom Chair. Student II roku kierunku Inżynieria Biomedycznana Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. Jakieła Katarzyna, Pytlos Mateusz. EKG oka, czyli możliwość zastosowania pomiarów potencjałów elektrycznych oka. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

3. Kitel Radosław1,2, Filipczyk Łukasz2, Herok Marcin2, Rusin Aleksandra2, Szeja Wiesław1. Perspectives on development of novel apoptosis inducers derived from genistein as lead compounds for anticancer drug development. 1Department of Organic Chemistry, Bioorganic Chemistry and Biotechnology, Silesian University of Technology, 2Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer, Maria Skłodowska-Curie Memorial Center and Institute of Oncology.

Nagrody Jury

Dwa równorzędne pierwsze miejsca nagrodzone udziałem w konferencji finałowej Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia w Rzeszowie 15-16 Marzec 2013.

1. Fullen Marta, Bieżuńska-Kusiak Katarzyna, Kotulska Małgorzata, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta. Evaluation of anticancer efficiency of calcium in human breast cancer cells (MCF-7/WT and MCF-7/DX) subjected to electroporation. Politechnika Wrocławska.

1. Goede Arkadiusz, Wandtke Tomasz, Wielikdzień Joanna. Wykorzystanie interferencji RNA w hamowaniu ścieżki sygnałowej Inulino-podobnego Czynnika Wzrostu Typu I (ang. insuline-like growth factor type I, IGF-I), nowym sposobem walki z nowotworami. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

2. Kitel Radosław1,2, Filipczyk Łukasz2, Herok Marcin2, Rusin Aleksandra2, Szeja Wiesław1. Perspectives on development of novel apoptosis inducers derived from genistein as lead compounds for anticancer drug development. 1Department of Organic Chemistry, Bioorganic Chemistry and Biotechnology, Silesian University of Technology, 2Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer, Maria Skłodowska-Curie Memorial Center and Institute of Oncology.

3. Kroczek Piotr 1,2. Analiza układu kinematycznego robota RobIn Heart Vision. 1Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2Robin Science Club przy International Society for Medical Robotics i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

BIOMEDTECH SILESIA 2013 SESJA JUNIOR

Nagrody publiczności

1. Grabowski Mateusz. Szacunkowe narażenie na metale ciężkie mieszkańców Śląska oraz ich wpływ na zdrowie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion” w Katowicach.

2. Skrzypiec Kamila, Kordyka Agata. Starcie Tytanów – da Vinci kontra Robin. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

3. Morgaś Martyna1, Dziuba Sandra2. Bakterie onkolityczne nadzieją chorych na raka. 1 V LO im. A. Struga w Gliwicach, 2Technikum nr 2 w Gliwicach.

Nagrody jury

Pierwsze miejsce nagrodzone udziałem w konferencji finałowej Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia w Rzeszowie 15-16 Marzec 2013

1. Mielcarska Sylwia, Baluszek Szymon. Fizyka w praktyce, czyli dziesięć sposobów na wykorzystanie kropek kwantowych w medycynie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

2. Grabowski Mateusz. Szacunkowe narażenie na metale ciężkie mieszkańców Śląska oraz ich wpływ na zdrowie. Akademia Młodych Biologów „Lykeion” w Katowicach

3. Kozieł Sylwia, Moszkiewicz A., Dymek W. Robot społeczny szyty na miarę. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii, III Liceum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.

Wyróżnienie

Kuczmik Wiktoria. Nowe możliwości małoinwazyjnego leczenia chorób aorty i tętnic obwodowych. Katolickie Gimnazjum nr 1 m.in. Błogosławionego Emila Szramka, Katowice.

BIOMEDTECH SILESIA 2013 SESJA JUNIOR

Nagrody jury

Pierwsze i drugie miejsce nagrodzone udziałem w konferencji finałowej Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia w Rzeszowie 15-16 Marzec 2013

1. Marek Breguła. Moje pasje.

2. Krystian Pilszak. Problemy ludzi po transplantacji serca.

X Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2012

BIOMEDTECH SILESIA 2012 SESJA SENIOR

Dnia 09 marca 2012r., na podstawie głosowania tajnego uczestników kameralnej sesji BioMedTech Silesia SENIOR za najciekawszą prezentację uznano prezentację Pana Dieter Kruczek. Życie nam dałeś, o swoje nie dbałeś. Pan Dieter Kruczek będzie reprezentował grupę seniorów na konferencji finałowej BioMedTech Silesia 2012 w ostatni piątek marca.

