Konferencja BioMedTech Silesia

plik foto id: 1400002747

Rada naukowa Konferencji jest złożona z przedstawicieli Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia, która powstała jako rezultat pierwszej konferencji w 2004 r.

Prof. dr hab. Marek Kowalczuk

Centrum Doskonałości Polimery 2000+ (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)

Prof. Zdzisław Krawczyk

Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI (Centrum Doskonałości Działu Badawczego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach)

Prof. Aleksander Sieroń

Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii (Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach)

dr hab. Zbigniew Nawrat

Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis” (Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu)

dr hab. inż. Piotr Augustyniak

Katedra Automatyki AGH, kierownik Międzywydziałowych Studiów Inżynierii Biomedycznej, Kraków.

dr Marek Wydra

Stowarzyszenie „Centrum Edukacji Środowiskowej”

dr Adam Gacek

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM”