Konferencja BioMedTech Silesia

Program konferencji BioMedTech Silesia 2023

BIOMEDTECH Silesia 2023

Konferencja hybrydowa

na platformie ZOOM/YouTube

PROGRAM

10.00

Uroczyste otwarcie konferencji

dr hab. n.med. Zbigniew Nawrat, prof.IPS; Dyrektor Naukowy, Prezydent Konferencji BMT Silesia

10.10 WYKŁAD NA POCZĄTEK czyli podsumowanie projektu europejskiego wspierającego start upy związane z rynkiem robotyki medycznej.

Digital Innovation Hub Healthcare Robotics HERO - RAPORT 2023

Zbigniew Nawrat

10.30

UWAGA organizacyjna: Wszystkie prace prezentujemy w formie przesłanej na konkurs (nagrania). Czyli w takiej formie jak zostały przesłane do JURY konkursu. Po zaprezentowaniu każdego wystąpienia rozmawiamy z autorami prac. Recenzenci, słuchacze mogą zadawać pytania zgłaszając się na platformie ZOOM, lub za pomocą czatów na Zoom lub YouTube 

BioMedTech Silesia 2023 sesja JUNIOR 

Małgorzata Bulińska: Badania in silico i ich wykorzystanie w medycynie

Miejska Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie

Opiekun: dr Marek Wydra

Inga Kawka: Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia cukrzycy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie

Jakub Pałka: Jurassic Park - czy naukowcom uda się wskrzesić dinozaury

Szkoła średnia 

11.15

BioMedTech Silesia 2023 sesja STUDENT

Katarzyna Moskwa: Najnowsze postępy w leczeniu gruźlicy

Wydział Farmacji, Uniwersytet Opolski

 

Sebastian Kaszuba, Szymon Kozak, Patryk Obajtek, Małgorzata Lasota (Opiekun): Midostaurin (PKC412) w regulacji wzrostu, przeżywalności i migracji nowotworu pęcherza moczowego

SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych

Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM

Julia Wilk, Piotr Falkowski, Cezary Rzymkowski (Opiekun): Zastosowanie modeli predykcyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas domowej kinezyterapii zrobotyzowanej

Sieć badawcza Łukasiewicz i Politechnika Warszawska

Piotr Lewandowski, Magdalena Żegleń, Michał Krawiec, Maciej Baron, Pascal Zytkiewicz, Jakub Kancerek, Oliwia Warmusz: Prototyp panelu multiplex qRT-PCR do ilościowej diagnostyki wirusologicznej zapalenia mięśnia sercowego. Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Opiekun prof. dr hab. n med Romuald Wojnicz 

Oliwia Warmusz: Wizualizacja 3D białka szoku cieplnego GroEL..

Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w

Katowicach; Opiekun prof. dr hab. n med Romuald Wojnicz 

Oliwia Warmusz1, Romuald Wojnicz1,2 (Opiekun)­­: Pozakomórkowa lokalizacja czynnika von Willebranda w badaniu mikroskopii elektronowej jako marker … serca.( Extracellular Localization of von Willebrand Factor in Electron Microscopy Study as a Marker of Persistent Vascular Dysfunction in Heart Failure Patients); 1 Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 2 Śląskie Centrum Nanomikroskopii, Silesia LabMed, Zabrze

12.45

BioMedTech Silesia 2023 sesja DOKTOR

Piotr Falkowski: Egzoszkielet

Sieć Badawcza Łukasiewicza, PIAP Warszawa, Politechnika Warszawska

Ilona Karpiel1, Kamil Olesz1, Maciej Mysiński1, Mirella Urzeniczok1,2, Aleksander Sobotnicki1, Marek Czerw1,3(Opiekun): Wykorzystanie czujnika indukcyjnego w ocenie wydolności układu oddechowego podczas wysiłku - badania wstępne; 1Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, The Centre for Biomedical Engineering, Krakow, Poland; 2PhD, Faculty of Biomedical Engineering, Department of Biosensors and Biomedical Signals Processing, Silesian University of Technology,  Zabrze, Poland; 3Department of Biosensors and Processing of Biomedical Signals, Silesian University of Technology; Zabrze, Poland

Krzysztof Starszak, Weronika Starszak: Czy okres pandemii wpłynął na unowocześnienie dydaktyki anatomii prawidłowej? Wstęp do badania. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

13.00

WYNALAZCA ROKU BioMedTech Silesia 2023

Paweł Pobudejski, Krzysztof Nyczka: MEDU - Your universe of practical medical skills

Piotr Falkowski: Breeze PD MEDS 

13.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW BioMedTech Silesia 2023

Nagrodzonych zapraszamy do przedstawienia swoich prezentacji „na żywo” 9 grudnia 2023 w czasie ISMR ACADEMY (Akademii Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej).

DYSKUSJA Z AUTORAMI

14.00 WYKŁAD NA KONIEC, czyli wizyta w laboratorium robotyki chirurgicznej FRK.

Dariusz Krawczyk: Telechirurgia robotem Robin Heart - postępy w aplikacji sprzężenia siłowego i AI.

14.30

Uroczyste zamknięcie konferencji BioMedTech Silesia 2023