BIOMEDTECH SILESIA 2012 SESJA DOKTOR

1. Paduszyński Piotr. Chondrogeneza miofibroblastów galarety Whartona na trójwymiarowych podłożach polimerowych. Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. Piotr Kubica, Aleksandra Wolińska-Grabczyk. Membrany heterogeniczne do separacji gazów złożone z polimeru i cząstek nieorganicznych. Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych  i Węglowych, Zabrze.

3. Mateusz Knop. Przezcewnikowe zamykanie komunikacji międzyprzedsionkowych – ocena kliniczna implantów wykonanych z nitinolowego splotu. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pan Piotr Paduszyński będzie reprezentował grupę doktorantów na konferencji finałowej BioMedTech Silesia 2012 w ostatni piątek marca

Z poważaniem
Zbigniew Nawrat
Prezydent konferencji.

BIOMEDTECH SILESIA 2012 SESJA JUNIOR

1. Mateusz Wilk. Nowotwór. Misja: Zlokalizować, obezwładnić, zlikwidować. Czyli  o nowym sposobie walki z nowotworami. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

2. Martyna Morgaś, Sandra Dziuba. Obturacyjny bezdech senny. Miejskie Gimnazjum nr 2, im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

3. Szymon Baluszek.  Testy paskowe – nowy przełom w medycynie?.  Akademia Młodych Biologów „Lykeion”,  Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

4. Marta Leidgens, Patrycja Bujarska. Kardiowertery – defibrylatory jako ratunek i możliwość normalnego życia dla chorych z zaburzeniami pracy serca. Katolickie Gimnazjum nr 1, im. Błogosławionego  Księdza Emila Szramka.

BIOMEDTECH SILESIA 2012 SESJA STUDENT

1. Radosław Kitel, Joanna Czarnecka. Trójwymiarowe hodowle komórkowe i ich wykorzystanie w badaniach nad nowotworami. Politechnika Śląska, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Gliwice, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice.

2. Magdalena Zorychta. Opracowanie modelu zęba trzonowego w technologii CAD/CAM. Politechnika Śląska.

3. Piotr Polnik, Aleksandra Włodarczyk, Aleksandra Krywko. Simulation-based medical education – useful tool or toy for big-boys? . Studenckie Koło Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Komisja w składzie:

Zbigniew Nawrat – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Łukasz Pietrzyk – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Agnieszka Kowalczyk – Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

Marek Wydra – Centrum Edukacji Środowiskowej w Knurowie.

IX Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2011

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury konferencji BioMedTech Silesia Junior dn.18 marca 2011r.

Organizator konferencji: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniew Religi w Zabrzu oraz Sieć Doskonałości BioMedTech Silesia.

Jury, w składzie poniżej, na podstawie głosowania publiczności, podjęło decyzję o następujących nagrodach i wyróżnieniach młodzieży i studentów prezentujących prace naukowe na konferencji BioMedTech Silesia Junior.

BIOMEDTECH SILESIA 2011 SESJA JUNIOR

1 miejsce: dyplom, indeks na kierunek Bioinżynieria AGH, wygłoszenie prezentacji na Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia 25 marca 2011 – Bartosz Tarnawski. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, za pracę: Autonomiczne roboty medyczne – od teorii do praktyki.

2 miejsce: dyplom, indeks na kierunek Bioinżynieria AGH – Mikołaj Cup. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach, za pracę: O powstawaniu układu odpornościowego, czyli o zachowaniu doskonalszych systemów zwalczania antygenów, w walce o byt.

3 miejsce: dyplom, indeks na kierunek Bioinżynieria AGH – Dominika Wolska, Mateusz Gacek. IV Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej W Bielsku Białej, za pracę: Rescue Life – Cyber Knife. Leczenie nowotworów przy pomocy Cyber Knife.

Wyróżnienie: za wysoki poziom prezentacji dla młodszych uczestników (gimnazjum) – Sandra Woźnica, Monika Bala. Rezonans magnetyczny. Miejskie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Knurowie.

BIOMEDTECH SILESIA 2011 SESJA STUDENT

1 miejsce: dyplom, wygłoszenie prezentacji na Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia 25 marca 2011. Przemysław Litwa, Helena Janik, Iwona Gibas. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów. za pracę: Lane segmentowe poliuretany modyfikowane chitozanem do zastosowań medycznych.

2 miejsce: dyplom. Małgorzata Otrębska. Koło Biomechaniki, Politechnika Śląska w Gliwicach za pracę: Przedoperacyjne inżynierskie wspomaganie zabiegu neuro-chirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka.

3 miejsce: dyplom. Mateusz Spałek. Studenckie Koło Naukowe Radioterapii, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Wysokiej klasy cyklotron – niezbędna część nowoczesnego centrum naukowo-medycznego.

Wszystkim laureatom wręczono statuetki przygotowane przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne w Zabrzu. Bardzo dziękujemy nauczycielom i uczniom!

Gratulujemy nauczycielom, uczniom i studentom wysokiego poziomu przygotowanych prac.

Jury w składzie:

Piotr Augustyniak – AGH Kraków

Marek Wydra – Centrum Edukacji Środowiskowej, Knurów.

Agnieszka Kowalczyk – Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach.

Bożena Kurzeja – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Katowicach.

Piotr Duda – Uniwersytet Śląski

Łukasz Mucha – Politechnika Śląska

Zbigniew Nawrat – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, prezydent konferencji BMT Silesia.

BIOMEDTECH SILESIA 2011 SESJA STUDENT

1.  Anna Kopytyńska-Kasperczyk. Opracowanie wewnątrzustnego biodegradowalnego systemu miejscowego uwalniania leków do leczenia chorób przyzębia. Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Zakład Biofarmacji ŚUM. (nagroda wystąpienie na sesji laureatów BMT Silesia 25 marca)

Oraz trzy równorzędne drugie nagrody:

2. Marek Mrzyczek. Zastosowanie aromatycznych 1,3-diketonów jako środków ochrony skóry. Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska.

2. Andrzej Buszman. Resorbowalny system kontrolowanego uwalniania radiouczulacza do zastosowania w terapii glejaka. Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, Polska.

2. Marcin Basiaga. Badania doświadczalne wierteł chirurgicznych stosowanych w zabiegach osteosyntezy. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

BIOMEDTECH SILESIA 2011 SESJA SENIOR

Dnia 04 marca 2011r., na podstawie głosowania tajnego uczestników kameralnej sesji BioMedTech Silesia SENIOR za najciekawszą prezentację uznano prezentację Pana Krystiana Pilszaka. Moja motywacja do uprawiania sportów po przeszczepie serca. Pan Krystian Pilszak będzie reprezentował grupę seniorów na konferencji finałowej BioMedTech Silesia 2011 w ostatni piątek marca.

Z poważaniem

Zbigniew Nawrat

Prezydent konferencji

Statuetki BioMedTech Silesia 2010

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie Liceum Plastycznego w Zabrzu (http://www.szkolaplastyczna.eu), pod kierunkiem nauczycieli, zaprojektowali i wykonali statuetki BioMedTech Silesia. Autorką tegorocznego projektu jest Wioletta Hass, pracująca pod nauczycielskim okiem Gosi Niziołek i Michała Smandeka (formy i powielenie). Jej projekt – wybrany spośród wielu propozycji – wyrzeźbiony został w glinie, a następnie odlany. Za tą fantastyczną pracę serdecznie dziękujemy i liczymy na współpracę w kolejnych latach.

VIII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2010

BIOMEDTECH SILESIA 2010 SESJA SENIOR

Nagroda główna – uczestnictwo i prezentacja referatu w trakcie konferencji międzynarodowej 26 marca 2010, otrzymał Pan Marek Breguła za referat: Osobista historia przeszczepu serca i płuc.

BIOMEDTECH SILESIA 2010 SESJA DOKTOR

1. Paduszyński Piotr. Chondrogeneza mezenchymatycznych komórek macierzystych sznura pępowinowego na biodegradowalnych porowatych podłożach polimerowych. Katedra i Zakład Biofarmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny. Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. farm. Zofia Dzierżewicz. Prezentacja w czasie Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia

2. Marcin Basiaga. Analiza wytrzymałościowa wierteł chirurgicznych w warunkach symulujących proces wiercenia w kości. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

3. Barbara Robak, Barbara Trzebicka, Paweł Weda, Andrzej Dworak. Polimerowe nanokontenery do enkapsulacji i transportu peptydów. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Gliwice.

BIOMEDTECH SILESIA 2010 SESJA JUNIOR

1. Grzegorz Pająk, Paweł Ziemba. Czujnik odległości dla niewidomych – projekt. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza > indeksy na AGH, prezentacja w czasie Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia

2. Maciej Spałek. Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej w medycynie. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza > indeks na AGH

3. Ewa Dudkiewicz. Czuć się dobrze w sztucznej skórze. kl. II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł .ks. Emila Szramka, Katowice. Opiekun Bożena Kurzeja

3. Dominika Wolska. Promieniowanie życia – terapia hadronowa ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii protonowej. kl.2 IV LO IM. Komisji Edukacji Narodowej W Bielsku-Białej. > indeks na AGH

4. Sandra Skowron, Karolina Orłowska. In Vitro. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.

BIOMEDTECH SILESIA 2010 SESJA STUDENT

1. Mateusz Spałek, Kamil Tabor. Technologia dynamicznej wielołukowej radioterapii. RapidArc – prezentacja metody. Studenckie Koło Naukowe Radioterapii, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach> prezentacja w czasie Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia

2. Ewa Śloska. Wytwarzanie warstw pasywnych na tytanie stosowanym na implanty metodą utleniania jarzeniowego. Politechnika Śląska.

3. Tomasz Pięciak. Obrazowanie stentów. Koło Naukowe IEEE EMBS Implant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Komisja w składzie:

Piotr Augustyniak – MSiB AGH

Marek Wydra

Janina Kula

Barbara Płaszczyk

Bożena Kurzeja

Paulina Paca

Aleksandra Kluza

Ewa Pliczko

Zbigniew Nawrat – przewodniczący Komisji

Nagrody przyznane na podstawie głosów widowni oraz decyzji komisji.

VII Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2009

BIOMEDTECH SILESIA 2009 SESJA STUDENT

1 nagroda wśród studentów i bilet do Brukseli – Lech Frużyński. Odporność na korozję elektro-chemiczną wypełnień amalgamatowych w roztworze sztucznej śliny. Studenckie Koło Naukowe MEDiTECH, Politechnika Śląska w Katowicach.

2 nagroda wśród studentów – Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch. Specjalistyczna aplikacja do analizy zdjęć tomografii komputerowej mózgu oraz zdjęć mammograficznych. Koło Naukowe Bioinżynierii „Implant”, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo – Hutnicza.

3 nagroda wśród studentów – Aleksander Ciba, Armand Cholewka. Termiczny monitoring wpływu tlenoterapii. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej.

4 nagroda wśród studentów – Norbert Wnuk, Tomasz Pięciak. Medyczna baza danych ze zintegrowanym systemem wspomagania diagnozy dla badań chromatoelektroforezy. Koło Naukowe IEEE-EMBS Implant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

BIOMEDTECH SILESIA 2010 SESJA JUNIOR

1 nagroda, indeks na AGH Wydział Bioinżynierii w Krakowie oraz bilet do Brukseli -Sylwia Pankowska. SpineCor – nadzieja w leczeniu skoliozy idiopatycznej. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Dębicy (koło Rzeszowa).

2 nagroda, indeks na AGH Wydział Bioinżynierii w Krakowie – Anna Wałach. Metody biologii molekularnej w określaniu odpowiedzi na chemioterapię na przykładzie raka piersi i jajnika. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

3 nagroda, indeks na AGH Wydział Bioinżynierii w Krakowie – Ronetta Dąbrowa, Agnieszka Mazur. Czy stymulacja optogenetyczna ma szansę zastąpić głęboką stymulację mózgu?. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Aleksandra Kluza

4 nagroda – Ewa Dudzic, Krzysztof Grzywocz. Człowiek żyje dla swojej przyszłości”(P.Coelho) – nowe nadzieje w medycynie. Prywatne Liceum Ogólnokształcące, im. M. Wańkowicza w Katowicach.

Nagrody przyznane na podstawie głosów widowni oraz decyzji komisji:

werdykt podpisało 12 osób – nauczycieli, nauczycieli akademickich i lekarzy w tym:

Dr Jan Borzymowski, ŚCChS Zabrze

Dr Joanna Przondziono, PŚl Katowice

Dr Marek Wydra, Knurów

Dr Piotr Augustyniak, AGH Kraków

Mgr Aleksandra Kluza, Tarnowskie Góry

Grzegorz Mazur

Barbara Płaszczyk-Wilczek

Joanna Guzek

Żaneta Sikorska

Maria Wideł

Dr Zbigniew Nawrat

VI Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2008

BIOMEDTECH SILESIA 2008 SESJA JUNIOR

Nagroda publiczności:

1. Adam Karcz, Jakub Kalke. Nanoroboty przyszłości. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

2. Dominika Kołodziej, Magdalena Lach, Violetta Rost, Grzegorz Topolnicki. Biotechnologia rozrodu zwierząt i ich transgeneza w Instytucie Zootechniki w Krakowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

3. Ewa Granieczny. Protetyka XXI wieku. Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie.

Nagrodzonym wręczono Statuetki BioMedTech Silesia 2008 wykonane przez uczniów Liceum Plastycznego w Zabrzu.

Nagroda Jury

1. Adam Karcz, Jakub Kalke. Nanoroboty przyszłości. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich.

2. Ewelina Andrzejak. Nowe i stare technologie w medycynie. Liceum Ogólnokształcące im hr. Ceclii Plater-Zyberkówny w Warszawie.

3. Mateusz Bruski. Nanotechnologia w medycynie – funkcjonalność kontra toksyczność nanostruktur. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

4. Justyna Lenda. Czy genomika to za mało?. Proteomika jako nowy sukces i nadzieja dla medycyny. IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie.

5. Tarnawski Bartosz. Genom na płytce – mikromacierz DNA. I Katolickie Gimnazjum im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali indeksy na Międzywydziałowe Studia Bioinżynierii AGH w Krakowie, wszyscy w nagrody finansowe ufundowane przez Urząd Miejski w Zabrzu. Laureaci pierwszego miejsca wygłoszą swoją prezentację na Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia 2008, 28 marca w Zabrzu.

BIOMEDTECH SILESIA 2008 SESJA STUDENT

1. Roman Jaksik, Joanna Rzeszowska-Wolny. Analiza niekodujących sekwencji nukleotydowych końca 3’ genów przy użyciu nowego, stworzonego do tego celu narzędzia analizy bioinformatycznej.  Instytut Automatyki, Wydziału Automatyki , Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

2. Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch, Tomasz Knap. Platforma do analizy i przetwarzania obrazów medycznych wspomagająca diagnozowanie chorób. Koło Naukowe IEEE-EMBS Implant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

3. Barbara Piotrowska. Wyznaczanie gęstości modów w przedziale częstotliwości 100 kHz – 400 MHz dla ekranowanego pomieszczenia pomiarowego. Fizyka Medyczna, Uniwersytet Śląski za pracę.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Urząd Miejski w Zabrzu. Laureaci pierwszego miejsca wygłoszą swoją prezentację na Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia 2008, 28 marca w Zabrzu.

Prezydent Konferencji

Zbigniew Nawrat

V Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2007

BIOMEDTECH SILESIA 2007 SESJA JUNIOR

1. nagroda – a. prezentacja na międzynarodowej konferencji BioMedTech Silesia 2007, 30 marca 2007 b. statuetka konferencji „serce” c. bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 400 zł dla Ewelina Andrzejak. Nanotechnologia – fullereny w medycynie. LO im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie.

2. nagroda – bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 300 zł dla Mateusz Kol. Bezprzewodowe zasilanie sztucznego serca. Przyszłość daleka czy bliska ?. Liceum Ogólnokształcące im. J.F.Kennedy w Katowicach-Ligocie.

3. nagroda – bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 200 zł dla Ewelina Rapcia. Terapia genowa mutacji punktowych przyszłością medycyny. Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie.

nagrodę Nauczyciel Roku 2007 otrzymała pani Aleksandra Kluza z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

BIOMEDTECH SILESIA 2007 SESJA STUDENT

1. nagroda – a. prezentacja na międzynarodowej konferencji BioMedTech Silesia 2007, 30 marca 2007 b. statuetka konferencji „serce” c. bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 400 zł dla Kamil Sieczko. Badanie materiałów metalicznych imlantów metodami fizyki powierzchni. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2. nagroda – bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 300 zł dla Jarosław Sobociński, Aleksandra Stawińska, Dariusz Dubis. Mechaniczna dłoń jako uniwersalne narzędzie manipulacyjne, gdzie technika z przyrodą podają sobie ręce. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.

3. nagroda – bony na zakupy w kwocie (sponsor UM Zabrze) 200 zł dla Magdalena Bartkowiak, Michał Wasielewski. Badanie materiałów o cechach biodegradowalności w kierunku zastosowania na implanty naczyniowe, z elementami symulacji Metodą Elementów Skończonych. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników PWr, Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.

W dniu 23 marca 2007 roku Jury w składzie:

Prof. Zdzisław Krawczyk

Dr Marek Wydra

Dr Zbigniew Nawrat

Pani naczelnik wydz. strategii m. Zabrze p. Gabriela Karmasz

podjęło decyzję, opierając się o ranking głosów publiczności, o wyborze następujących laureatów:

IV Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2006

Prace poglądowe i przeglądowe, badawcze i opisowe, poświęcone sztucznym narządom, nowym metodom leczenia, nowym narzędziom – robotom – w chirurgii oraz komputerowym programom ekspertowym wspomagającym zarządzanie służbą zdrowia, słowem, prace z różnych dziedzin nauki i techniki zaprezentowane zostały przez młodzież podczas Konferencji BioMeTech Silesia Junior 2006, jaka odbyła się 10 marca br. w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Wszystkie prace które zgłoszono na konferencje BioMedTech Silesia Junior, oceniła Rada Naukowa Konferencji oraz publiczność.

BIOMEDTECH SILESIA 2006 SESJA JUNIOR

1. Pierwsze miejsce oraz nagrodę główną zdobyła Katarzyna Adamczyk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Białej, za pracę – Nasz przyjaciel laser. Czyli jak laser zrewolucjonizował medycynę i biotechnologię. Nagroda główna: prezentacja pracy na międzynarodowej konferencji BioMedTech Silesia Senior 2006 która odbędzie się w Sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a, Piątek 17 Marca 2006 r.

2. Mateusz Kol, Jakub Raszka. Oko nie widziało, ucho nie słyszało; dzisiaj ucho słyszy, a co z okiem?. Liceum im. J.F.Kennedy’ego w Katowicach.

3. Bartosz Szurlej, Krzysztof Szurlej. Mała komórka, dużą nadzieją, „wielkiej” ludzkości. Liceum Ogólnokształcące im. J.F.Kennedy w Katowicach-Ligocie.

4. Wojciech Karcz, Adam Karcz. Metale amorficzne w medycynie. II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

5. Izabela Kastelik, Marlena Hajost. Delfinoterapia. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

BIOMEDTECH SILESIA 2006 SESJA STUDENT

1. Pierwsze miejsce oraz nagrodę główną zdobyła Aleksandra Felt, Beata Majowska. Pomiar dawki promieniowania na mózg metodą TL podczas symulacji brachyterapii zmiany nowotworowej oczodołu prawego w fantomie antropogenicznym głowy. Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski. Nagroda główna: prezentacja pracy na międzynarodowej konferencji BioMedTech Silesia Senior 2006 która odbędzie się w Sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a, Piątek 17 Marca 2006 r.

2. Agnieszka Jabłonka. Badanie biomateriałów do budowy zastawek serca. Uniwersytet Śląski, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

3. Michał Wasielewski, Magdalena Bartkowiak. Analiza możliwości zastosowania polskich materiałów biodegradowalnych w stentach wieńcowych. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników PWr, Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.

4. Kamil Rohr. Zalety i wady niewielkich specjalizowanych aplikacji na przykładzie programu „ Probe vizualization”. Politechnika Śląska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

5. Marcin Witkowski. Studium projektowe manipulatora nośnego dla robota do chirurgii narządów wewnętrznych. ZTMiR ITLiMS Politechnika Warszawska.

Przyznano również nagrodę specjalną dla:

Bartosza Szurlej i Krzysztofa Szurlej z Liceum Ogólnokształcącego im. J.F. Kennedy w Katowicach-Ligocie za pracę „Mała komórka, dużą nadzieją, „wielkiej” ludzkości„. Rada Naukowa Konferencji wraz z przedstawicielami miesięcznika Ekoprofit uznali tę pracę za najciekawszą prezentację przedstawioną podczas konferencji naukowej BioMedTech Silesia 2006 Junior, nagrodą jest możliwość publikacji pracy na łamach ogólnopolskiego miesięcznika Ekoprofit, wraz ze zdjęciem autora i notką biograficzną .

III Konferencja BioMedTech Silesia

Edycja

2005

Prace poglądowe i przeglądowe, badawcze i opisowe, poświęcone sztucznym narządom, nowym metodom leczenia, nowym narzędziom – robotom – w chirurgii oraz komputerowym programom ekspertowym wspomagającym zarządzanie służbą zdrowia, słowem, prace z różnych dziedzin nauki i techniki zaprezentowane zostały przez młodzież podczas pierwszej Konferencji BioMeTech Silesia Junior 2005, jaka odbyła się 23 kwietnia br. w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

BIOMEDTECH SILESIA 2005 SESJA JUNIOR

10 licealistów, jeden gimnazjalista i 21 studentów przygotowało w sumie 19 prac, które oceniła Rada Naukowa Konferencji oraz publiczność. Wybór obu gremiów był wyjątkowo zbieżny.

1. Marta Biedak (Katolickie LO im. E.Szramka, Katowice) za własną pracę badawczą nad wirusem grypy.

2. Bartosz Szurlej, Jakub Raszka, Mateusz Kol (LO im J. Kennendy, Katowice), którzy udowodnili, jak wiele może uczynić inżynieria dla serca.

3. Dawid Wydra (Gimnazjum 3 w Knurów), który zajął się próbą opracowania układu wspomagającego ocenę położenia źródła dźwięku.

Wyróżnienia:

Katarzyny Adamczyk, Anity Rakoczy, Sabiny Siwiec (IV LO, Bielsko Biała) oraz Joanny Drabczyk (V LO, Bielsko Biała).

BIOMEDTECH SILESIA 2005 SESJA STUDENT

1. Krzysztof Denis, Estera Piotrowska, Anna Łysy, Michał Lizurej, Louis Hansblum, która zamodelowała palacza tytoniu, by sprawdzić wpływ palenia na protezy zębowe (symulacja in vitro warunków panujących w jamie ustnej).

2. Grzegorz Ilewicz z Politechniki Śląskiej, który na podstawie własnych prac omówił modelowanie robota kardiochirurgicznego w oparciu o polski robot RobIn Heart.

3. Klaudia Gołąb, Armand Cholewce z Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawili oni wyniki własnych badań nad wykorzystaniem termografii w ocenie skutków krioterapii ogólnoustrojowej.

4. Kolejne miejsce zajęły studentki Politechniki Wrocławskiej: Monika Stefańska, która badała interakcje struktur tkanki kostnej z powierzchnią implantów oraz Katarzyna Gonera, której praca dotyczyła badań skóry. Wyróżniono również Michała Śliwkę z Uniwersytetu Śląskiego za próbę wytworzenia z materiałów zol-żelowych (rodzaj szkła produkowanego na zimno) struktur, które można by stosować w medycynie (np. nanokulki zawierające leki).